Konsultacje kardiologiczne w ambulatorium

Redaktor naukowy:
prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski i prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki
Rok wydania:
2023
Oprawa:
Miękka
Objętość:
624
Wymiary:
160x230 mm
Specjalizacja:
Medycyna rodzinna, Kardiologia
 • Opis

  Książka „Konsultacje kardiologiczne w ambulatorium" nie jest kolejnym podręcznikiem kardiologii. Autorzy prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski i prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki przygotowali monografię, której celem jest ułatwienie postępowania oraz zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa decyzji terapeutycznych. Dołożono wszelkich starań, by była to publikacja nowoczesna, praktyczna i wiarygodna, pomocna w codziennej praktyce dla lekarzy kardiologów, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, a także internistów.

  Monografia ma przekazywać aktualną i rzetelną wiedzę w sposób syntetyczny, jednocześnie będąc w miarę możliwości, przewodnikiem praktycznego postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych.

  Syntetyczne motto całości przekazu to: dążenie do właściwego rozpoznania i adekwatnych metod diagnostycznych, optymalne leczenie, poprawa rokowania chorych.

   

  Zalety publikacji:

  - niezwykle praktyczny opis procesu diagnostycznego i planowego leczenia chorych z chorobami układu krążenia

  - omówienie zasad opieki nad pacjentami z częstymi chorobami układu krążenia (nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, zaburzeniami rytmu serca), rzadziej występującymi patologiami (żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, kardiomiopatiami), chorymi po zabiegach inwazyjnych (kardiochirurgicznych, rewaskularyzacji), z urządzeniami implantowanymi oraz nad chorymi z wrodzonymi i nabytymi wadami serca

  - zbiór najnowszych algorytmów opartych na aktualnych wytycznych najważniejszych kardiologicznych i kardiochirurgicznych towarzystw naukowych: ESC, AHA, ACC, HRS i ERS

  - omówienie roli nowoczesnych leków stosowanych w kardiologii.

  ---

  Recenzje:

  „Konsultacje kardiologiczne” to unikatowe opracowanie przydatne w codziennej praktyce lekarzy specjalistów kardiologów, rezydentów specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, jak również internistów. Z zawartej w monografii wiedzy mogą skorzystać także lekarze rodzinni, dzięki niej zwiększą bowiem kompetencje w zakresie zlecania specjalistycznych badań diagnostycznych. Monografia jest przeznaczona dla lekarzy konsultujących w ambulatorium. Pierwsza, obszerna część jest poświęcona poszczególnym grupom leków stosowanych w kardiologii. Uwagę zwraca nie tylko wyczerpujący opis ich działania, prezentacja dowodów naukowych oraz informacje o dawkowaniu, ale także informacje o interakcjach lekowych, a każdy rozdział kończą cenne uwagi praktyczne. Druga część została poświęcona diagnostyce, zawiera opis stosowanych w trybie ambulatoryjnym metod diagnostycznych, często ze zdjęciami z badań, ilustrującymi wskazane patologie. W trzeciej części uwzględniono opis najczęstszych schorzeń i objawów, z którymi zgłasza się pacjent.

  - prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

   

  Książkę wyróżnia podejmowanie tematów trudnych, niejednoznacznych, a co szczególnie cenne, także pomijanych przez obowiązujące wytyczne, choć obecnych w codziennej praktyce konsultującego kardiologa. Autorzy rozdziałów – uznani eksperci w swoich dziedzinach – nie tylko tych zagadnień nie unikają, ale omawiają je w sposób wnikliwy, przytaczając przesłanki, które mogą być pomocne w podjęciu konkretnej decyzji klinicznej. A właśnie podejmowanie właściwych decyzji klinicznych w codziennej praktyce ambulatoryjnej, pod presją czasu i przy często ograniczonych możliwościach poszerzenia diagnostyki, jest trudną sztuką wymagającą szerokiej wiedzy i intuicji klinicznej.

  - prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

 • Spis treści

  Istotne elementy badania podmiotowego i przedmiotowego konsultacji planowej - Rafał Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki

  CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH GRUP LEKÓW

  Leki hipolipemizujące - Marlena Broncel

  Leki β-adrenolityczne - Rafał Dąbrowski

  Leki α1-adrenolityczne - Marlena Broncel

  Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora angiotensyny II - Rafał Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki

  Antagoniści receptora mineralokortykoidowego - Rafał Dąbrowski

  Antagoniści wapnia - Rafał Dąbrowski

  Leki moczopędne (diuretyczne) - Tomasz M. Rywik

  Leki antyarytmiczne - Hanna Szwed, Rafał Dąbrowski

  Leki przeciwpłytkowe - Krzysztof Jaworski, Rafał Dąbrowski

  Leki przeciwkrzepliwe - Anetta Undas

  Leki stosowane w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego - Agnieszka Mielczarek, Jarosław D. Kasprzak

  Leki przeciwcukrzycowe w praktyce kardiologicznej - Marlena Broncel

  Inne leki stosowane w praktyce kardiologicznej - Jaworski, Rafał Dąbrowski

  WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE

  Elementy oceny badania elektrokardiograficznego - Rafał Baranowski

  Niezbędne wskazania do echokardiografii - Bohdan Firek

  Wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników testu spiroergometrycznego - Iwona Korzeniowska-Kubacka

  Wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników ETT i testu 6MWT - Iwona Korzeniowska-Kubacka

  Znaczenie i interpretacja wyników tomografii komputerowej w chorobach serca - Ilona Michałowska

  Wskazania do wykonania i interpretacja wyników badania rezonansu magnetycznego - Mateusz Śpiewak

  OCENA KLINICZNA I MOŻLIWOŚCI LECZENIA

  Leczenie dyslipidemii - Marlena Broncel

  Nadciśnienie tętnicze - Rafał Dąbrowski, Michalina Galas

  Choroba niedokrwienna serca - Rafał Dąbrowski

  Chorzy po zabiegach rewaskularyzacji oraz przezskórnych strukturalnych zabiegach interwencyjnych - Piotr Zając, Jarosław D. Kasprzak

  Ambulatoryjna opieka kardiologiczna nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym - Paweł Litwiński

  Niewydolność serca i choroby współistniejące - Tomasz M. Rywik

  Migotanie przedsionków - Krzysztof Jaworski, Rafał Dąbrowski

  Częstoskurcze nadkomorowe - Mariusz Pytkowski

  Pacjent z komorowymi zaburzeniami rytmu serca - Krystyna Guzek, Joanna Zakrzewska-Koperska, Łukasz Szumowski

  Zaburzenia rytmu serca. Uwarunkowania genetyczne i choroby współistniejące - Elżbieta Katarzyna Biernacka

  Chorzy ze wskazaniami do implantacji i po implantacji urządzeń wszczepialnych - Paweł Syska

  Zatorowość płucna - Piotr Pruszczyk, Olga Dzikowska-Diduch

  Profilaktyka przeciwzakrzepowa i problemy leczenia w różnych sytuacjach klinicznych - Anetta Undas

  Wady serca nabyte - Maria Jaworska-Wilczyńska

  Dorośli chorzy z wrodzoną wadą serca - Piotr Hoffman

  Chorzy z nadciśnieniem płucnym - Piotr Hoffman

  Kardiomiopatie - Jacek Grzybowski

  Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia - Tomasz Zieliński

  Prewencja sercowo-naczyniowa - Michalina Galas

  Propozycje, przebieg i możliwości rehabilitacji kardiologicznej - Iwona Korzeniowska-Kubacka

  Aspekty neurologiczne w konsultacjach kardiologicznych - Iwona Kurkowska-Jastrzębska

  Kobieta w ciąży z problemem kardiologicznym - Anna Fijałkowska

  Powikłania kardiologiczne po COVID-19 - Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki

Książka „Konsultacje kardiologiczne w ambulatorium" nie jest kolejnym podręcznikiem kardiologii. Autorzy prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski i prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki przygotowali monografię, której celem jest ułatwienie postępowania oraz zwiększenie skuteczności i bezpieczeństwa decyzji terapeutycznych. Dołożono wszelkich starań, by była to publikacja nowoczesna, praktyczna i wiarygodna, pomocna w codziennej praktyce dla lekarzy kardiologów, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, a także internistów.

Monografia ma przekazywać aktualną i rzetelną wiedzę w sposób syntetyczny, jednocześnie będąc w miarę możliwości, przewodnikiem praktycznego postępowania w konkretnych sytuacjach klinicznych.

Syntetyczne motto całości przekazu to: dążenie do właściwego rozpoznania i adekwatnych metod diagnostycznych, optymalne leczenie, poprawa rokowania chorych.

 

Zalety publikacji:

- niezwykle praktyczny opis procesu diagnostycznego i planowego leczenia chorych z chorobami układu krążenia

- omówienie zasad opieki nad pacjentami z częstymi chorobami układu krążenia (nadciśnieniem tętniczym, dyslipidemią, zaburzeniami rytmu serca), rzadziej występującymi patologiami (żylną chorobą zakrzepowo-zatorową, kardiomiopatiami), chorymi po zabiegach inwazyjnych (kardiochirurgicznych, rewaskularyzacji), z urządzeniami implantowanymi oraz nad chorymi z wrodzonymi i nabytymi wadami serca

- zbiór najnowszych algorytmów opartych na aktualnych wytycznych najważniejszych kardiologicznych i kardiochirurgicznych towarzystw naukowych: ESC, AHA, ACC, HRS i ERS

- omówienie roli nowoczesnych leków stosowanych w kardiologii.

---

Recenzje:

„Konsultacje kardiologiczne” to unikatowe opracowanie przydatne w codziennej praktyce lekarzy specjalistów kardiologów, rezydentów specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, jak również internistów. Z zawartej w monografii wiedzy mogą skorzystać także lekarze rodzinni, dzięki niej zwiększą bowiem kompetencje w zakresie zlecania specjalistycznych badań diagnostycznych. Monografia jest przeznaczona dla lekarzy konsultujących w ambulatorium. Pierwsza, obszerna część jest poświęcona poszczególnym grupom leków stosowanych w kardiologii. Uwagę zwraca nie tylko wyczerpujący opis ich działania, prezentacja dowodów naukowych oraz informacje o dawkowaniu, ale także informacje o interakcjach lekowych, a każdy rozdział kończą cenne uwagi praktyczne. Druga część została poświęcona diagnostyce, zawiera opis stosowanych w trybie ambulatoryjnym metod diagnostycznych, często ze zdjęciami z badań, ilustrującymi wskazane patologie. W trzeciej części uwzględniono opis najczęstszych schorzeń i objawów, z którymi zgłasza się pacjent.

- prof. dr hab. n. med. Zbigniew Gąsior

 

Książkę wyróżnia podejmowanie tematów trudnych, niejednoznacznych, a co szczególnie cenne, także pomijanych przez obowiązujące wytyczne, choć obecnych w codziennej praktyce konsultującego kardiologa. Autorzy rozdziałów – uznani eksperci w swoich dziedzinach – nie tylko tych zagadnień nie unikają, ale omawiają je w sposób wnikliwy, przytaczając przesłanki, które mogą być pomocne w podjęciu konkretnej decyzji klinicznej. A właśnie podejmowanie właściwych decyzji klinicznych w codziennej praktyce ambulatoryjnej, pod presją czasu i przy często ograniczonych możliwościach poszerzenia diagnostyki, jest trudną sztuką wymagającą szerokiej wiedzy i intuicji klinicznej.

- prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki

Istotne elementy badania podmiotowego i przedmiotowego konsultacji planowej - Rafał Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH GRUP LEKÓW

Leki hipolipemizujące - Marlena Broncel

Leki β-adrenolityczne - Rafał Dąbrowski

Leki α1-adrenolityczne - Marlena Broncel

Inhibitory konwertazy angiotensyny i antagoniści receptora angiotensyny II - Rafał Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki

Antagoniści receptora mineralokortykoidowego - Rafał Dąbrowski

Antagoniści wapnia - Rafał Dąbrowski

Leki moczopędne (diuretyczne) - Tomasz M. Rywik

Leki antyarytmiczne - Hanna Szwed, Rafał Dąbrowski

Leki przeciwpłytkowe - Krzysztof Jaworski, Rafał Dąbrowski

Leki przeciwkrzepliwe - Anetta Undas

Leki stosowane w terapii tętniczego nadciśnienia płucnego - Agnieszka Mielczarek, Jarosław D. Kasprzak

Leki przeciwcukrzycowe w praktyce kardiologicznej - Marlena Broncel

Inne leki stosowane w praktyce kardiologicznej - Jaworski, Rafał Dąbrowski

WYBRANE ASPEKTY DIAGNOSTYCZNE

Elementy oceny badania elektrokardiograficznego - Rafał Baranowski

Niezbędne wskazania do echokardiografii - Bohdan Firek

Wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników testu spiroergometrycznego - Iwona Korzeniowska-Kubacka

Wskazania, przeciwwskazania i interpretacja wyników ETT i testu 6MWT - Iwona Korzeniowska-Kubacka

Znaczenie i interpretacja wyników tomografii komputerowej w chorobach serca - Ilona Michałowska

Wskazania do wykonania i interpretacja wyników badania rezonansu magnetycznego - Mateusz Śpiewak

OCENA KLINICZNA I MOŻLIWOŚCI LECZENIA

Leczenie dyslipidemii - Marlena Broncel

Nadciśnienie tętnicze - Rafał Dąbrowski, Michalina Galas

Choroba niedokrwienna serca - Rafał Dąbrowski

Chorzy po zabiegach rewaskularyzacji oraz przezskórnych strukturalnych zabiegach interwencyjnych - Piotr Zając, Jarosław D. Kasprzak

Ambulatoryjna opieka kardiologiczna nad pacjentem po zabiegu kardiochirurgicznym - Paweł Litwiński

Niewydolność serca i choroby współistniejące - Tomasz M. Rywik

Migotanie przedsionków - Krzysztof Jaworski, Rafał Dąbrowski

Częstoskurcze nadkomorowe - Mariusz Pytkowski

Pacjent z komorowymi zaburzeniami rytmu serca - Krystyna Guzek, Joanna Zakrzewska-Koperska, Łukasz Szumowski

Zaburzenia rytmu serca. Uwarunkowania genetyczne i choroby współistniejące - Elżbieta Katarzyna Biernacka

Chorzy ze wskazaniami do implantacji i po implantacji urządzeń wszczepialnych - Paweł Syska

Zatorowość płucna - Piotr Pruszczyk, Olga Dzikowska-Diduch

Profilaktyka przeciwzakrzepowa i problemy leczenia w różnych sytuacjach klinicznych - Anetta Undas

Wady serca nabyte - Maria Jaworska-Wilczyńska

Dorośli chorzy z wrodzoną wadą serca - Piotr Hoffman

Chorzy z nadciśnieniem płucnym - Piotr Hoffman

Kardiomiopatie - Jacek Grzybowski

Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia - Tomasz Zieliński

Prewencja sercowo-naczyniowa - Michalina Galas

Propozycje, przebieg i możliwości rehabilitacji kardiologicznej - Iwona Korzeniowska-Kubacka

Aspekty neurologiczne w konsultacjach kardiologicznych - Iwona Kurkowska-Jastrzębska

Kobieta w ciąży z problemem kardiologicznym - Anna Fijałkowska

Powikłania kardiologiczne po COVID-19 - Dąbrowski, Tomasz Hryniewiecki

Konsultacje kardiologiczne w ambulatorium

118,30 zł

169,00 zł
Najniższa cena z 30 dni przed obniżką: 169,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: