Standardy kardiologiczne 2015 okiem echokardiografisty

Standardy kardiologiczne 2015 okiem echokardiografisty

Cena: 65,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 75,00 zł
Nakład wyczerpany

pod red. Edyty Płońskiej-Gościniak

Oprawa: miękka
Objętość: 160 str.
Wymiary:210x270 mm

Niniejsza książka jest już szóstą monografią z corocznego  cyklu  „Standardy  kardiologiczne  okiem  echokardiografisty” przedstawiającą wybrane zagadnienia aktualnych  wytycznych  Europejskiego  Towarzystwa Kardiologicznego w ujęciu echokardiograficznym. Publikacja, jak wszystkie poprzednie od 2010 roku, ma charakter dydaktyczny i jest przeznaczona dla kardiologów, internistów, studentów medycyny i wszystkich lekarzy zorientowanych lub chcących się zorientować w echokardiografii, a którym książka mogłaby pomóc  w codziennej praktyce. Przypomnę,  że  powodem  powstania  cyklu  „Standardy kardiologiczne okiem echokardiografisty” była przede wszystkim chęć ożywienia zapisu rekomendacji przy użyciu najbardziej obrazowego narzędzia, jakim jest  echokardiografia  –  zawsze  traktowana  przeze mnie jako „serce kardiologii”. Takie ujęcie wytycznych miało zachęcić do ich przeczytania, zwłaszcza wobec ogromu  publikowanych  dokumentów  dynamicznie rozwijającej się kardiologii, a jednocześnie coraz przyjaźniejszej i powszechniej wykonywanej wśród kardiologów metody badania echokardiograficznego. Duże powodzenie Standardów 2010, 2011, 2012, 2013 oraz 2014 utwierdza mnie i autorów w przekonaniu o potrzebie kolejnej edycji. Podręcznik,  jak  co  roku,  został  napisany  przez zespół  znakomitych  autorów,  autorytetów  w  dziedzinie  echokardiografii.  Szczególne  podziękowania składam prof. Jarosławowi D. Kasprzakowi, prof. Andrzejowi Szyszce, prof. Andrzejowi Gackowskiemu, prof.  Piotrowi  Pruszczykowi,  prof.  Piotrowi  Lipcowi,  dr  Barbarze  Lichodziejewskiej,  prof.  Wojciechowi  Braksatorowi,  prof.  Zofii  Oko-Sarnowskiej, prof. Mariuszowi Dziukowi, prof. Grzegorzowi Piotrowskiemu,  doc.  Andrzejowi  Minczykowskiemu, doc. Karinie Wierzbowskiej-Drabik, doc. Michałowi Plewce, dr Beacie Zaborskiej, dr Danucie Sorysz oraz pozostałym wspaniałym autorom i współredaktorom tej i poprzednich monografii. Książka  jest  rekomendowana  przez  Sekcję  Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wspólnie  z  autorami  i  współredaktorami  mamy nadzieję,  że  książka  „Standardy  kardiologiczne 2015 okiem  echokardiografisty”  również  spotka  się z zainteresowaniem Czytelników. 

Ostra zatorowość płucna
Barbara Lichodziejewska, SyLwia Goliszek, Piotr Pruszczyk

Operacje niekardiochirurgiczne
Karina Wierzbowska-drabik, Edyta Płońska-Gościniak, Jarosław D. Kasprzak

Diagnostyka i leczenie chorób aorty
Andrzej Gackowski

Kardiomiopatia przerostowa
Zofia Oko-Sarnowska, Małgorzata Pyda, Alicja Nowak,  Edyta Płońska-Gościniak

Rewaskularyzacja mięśnia sercowego
Michał Plewka, Karina Wierzbowska-Drabik

Ocena lewej komory
Ewa Szymczyk, Piotr Lipiec

Ocena perfuzji mięśnia sercowego za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej 
Mirosław Dziuk, Magdalena Kostkiewicz, Edyta Płońska-Gościniak

Standardy kardiologiczne 2015 okiem echokardiografisty

Morfologia i czynność lewego przedsionka
Andrzej Szyszka, Lilianna Religa, Teresa Lewińska

Ostre stany kardiologiczne – duszność
Marcin Konopka, Wojciech Braksator

Ostre stany kardiologiczne
Beata Zaborska, Barbara Lichodziejewska

Monitorowanie kardiotoksyczności leków przeciwnowotworowych
Grzegorz Piotrowski

Diagnostyka obrazowa przed zabiegami TAVI
Danuta Sorysz, Tomasz Miszalski-Jamka

Zakres wartości prawidłowych badania echokardiograficznego
Andrzej Minczykowski

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty