Pulmonologia cz. 1

Pulmonologia cz. 1

Cena: 99,00 zł

Nakład wyczerpany

pod redakcją
dr. hab. med. prof. nadzw. Adama Antczaka

Oprawa: twarda
Objętość: 536 str.
Wymiary: 217x304 mm

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


DIAGNOSTYKA CHORÓB PŁUC


Badanie podmiotowe i przedmiotowe
Dariusz Ziora

Diagnostyka mikrobiologiczna chorób dróg oddechowych
Zofia Zwolska, Ewa Augustynowicz-Kopeć

Diagnostyka radiologiczna chorób dróg oddechowych i innych wybranych chorób klatki piersiowej
Ludomir Stefańczyk, Anna Fiedorczuk-Pyziak

Metody medycyny nuklearnej w diagnostyce chorób płuc
Jacek Kuśmierek, Anna Płachcińska

Bronchoskopia
Karolina Sęk-Szczepanowska, Adam Antczak

Torakoskopia
Leszek Kutwin, Marian Brocki

Badanie czynności układu oddechowego
Waldemar Tomalak, Piotr Boros

Badania wysiłkowe w diagnostyce chorób układu oddechowego
Tadeusz Przybyłowski

Ocena pulmonologiczna a zabiegi chirurgiczne
Józef Kozak

Ocena niesprawności związanej z upośledzeniem czynności układu oddechowego
Tadeusz Przybyłowski

Diagnostyka cytologiczna
Włodzimierz T. Olszewski

Diagnostyka serologiczna i immunologiczna chorób płuc
Joanna Chorostowska-Wynimko


ATLAS BADAŃ CZYNNOŚCIOWYCH UKŁADU ODDECHOWEGO

Badanie spirometryczne
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Pletyzmografia
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Testy nadreaktywności oskrzeli
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Gazometria
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Badania wysiłkowe
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand

Zaburzenia oddychania w czasie snu
Tadeusz Przybyłowski, Piotr Bielicki

Tlenek azotu w wydychanym powietrzu
Tadeusz Przybyłowski, Katarzyna Hildebrand


ZAKAŻENIA UKŁADU ODDECHOWEGO

Zakażenia wirusowe
Andrzej Denys

Bakteryjne zapalenie płuc
Elżbieta Chyczewska, Wojciech Naumnik

Ropień płuca
Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

Ropniak opłucnej
Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

Zapalenia płuc nieodpowiadające na leczenie przeciwbakteryjne
Tadeusz Przybyłowski

Choroby wywołane przez prątki
Sylwia Kwiatkowska

Choroby dolnych dróg oddechowych wywołane przez grzyby
Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

Pasożytnicze choroby płuc
Piotr Kurnatowski, Alicja Kurnatowska

Ostre zapalenie oskrzeli
Andrzej Chciałowski

Ostre zapalenie zatok przynosowych
Piotr Rapiejko

Ostre zapalenie krtani
Piotr Rapiejko

Ostre zapalenia gardła i migdałków
Piotr Rapiejko


NOWOTWORY PŁUC

Rak płuca
Piotr Potemski

Chłoniaki, choroby limfoproliferacyjne i inne nowotwory złośliwe płuc
Piotr Potemski

Przerzuty nowotworowe do płuc
Piotr Potemski

Łagodne guzy płuc
Józef Kozak, Aleksandra Szlachcińska


CHOROBY OPŁUCNEJ

Płyn w jamie opłucnej (hydrothorax)
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Hemothorax
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Chylothorax
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Zwłóknienie klatki piersiowej
Jerzy Marczak, Sebastian Majewski

Odma opłucnej
Rafał Krenke

Nowotwory opłucnej
Jerzy Kozielski


CHOROBY ŚRÓDPIERSIA

Choroby śródpiersia - wprowadzenie
Barbara Kowalska, Marian Brocki

Zapalenie śródpiersia
Józef Kozak

Guzy śródpiersia
Sławomir Jabłoński, Marian Brocki

Odma śródpiersia
Józef Kozak

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty