Pulmonologia cz. 1

Pulmonologia cz. 1

Rok wydania:
2010
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
536
Wymiary:
217x304 mm
Specjalizacja:
Pulmonologia, Choroby wewnętrzne
 • Opis

  pod redakcją
  dr. hab. med. prof. nadzw. Adama Antczaka

  Oprawa: twarda
  Objętość: 536 str.
  Wymiary: 217x304 mm

  Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

  WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

  WIELKA INTERNA:
  • to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
  • powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
  • to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
  • jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
  • to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach

 • Spis treści


  DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC


  Badanie podmiotowe i przedmiotowe
  Dariusz Ziora

  Diagnostyka mikrobiologiczna chorób dróg oddechowych
  Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

  Diagnostyka radiologiczna chorób dróg oddechowych i innych wybranych chorób klatki piersiowej
  Ludomir Stefańczyk, Anna Fiedorczuk-Pyziak

  Metody medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób płuc
  Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska

  Bronchoskopia
  Karolina Sęk-Szczepanowska, Adam Antczak

  Torakoskopia
  Leszek Kutwin, Marian Brocki

  Badanie czynności układu oddechowego
  Waldemar Tomalak, Piotr Boros

  Badania wysiłkowe w diagnostyce chorób układu oddechowego
  Tadeusz Przybyłowski

  Ocena pulmonologiczna a zabiegi chirurgiczne
  Józef Kozak

  Ocena niesprawności związanej z upośledzeniem czynności układu oddechowego
  Tadeusz Przybyłowski

  Diagnostyka cytologiczna
  Włodzimierz T. Olszewski

  Diagnostyka serologiczna i immunologiczna chorób płuc
  Joanna Chorostowska-Wynimko


  ATLAS BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

  Badanie spirometryczne
  Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

  Pletyzmografia
  Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

  Testy nadreaktywności oskrzeli
  Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

  Gazometria
  Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

  Badania wysiłkowe
  Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

  Zaburzenia oddychania w czasie snu
  Tadeusz Przybyłowski, Piotr Bielicki

  Tlenek azotu w wydychanym powietrzu
  Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand


  ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

  Zakażenia wirusowe
  Andrzej Denys

  Bakteryjne zapalenie płuc
  Elżbieta Chyczewska, Wojciech Naumnik

  Ropień płuca
  Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

  Ropniak opłucnej
  Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

  Zapalenia płuc nieodpowiadające na leczenie przeciwbakteryjne
  Tadeusz Przybyłowski

  Choroby wywołane przez prątki
  Sylwia Kwiatkowska

  Choroby dolnych dróg oddechowych wywołane przez grzyby
  Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

  Pasożytnicze choroby płuc
  Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

  Ostre zapalenie oskrzeli
  Andrzej Chciałowski

  Ostre zapalenie zatok przynosowych
  Piotr Rapiejko

  Ostre zapalenie krtani
  Piotr Rapiejko

  Ostre zapalenia gardła i migdałków
  Piotr Rapiejko


  NOWOTWORY PŁUC

  Rak płuca
  Piotr Potemski

  Chłoniaki, choroby limfoproliferacyjne i inne nowotwory złośliwe płuc
  Piotr Potemski

  Przerzuty nowotworowe do płuc
  Piotr Potemski

  Łagodne guzy płuc
  Józef Kozak, Aleksandra Szlachcińska


  CHOROBY OPŁUCNEJ

  Płyn w jamie opłucnej (hydrothorax)
  Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

  Hemothorax
  Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

  Chylothorax
  Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

  Zwłóknienie klatki piersiowej
  Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

  Odma opłucnej
  Rafał Krenke

  Nowotwory opłucnej
  Jerzy Kozielski


  CHOROBY ŚRÓDPIERSIA

  Choroby śródpiersia - wprowadzenie
  Barbara Kowalska, Marian Brocki

  Zapalenie śródpiersia
  Józef Kozak

  Guzy śródpiersia
  Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

  Odma śródpiersia
  Józef Kozak

pod redakcją
dr. hab. med. prof. nadzw. Adama Antczaka

Oprawa: twarda
Objętość: 536 str.
Wymiary: 217x304 mm

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC


Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Dariusz Ziora

Diagnostyka mikrobiologiczna chorób dróg oddechowych
Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

Diagnostyka radiologiczna chorób dróg oddechowych i innych wybranych chorób klatki piersiowej
Ludomir Stefańczyk, Anna Fiedorczuk-Pyziak

Metody medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób płuc
Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska

Bronchoskopia
Karolina Sęk-Szczepanowska, Adam Antczak

Torakoskopia
Leszek Kutwin, Marian Brocki

Badanie czynności układu oddechowego
Waldemar Tomalak, Piotr Boros

Badania wysiłkowe w diagnostyce chorób układu oddechowego
Tadeusz Przybyłowski

Ocena pulmonologiczna a zabiegi chirurgiczne
Józef Kozak

Ocena niesprawności związanej z upośledzeniem czynności układu oddechowego
Tadeusz Przybyłowski

Diagnostyka cytologiczna
Włodzimierz T. Olszewski

Diagnostyka serologiczna i immunologiczna chorób płuc
Joanna Chorostowska-Wynimko


ATLAS BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

Badanie spirometryczne
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Pletyzmografia
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Testy nadreaktywności oskrzeli
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Gazometria
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Badania wysiłkowe
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Zaburzenia oddychania w czasie snu
Tadeusz Przybyłowski, Piotr Bielicki

Tlenek azotu w wydychanym powietrzu
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand


ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Zakażenia wirusowe
Andrzej Denys

Bakteryjne zapalenie płuc
Elżbieta Chyczewska, Wojciech Naumnik

Ropień płuca
Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

Ropniak opłucnej
Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

Zapalenia płuc nieodpowiadające na leczenie przeciwbakteryjne
Tadeusz Przybyłowski

Choroby wywołane przez prątki
Sylwia Kwiatkowska

Choroby dolnych dróg oddechowych wywołane przez grzyby
Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

Pasożytnicze choroby płuc
Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

Ostre zapalenie oskrzeli
Andrzej Chciałowski

Ostre zapalenie zatok przynosowych
Piotr Rapiejko

Ostre zapalenie krtani
Piotr Rapiejko

Ostre zapalenia gardła i migdałków
Piotr Rapiejko


NOWOTWORY PŁUC

Rak płuca
Piotr Potemski

Chłoniaki, choroby limfoproliferacyjne i inne nowotwory złośliwe płuc
Piotr Potemski

Przerzuty nowotworowe do płuc
Piotr Potemski

Łagodne guzy płuc
Józef Kozak, Aleksandra Szlachcińska


CHOROBY OPŁUCNEJ

Płyn w jamie opłucnej (hydrothorax)
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Hemothorax
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Chylothorax
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Zwłóknienie klatki piersiowej
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Odma opłucnej
Rafał Krenke

Nowotwory opłucnej
Jerzy Kozielski


CHOROBY ŚRÓDPIERSIA

Choroby śródpiersia - wprowadzenie
Barbara Kowalska, Marian Brocki

Zapalenie śródpiersia
Józef Kozak

Guzy śródpiersia
Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

Odma śródpiersia
Józef Kozak

Pulmonologia cz. 1

99,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: