Pulmonologia cz. 2

Pulmonologia cz. 2

Cena: 240,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 290,00 zł
Nakład wyczerpany

pod redakcją
dr. hab. med. prof. nadzw. Adama Antczaka

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


ZABURZENIA REGULACJI ODDYCHANIA


Wprowadzenie do zaburzeń regulacji oddychania
Piotr Jan Nowak, Maciej Król, Dariusz Nowak

Zespoły hipowentylacji
Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak

Zespoły hiperwentylacji
Robert Stolarek, Dariusz Nowak

Obturacyjny bezdech podczas snu
Robert Pływaczewski

Zespół ośrodkowego bezdechu w czasie snu i oddychanie okresowe
Robert Pływaczewski


NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

Niewydolność oddechowa
Wprowadzenie

Wojciech Barg, Magdalena Kośmider-Żurawska, Marcin Grabowski, Maciej Ciebiada

Ostra niewydolność oddechowa
Wojciech Barg, Wojciech Gaszyński, Marcin Grabowski, Magdalena Kośmider-Żurawska

Przewlekła niewydolność oddechowa
Sebastian Majewski, Maciej Ciebiada


CHOROBY OBTURACYJNE


Przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma
Jan Zieliński

Choroby współistniejące i ogólnoustrojowe następstwa POChP
Tadeusz Przybyłowski

Astma oskrzelowa
Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Andrzej M. Fal, Marta Rosiek-Biegus, Paweł Górski, Tadeusz Pietras, Wojciech Piotrowski, Jerzy Marczak, Adam Antczak

Mukowiscydoza
Henryk Mazurek

Rozstrzenie oskrzeli

Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

Laryngospazm i dysfunkcja strun głosowych
Andrzej M. Fal, Tomasz Kręcicki

Niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Tomasz Kręcicki, Andrzej M. Fal

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Andrzej M. Fal

Rhinosinusitis (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych)
Tomasz Kręcicki, Andrzej M. Fal

Inne choroby układu oddechowego powodujące obturację
Wojciech Piotrowski


CHOROBY NACZYŃ PŁUCNYCH

Zatorowość płucna
Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

Nadciśnienie płucne
Adam Torbicki

Układowe zapalenia naczyń w chorobach płuc
Tadeusz Pietras

Malformacje tętniczo-żylne i inne wrodzone choroby naczyń płucnych
Mirosław Topol

Serce płucne
Tadeusz Przybyłowski


CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC

Strategia diagnostyczna i terapeutyczna w chorobach śródmiąższowych
Dariusz Ziora

Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików
Dariusz Ziora

Sarkoidoza
Wojciech Piotrowski

Proteinoza pęcherzykowa
Elżbieta Radzikowska

Rozlane krwawienia do światła pęcherzyków płucnych
Dariusz Ziora

Rzadkie choroby śródmiąższowe płuc
Elżbieta Radzikowska

Eozynofilowe choroby płuc
Maciej Ciebiada, Tomasz Kmiecik

Limfangioleiomiomatoza
Elżbieta Radzikowska

Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak


CHOROBY ZAWODOWE I ŚRODOWISKOWE

Astma zawodowa

Cezary Pałczyński

Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane przez pył
Kazimierz Marek

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Andrzej M. Fal, Marta Rosiek-Biegus

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie
Anna Krakowiak

Wpływ przebywania na dużych wysokościach
Piotr Boros

Ostre uszkodzenia płuc spowodowane substancjami toksycznymi
Anna Krakowiak

Medycyna nurkowa
Arkadiusz Rotkiewicz

Jatrogenne choroby płuc
Jan Marek Słomiński


INNE WAŻNE ZAGADNIENIA PULMONOLOGICZNE

Płuca w chorobach innych narządów i układów
Maciej Ciebiada, Sebastian Majewski

Leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej u schyłku życia
Krzysztof Sładek

Rehabilitacja pacjentów z chorobą płuc
Jacek Durmała

Transplantacja płuc
Dariusz Jastrzębski

Zwalczanie nałogu palenia tytoniu
Dorota Górecka

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty