Diabetologia

Diabetologia

Cena: 240,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 290,00 zł
Nakład wyczerpany

pod redakcją
dr. hab. med. prof. nadzw.
Dariusza Moczulskiego

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie

• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty

• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)

• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku

• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach
Wielką Internę możesz kupić także w całości!


INFORMACJE PODSTAWOWE

Klasyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej
Dariusz Moczulski

Epidemiologia cukrzycy
Dariusz Moczulski

Obraz kliniczny cukrzycy
Dariusz Moczulski


DIAGNOSTYKA

Wywiad u chorego na cukrzycę

Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Badanie przedmiotowe chorego na cukrzycę
Aleksandra Araszkiewicz, Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Strategia diagnostyczna w cukrzycy
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, Aleksandra Araszkiewicz


LECZENIE

Leczenie ostrych zaburzeń gospodarki węglowodanowej w cukrzycy

Adam Stefański

Leczenie niefarmakologiczne i edukacja pacjenta z cukrzycą
Tomasz Klupa

Leki stosowane w leczeniu cukrzycy
Adam Stefański

Strategia leczenia farmakologicznego cukrzycy
Liliana Majkowska

Monitorowanie leczenia cukrzycy
Liliana Majkowska

Szczególne sytuacje w leczeniu cukrzycy
Dariusz Moczulski


SZCZEGÓLNE POSTACIE CUKRZYCY

Ciąża powikłana cukrzycą

Katarzyna Cypryk, Ewa Wender-Ożegowska

MODY
Jan Skupień, Maciej T. Małecki

LADA
Późno ujawniająca się cukrzyca typu 1 u dorosłych

Barbara Szepietowska


POWIKŁANIA

Patogeneza późnych powikłań cukrzycowych

Dariusz Moczulski

Retinopatia cukrzycowa i inne choroby oczu w cukrzycy
Piotr Jurowski

Neuropatia cukrzycowa
Leszek Czupryniak

Neuropatia cukrzycowa
Beata Łabuz-Roszak, Krystyna Pierzchała

Zespół stopy cukrzycowej
Teresa Koblik

Neuroosteoartropatia Charcota
Teresa Koblik

Cukrzycowa choroba nerek
Dariusz Moczulski

Choroba wieńcowa w cukrzycy

Jan Ruxer

Udar niedokrwienny mózgu u chorego na cukrzycę
Jarosław Zagórski

Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy
Leszek Czupryniak

Zaburzenia lipidowe w cukrzycy
Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz

Zaburzenia seksualne u chorych na cukrzycę
Mariusz Jasik, Krzysztof Dęmbe


OTYŁOŚĆ I NADWAGA

Otyłość i nadwaga

Jan Ruxer


INNE WAŻNE ZAGADNIENIA DIABETOLOGICZNE

Orzecznictwo i medycyna pracy w diabetologii

Dorota Szosland

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty