Kardiologia cz. 1

Kardiologia cz. 1

Cena: 99,00 zł

Nakład wyczerpany

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Piotra Pruszczyka
doc. dr. hab. med. Tomasza Hryniewieckiego
prof. dr. hab. med. Jarosława Drożdża

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


ZAGADNIENIA PODSTAWOWE


Evidence-based medicine w kardiologii
Łukasz Polak, Jarosław Drożdż

Molekularne podstawy chorób serca
Agnieszka Bińczak-Kuleta, Andrzej Ciechanowicz


DIAGNOSTYKA CHORÓB SERCA I UKŁADU KRĄŻENIA

Badanie podmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

Badanie przedmiotowe
Małgorzata Kurpesa, Maria Krzemińska-Pakuła

Pomiar ciśnienia tętniczego
Katarzyna Kostka-Jeziorny, Andrzej Tykarski

Zdjęcie rentgenowskie (radiogram) klatki piersiowej
Marek Gołębiowski, Przemysław Dul

Badanie EKG
Rafał Baranowski

Monitorowanie EKG metodą Holtera
Jerzy Krzysztof Wranicz, Rafał Baranowski

Badanie elektrofizjologiczne i ablacja
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

Atlas zapisów elektrofizjologicznych
Edward Koźluk, Agnieszka Piątkowska

Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa
Marek Kośmicki, Tomasz Chwyczko

Echokardiografia
Barbara Lichodziejewska, Michał Ciurzyński

Echokardiografia przezprzełykowa
Piotr Pruszczyk, Katarzyna Kurnicka

Echokardiografia obciążeniowa
Edyta Płońska-Gościniak, Zbigniew Gąsior

Ultrasonografia naczyń obwodowych
Grzegorz Małek

Tomografia komputerowa naczyniowa
Ryszard Pacho, Jarosław Żyłkowski

Rezonans magnetyczny
Mieczysław Pasowicz

Koronarografia
Cezary Kępka

Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa
Łukasz Kalińczuk, Dawid Błoński, Adam Witkowski

Badanie hemodynamiczne
Marek Dąbrowski

Radiologia naczyń obwodowych
Olgierd Rowiński

Angiografia rezonansu magnetycznego
Andrzej Cieszanowski, Edyta Maj

Tomografia komputerowa serca
Magdalena Zagrodzka

Pozytonowa tomografia emisyjna
Mirosław Dziuk, Anna Kaźmierczak-Dziuk

Medycyna nuklearna w kardiologii
Małgorzata Kobylecka, Leszek Królicki

Badania laboratoryjne w kardiologii i angiologii
Wiktor Piechota, Wiesław Piechota


WADY SERCA U DOROSŁYCH

Stenoza aortalna
Marek Konka, Piotr Hoffman

Niedomykalność aortalna
Piotr Szymański, Piotr Hoffman

Stenoza mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

Niedomykalność mitralna
Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz

Wypadanie płatka zastawki mitralnej
Barbara Lichodziejewska

Wady zastawki trójdzielnej
Monika Pieculewicz, Piotr Podolec

Wady zastawki płucnej
Monika Pieculewicz, Piotr Podolec

Choroba reumatyczna serca
Elżbieta Suchoń, Piotr Podolec

Zmiany polekowe w sercu, osierdziu i zastawkach
Zbigniew Miśkiewicz

Sztuczne zastawki serca
Marek Maciejewski, Agata Bielecka-Dąbrowa

Wady wrodzone serca u dorosłych
Piotr Hoffman

Interwencje wewnątrzsercowe
Marcin Demkow, Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak


MIAŻDŻYCA I CHOROBA WIEŃCOWA

Patogeneza i nowe czynniki ryzyka miażdżycy
Danuta Zapolska-Downar, Marek Naruszewicz

Zaburzenia lipidowe
Andrzej Folga, Artur Mamcarz

Stabilna choroba wieńcowa
Rafał Dąbrowski, Hanna Szwed

Zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek

Zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST
Lech Poloński, Mariusz Gąsior

Niestabilna dławica piersiowa
Krzysztof Reczuch, Waldemar Banasiak

Powikłania mechaniczne zawału mięśnia sercowego
Artur Dziewierz, Danuta Sorysz, Jacek S. Dubiel

Leczenie chirurgiczne choroby wieńcowej
Andrzej A. Bochenek, Łukasz J. Krzych

Kompleksowa rehabilitacja kardiologiczna
Ryszard Piotrowicz, Ewa Piotrowicz

Chory po ostrym zespole wieńcowym. Profilaktyka wtórna i farmakoterapia
Andrzej Światowiec, Marek Kuch

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty