Kardiologia cz. 1

Kardiologia cz. 1

Rok wydania:
2009
Objętość:
624
Specjalizacja:
Angiologia, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  pod redakcją
  prof. dr. hab. med. Piotra Pruszczyka
  doc. dr. hab. med. Tomasza Hryniewieckiego
  prof. dr. hab. med. Jarosława Drożdża

  Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

  WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

  WIELKA INTERNA:
  • to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
  • powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
  • to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
  • jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
  • to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach

 • Spis treści


  ZAGADNIENIA PODSTAWOWE


  Evidence-based medicine w kardiologii
  Łukasz Polak, Jarosław Drożdż

  Molekularne podstawy chorób serca
  Agnieszka Bińczak-Kuleta, Andrzej Ciechanowicz


  DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

  Badanie podmiotowe
  Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

  Badanie przedmiotowe
  Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

  Pomiar ciśnienia tętniczego
  Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

  Zdjęcie rentgenowskie (radiogram) klatki piersiowej
  Marek Gołębiowski, Przemysław Dul

  Badanie EKG
  Rafał Baranowski

  Monitorowanie EKG metodą Holtera
  Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski

  Badanie elektrofizjologiczne i ablacja
  Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

  Atlas zapisów elektrofizjologicznych
  Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

  Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
  Marek Kośmicki, Tomasz Chwyczko

  Echokardiografia
  Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński

  Echokardiografia przezprzełykowa
  Piotr Pruszczyk, Katarzyna Kurnicka

  Echokardiografia obciążeniowa
  Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew Gąsior

  Ultrasonografia naczyń obwodowych
  Grzegorz Małek

  Tomografia komputerowa naczyniowa
  Ryszard Pacho, Jarosław Żyłkowski

  Rezonans magnetyczny
  Mieczysław Pasowicz

  Koronarografia
  Cezary Kępka

  Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
  Łukasz Kalińczuk, Dawid Błoński, Adam Witkowski

  Badanie hemodynamiczne
  Marek Dąbrowski

  Radiologia naczyń obwodowych
  Olgierd Rowiński

  Angiografia rezonansu magnetycznego
  Andrzej Cieszanowski, Edyta Maj

  Tomografia komputerowa serca
  Magdalena Zagrodzka

  Pozytonowa tomografia emisyjna
  Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak-Dziuk

  Medycyna nuklearna w kardiologii
  Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki

  Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii
  Wiktor Piechota, Wiesław Piechota


  WADY SERCA U DOROSŁYCH

  Stenoza aortalna
  Marek Konka, Piotr Hoffman

  Niedomykalność aortalna
  Piotr Szymański, Piotr Hoffman

  Stenoza mitralna
  Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

  Niedomykalność mitralna
  Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

  Wypadanie płatka zastawki mitralnej
  Barbara Lichodziejewska

  Wady zastawki trójdzielnej
  Monika Pieculewicz, Piotr Podolec

  Wady zastawki płucnej
  Monika Pieculewicz, Piotr Podolec

  Choroba reumatyczna serca
  Elżbieta Suchoń, Piotr Podolec

  Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach
  Zbigniew Miśkiewicz

  Sztuczne zastawki serca
  Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

  Wady wrodzone serca u dorosłych
  Piotr Hoffman

  Interwencje wewnątrzsercowe
  Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak


  MIAŻDŻYCA I CHOROBA WIEŃCOWA

  Patogeneza i nowe czynniki ryzyka miażdżycy
  Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz

  Zaburzenia lipidowe
  Andrzej Folga, Artur Mamcarz

  Stabilna choroba wieńcowa
  Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed

  Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
  Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek

  Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
  Lech Poloński, Mariusz Gąsior

  Niestabilna dławica piersiowa
  Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak

  Powikłania mechaniczne zawału mięśnia sercowego
  Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Jacek S. Dubiel

  Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
  Andrzej A. Bochenek, Łukasz J. Krzych

  Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
  Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

  Chory po ostrym zespole wieńcowym. Profilaktyka wtórna i farmakoterapia
  Andrzej Światowiec, Marek Kuch

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Piotra Pruszczyka
doc. dr. hab. med. Tomasza Hryniewieckiego
prof. dr. hab. med. Jarosława Drożdża

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


ZAGADNIENIA PODSTAWOWE


Evidence-based medicine w kardiologii
Łukasz Polak, Jarosław Drożdż

Molekularne podstawy chorób serca
Agnieszka Bińczak-Kuleta, Andrzej Ciechanowicz


DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

Badanie podmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

Badanie przedmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

Pomiar ciśnienia tętniczego
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

Zdjęcie rentgenowskie (radiogram) klatki piersiowej
Marek Gołębiowski, Przemysław Dul

Badanie EKG
Rafał Baranowski

Monitorowanie EKG metodą Holtera
Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski

Badanie elektrofizjologiczne i ablacja
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

Atlas zapisów elektrofizjologicznych
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Marek Kośmicki, Tomasz Chwyczko

Echokardiografia
Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński

Echokardiografia przezprzełykowa
Piotr Pruszczyk, Katarzyna Kurnicka

Echokardiografia obciążeniowa
Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew Gąsior

Ultrasonografia naczyń obwodowych
Grzegorz Małek

Tomografia komputerowa naczyniowa
Ryszard Pacho, Jarosław Żyłkowski

Rezonans magnetyczny
Mieczysław Pasowicz

Koronarografia
Cezary Kępka

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
Łukasz Kalińczuk, Dawid Błoński, Adam Witkowski

Badanie hemodynamiczne
Marek Dąbrowski

Radiologia naczyń obwodowych
Olgierd Rowiński

Angiografia rezonansu magnetycznego
Andrzej Cieszanowski, Edyta Maj

Tomografia komputerowa serca
Magdalena Zagrodzka

Pozytonowa tomografia emisyjna
Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak-Dziuk

Medycyna nuklearna w kardiologii
Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki

Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii
Wiktor Piechota, Wiesław Piechota


WADY SERCA U DOROSŁYCH

Stenoza aortalna
Marek Konka, Piotr Hoffman

Niedomykalność aortalna
Piotr Szymański, Piotr Hoffman

Stenoza mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

Niedomykalność mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Barbara Lichodziejewska

Wady zastawki trójdzielnej
Monika Pieculewicz, Piotr Podolec

Wady zastawki płucnej
Monika Pieculewicz, Piotr Podolec

Choroba reumatyczna serca
Elżbieta Suchoń, Piotr Podolec

Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach
Zbigniew Miśkiewicz

Sztuczne zastawki serca
Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

Wady wrodzone serca u dorosłych
Piotr Hoffman

Interwencje wewnątrzsercowe
Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak


MIAŻDŻYCA I CHOROBA WIEŃCOWA

Patogeneza i nowe czynniki ryzyka miażdżycy
Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz

Zaburzenia lipidowe
Andrzej Folga, Artur Mamcarz

Stabilna choroba wieńcowa
Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed

Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek

Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
Lech Poloński, Mariusz Gąsior

Niestabilna dławica piersiowa
Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak

Powikłania mechaniczne zawału mięśnia sercowego
Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Jacek S. Dubiel

Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
Andrzej A. Bochenek, Łukasz J. Krzych

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

Chory po ostrym zespole wieńcowym. Profilaktyka wtórna i farmakoterapia
Andrzej Światowiec, Marek Kuch

Kardiologia cz. 1

99,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: