Gastroenterologia cz. 1

Gastroenterologia cz. 1

Cena: 240,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 290,00 zł
Nakład wyczerpany

pod redakcją
prof. dr. hab. med. Andrzeja Dąbrowskiego

Tom jest częścią arcynowoczesnej w duchu i niepośledniej w treści publikacji - wielotomowej WIELKIEJ INTERNY. Jest to pierwsze w XXI wieku tak ogromnych rozmiarów podsumowanie wiedzy polskich asów diagnostyki i terapii.

WIELKA INTERNA pod redakcją Adama Antczaka, Michała Myśliwca i Piotra Pruszczyka łączy pokolenia. Jest w niej i świeże spojrzenie młodości, i doświadczenie wytrawnych mistrzów. Znajdą tu Państwo wielkie serce i głęboką wiedzę setek wybitnych polskich specjalistów, którzy zostali zaproszeni i nadal są zapraszani do współtworzenia WIELKIEJ INTERNY. Poszczególne tomy będą się bowiem ukazywać regularnie od 2009 do końca 2011 roku.

WIELKA INTERNA:
• to śmiałe wejście polskiej myśli medycznej w nowe stulecie
• powstaje – podobnie jak podręczniki amerykańskie – w oparciu o jednolitą strukturę rozdziału ułożoną w logicznym porządku; usystematyzowanie wiedzy oznacza przekazanie jej w sposób prosty, zrozumiały i przejrzysty
• to niespotykane bogactwo treści – to liczne ryciny i tabele, to tematy nieuwzględniane wcześniej w podręcznikach, łączące choroby wewnętrzne z innymi specjalizacjami (np. medycyną pracy, chirurgią, anestezjologią)
• jest spójna z publikacją LEKI WSPÓŁCZESNEJ TERAPII – oznacza to, że zaleca leki aktualnie dostępne na rynku
• to publikacja dla lekarzy, którzy nie mają czasu... szukać w innych źródłach


DIAGNOSTYKA CHORÓB UKŁADU POKARMOWEGO

Objawy chorób układu pokarmowego

Andrzej Dąbrowski

Badania laboratoryjne w gastroenterologii
Krzysztof Celiński, Halina Cichoż-Lach

Badania diagnostyczne w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego
Leszek Paradowski

Diagnostyka obrazowa chorób układu pokarmowego
Urszula Łebkowska, Adam Łukasiewicz, Marcin Polkowski

Endoskopia przewodu pokarmowego
Tomasz Marek


CHOROBY TRZUSTKI

Budowa i czynność trzustki

Andrzej Dąbrowski

Ostre zapalenie trzustki
Urszula Wereszczyńska-Siemiątkowska

Przewlekłe zapalenie trzustki
Grażyna Jurkowska, Marian Smoczyński

Rak trzustki
Grażyna Jurkowska

Guzy neuroendokrynne trzustki
Jan W. Długosz

Torbiele trzustki
Andrzej Dąbrowski, Marian Smoczyński


CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO I DRÓG ŻÓŁCIOWYCH

Budowa i czynność dróg żółciowych

Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

Kamica żółciowa i zapalenie dróg żółciowych
Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

Pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych
Włodzimierz Mazur

Rak pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych
Ewa Nowakowska-Duława, Andrzej Nowak

Pierwotna marskość żółciowa wątroby
Włodzimierz Mazur

Inne przyczyny cholestazy
Marek Hartleb, Krzysztof Gutkowski


CHOROBY WĄTROBY

Budowa i czynność wątroby

Marek Hartleb

Interpretacja badań laboratoryjnych w chorobach wątroby
Piotr Milkiewicz

Biopsja wątroby
Piotr Milkiewicz

Wirusowe zapalenia wątroby
Robert Flisiak

Autoimmunologiczne zapalenie wątroby
Krzysztof Gutkowski, Marek Hartleb

Alkoholowa choroba wątroby
Marek Hartleb

Niealkoholowa choroba stłuszczeniowa wątroby
Piotr Milkiewicz, Joanna Raszeja-Wyszomirska

Polekowe uszkodzenia wątroby
Marek Hartleb, Krzysztof Gutkowski

Ostra niewydolność wątroby
Maciej Wojcicki, Piotr Milkiewicz

Marskość wątroby
Marek Hartleb

Nadciśnienie wrotne

Marek Hartleb

Żylaki przewodu pokarmowego i gastropatia wrotna
Marek Hartleb

Wodobrzusze

Marek Hartleb

Zespół wątrobowo-nerkowy
Piotr Milkiewicz

Zespół wątrobowo-płucny
Piotr Milkiewicz

Encefalopatia wątrobowa
Piotr Milkiewicz, Ewa Wunsch

Opieka paliatywna w schyłkowej niewydolności wątroby
Piotr Milkiewicz, Michał Wasilewicz

Choroby naczyniowe wątroby
Piotr Milkiewicz

Łagodne guzy wątroby
Marek Hartleb

Rak wątrobowokomórkowy
Marek Krawczyk

Przeszczepianie wątroby
Marek Krawczyk, Urszula Ołdakowska-Jedynak, Leszek Pączek, Joanna Sańko-Resmer

Wrodzona hemochromatoza
Marek Hartleb

Wybrane choroby metaboliczne wątroby
Od wieku dziecięcego do dorosłego

Piotr Socha, Agnieszka Bakuła

Choroby wątroby u ciężarnych
Piotr Milkiewicz

Przewlekła cholestaza u dzieci
Joanna Pawłowska, Piotr Socha

Indeks

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty