Pulmonologia cz. 2

Pulmonologia cz. 2

Rok wydania:
2010
Objętość:
528
Specjalizacja:
Pulmonologia, Choroby wewnętrzne
 • Opis

  pod redakcją
  dr. hab. med. prof. nadzw. Adama Antczaka

  Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

  WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

  WIELKA INTERNA:
  • to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
  • powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
  • to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
  • jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
  • to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach

 • Spis treści


  ZABURZENIA REGULACJI ODDYCHANIA


  Wprowadzenie do zaburzeń regulacji oddychania
  Piotr Jan Nowak, Maciej Król, Dariusz Nowak

  Zespoły hipowentylacji
  Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak

  Zespoły hiperwentylacji
  Robert Stolarek, Dariusz Nowak

  Obturacyjny bezdech podczas snu
  Robert Pływaczewski

  Zespół ośrodkowego bezdechu w czasie snu i oddychanie okresowe
  Robert Pływaczewski


  NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

  Niewydolność oddechowa
  Wprowadzenie

  Wojciech Barg, Magdalena Kośmider-Żurawska, Marcin Grabowski, Maciej Ciebiada

  Ostra niewydolność oddechowa
  Wojciech Barg, Wojciech Gaszyński, Marcin Grabowski, Magdalena Kośmider-Żurawska

  Przewlekła niewydolność oddechowa
  Sebastian Majewski, Maciej Ciebiada


  CHOROBY OBTURACYJNE


  Przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma
  Jan Zieliński

  Choroby współistniejące i ogólnoustrojowe następstwa POChP
  Tadeusz Przybyłowski

  Astma oskrzelowa
  Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Andrzej M. Fal, Marta Rosiek-Biegus, Paweł Górski, Tadeusz Pietras, Wojciech Piotrowski, Jerzy Marczak, Adam Antczak

  Mukowiscydoza
  Henryk Mazurek

  Rozstrzenie oskrzeli

  Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

  Laryngospazm i dysfunkcja strun głosowych
  Andrzej M. Fal, Tomasz Kręcicki

  Niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
  Tomasz Kręcicki, Andrzej M. Fal

  Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
  Andrzej M. Fal

  Rhinosinusitis (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych)
  Tomasz Kręcicki, Andrzej M. Fal

  Inne choroby układu oddechowego powodujące obturację
  Wojciech Piotrowski


  CHOROBY NACZYŃ PŁUCNYCH

  Zatorowość płucna
  Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

  Nadciśnienie płucne
  Adam Torbicki

  Układowe zapalenia naczyń w chorobach płuc
  Tadeusz Pietras

  Malformacje tętniczo-żylne i inne wrodzone choroby naczyń płucnych
  Mirosław Topol

  Serce płucne
  Tadeusz Przybyłowski


  CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC

  Strategia diagnostyczna i terapeutyczna w chorobach śródmiąższowych
  Dariusz Ziora

  Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików
  Dariusz Ziora

  Sarkoidoza
  Wojciech Piotrowski

  Proteinoza pęcherzykowa
  Elżbieta Radzikowska

  Rozlane krwawienia do światła pęcherzyków płucnych
  Dariusz Ziora

  Rzadkie choroby śródmiąższowe płuc
  Elżbieta Radzikowska

  Eozynofilowe choroby płuc
  Maciej Ciebiada, Tomasz Kmiecik

  Limfangioleiomiomatoza
  Elżbieta Radzikowska

  Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
  Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak


  CHOROBY ZAWODOWE I ŚRODOWISKOWE

  Astma zawodowa

  Cezary Pałczyński

  Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane przez pył
  Kazimierz Marek

  Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
  Andrzej M. Fal, Marta Rosiek-Biegus

  Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie
  Anna Krakowiak

  Wpływ przebywania na dużych wysokościach
  Piotr Boros

  Ostre uszkodzenia płuc spowodowane substancjami toksycznymi
  Anna Krakowiak

  Medycyna nurkowa
  Arkadiusz Rotkiewicz

  Jatrogenne choroby płuc
  Jan Marek Słomiński


  INNE WAŻNE ZAGADNIENIA PULMONOLOGICZNE

  Płuca w chorobach innych narządów i układów
  Maciej Ciebiada, Sebastian Majewski

  Leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej u schyłku życia
  Krzysztof Sładek

  Rehabilitacja pacjentów z chorobą płuc
  Jacek Durmała

  Transplantacja płuc
  Dariusz Jastrzębski

  Zwalczanie nałogu palenia tytoniu
  Dorota Górecka

pod redakcją
dr. hab. med. prof. nadzw. Adama Antczaka

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


ZABURZENIA REGULACJI ODDYCHANIA


Wprowadzenie do zaburzeń regulacji oddychania
Piotr Jan Nowak, Maciej Król, Dariusz Nowak

Zespoły hipowentylacji
Piotr Białasiewicz, Dariusz Nowak

Zespoły hiperwentylacji
Robert Stolarek, Dariusz Nowak

Obturacyjny bezdech podczas snu
Robert Pływaczewski

Zespół ośrodkowego bezdechu w czasie snu i oddychanie okresowe
Robert Pływaczewski


NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA

Niewydolność oddechowa
Wprowadzenie

Wojciech Barg, Magdalena Kośmider-Żurawska, Marcin Grabowski, Maciej Ciebiada

Ostra niewydolność oddechowa
Wojciech Barg, Wojciech Gaszyński, Marcin Grabowski, Magdalena Kośmider-Żurawska

Przewlekła niewydolność oddechowa
Sebastian Majewski, Maciej Ciebiada


CHOROBY OBTURACYJNE


Przewlekła obturacyjna choroba płuc, przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma
Jan Zieliński

Choroby współistniejące i ogólnoustrojowe następstwa POChP
Tadeusz Przybyłowski

Astma oskrzelowa
Piotr Kuna, Izabela Kupryś-Lipińska, Andrzej M. Fal, Marta Rosiek-Biegus, Paweł Górski, Tadeusz Pietras, Wojciech Piotrowski, Jerzy Marczak, Adam Antczak

Mukowiscydoza
Henryk Mazurek

Rozstrzenie oskrzeli

Jadwiga Kroczyńska-Bednarek

Laryngospazm i dysfunkcja strun głosowych
Andrzej M. Fal, Tomasz Kręcicki

Niealergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Tomasz Kręcicki, Andrzej M. Fal

Alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa
Andrzej M. Fal

Rhinosinusitis (zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych)
Tomasz Kręcicki, Andrzej M. Fal

Inne choroby układu oddechowego powodujące obturację
Wojciech Piotrowski


CHOROBY NACZYŃ PŁUCNYCH

Zatorowość płucna
Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

Nadciśnienie płucne
Adam Torbicki

Układowe zapalenia naczyń w chorobach płuc
Tadeusz Pietras

Malformacje tętniczo-żylne i inne wrodzone choroby naczyń płucnych
Mirosław Topol

Serce płucne
Tadeusz Przybyłowski


CHOROBY ŚRÓDMIĄŻSZOWE PŁUC

Strategia diagnostyczna i terapeutyczna w chorobach śródmiąższowych
Dariusz Ziora

Samoistne śródmiąższowe zapalenia płuc i zapalenia oskrzelików
Dariusz Ziora

Sarkoidoza
Wojciech Piotrowski

Proteinoza pęcherzykowa
Elżbieta Radzikowska

Rozlane krwawienia do światła pęcherzyków płucnych
Dariusz Ziora

Rzadkie choroby śródmiąższowe płuc
Elżbieta Radzikowska

Eozynofilowe choroby płuc
Maciej Ciebiada, Tomasz Kmiecik

Limfangioleiomiomatoza
Elżbieta Radzikowska

Zmiany płucne w przebiegu układowych chorób tkanki łącznej
Agnieszka Nielepkowicz-Goździńska, Adam Antczak


CHOROBY ZAWODOWE I ŚRODOWISKOWE

Astma zawodowa

Cezary Pałczyński

Choroby zawodowe układu oddechowego wywołane przez pył
Kazimierz Marek

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych
Andrzej M. Fal, Marta Rosiek-Biegus

Wpływ zanieczyszczenia środowiska na zdrowie
Anna Krakowiak

Wpływ przebywania na dużych wysokościach
Piotr Boros

Ostre uszkodzenia płuc spowodowane substancjami toksycznymi
Anna Krakowiak

Medycyna nurkowa
Arkadiusz Rotkiewicz

Jatrogenne choroby płuc
Jan Marek Słomiński


INNE WAŻNE ZAGADNIENIA PULMONOLOGICZNE

Płuca w chorobach innych narządów i układów
Maciej Ciebiada, Sebastian Majewski

Leczenie przewlekłej niewydolności oddechowej u schyłku życia
Krzysztof Sładek

Rehabilitacja pacjentów z chorobą płuc
Jacek Durmała

Transplantacja płuc
Dariusz Jastrzębski

Zwalczanie nałogu palenia tytoniu
Dorota Górecka

Pulmonologia cz. 2

240,00 zł

Nakład wyczerpany

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: