Zaburzenia rytmu serca wyd. 2

Redaktor naukowy:
Katarzyna Mizia-Stec, Maria Trusz-Gluza
Rok wydania:
2018
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
552
Wymiary:
163x243 mm
Specjalizacja:
Kardiochirurgia, Choroby wewnętrzne, Medycyna rodzinna, Kardiologia
 • Opis

  Kompendium wiedzy o zaburzeniach rytmu serca.

  Książka jest dziełem wybitnych specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mających wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Jej głównym założeniem jest przedstawienie w przystępny i praktyczny sposób zagadnień związanych z arytmologią

  Drugie wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione - w publikacji przedstawiono zasady diagnostyki i leczenia zgodne z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) i Heart Rhythm Society (HRS) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA) zatwierdzonymi przez HRS.

  Książkę Zaburzenia rytmu serca - wydanie II uzupełniają:

  ✔ przykłady elektrokardiogramów, 
  ✔ schematy postępowania,
  ✔ uwagi podsumowujące
  ✔ przykładowe opisy przypadków klinicznych. 

  Publikacja jest szczególnie przydatna dla: 

  lekarzy internistów
  lekarzy kardiologów
  lekarzy rodzinnych.

 • Spis treści

  WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

  • Wiadomości podstawowe: klasyfikacja zaburzeń rytmu serca i ogólne zasady postępowania
  Maria Trusz-Gluza

  • Patomechanizmy powstawania zaburzeń rytmu serca
  Krzysztof Szydło


  DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

  • Diagnostyka elektrokardiograficzna zaburzeń rytmu serca
  Maria Trusz-Gluza, Krzysztof Szydło

  • Metody rejestracji EKG w diagnostyce zaburzeń rytmu serca
  Krzysztof Szydło

  • Metody obrazowe w zaburzeniach rytmu serca
  Krystian Wita

  • Badanie elektrofizjologiczne serca
  Anna Maria Wnuk-Wojnar


  METODY LECZENIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

  • Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca
  Maria Trusz-Gluza, Katarzyna Mizia-Stec

  • Elektroterapia zaburzeń rytmu serca
  Wojciech Kwaśniewski, Witold Orszulak

  • Inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu serca
  Andrzej Hoffmann

  • Niefarmakologiczne zapobieganie powikłaniom zatorowym w migotaniu przedsionków
  Maria Trusz-Gluza


  NADKOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

  • Częstoskurcze nadkomorowe
  Jarosław Kolasa

  • Trzepotanie przedsionków
  Seweryn Nowak


  Migotanie przedsionków

  • Charakterystyka kliniczna i nieinwazyjne leczenie migotania przedsionków
  Iwona Woźniak-Skowerska, Maria Trusz-Gluza

  • Kardiowersja w migotaniu przedsionków
  Iwona Woźniak-Skowerska, Anna Maria Wnuk-Wojnar

  • Przezcewnikowa ablacja w migotaniu przedsionków
  Anna Maria Wnuk-Wojnar

  • Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków
  Katarzyna Mizia-Stec, Marek Deja


  KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

  • Komorowe zaburzenia rytmu serca w chorobie niedokrwiennej serca
  Andrzej Hoffmann

  • Arytmie komorowe w kardiomiopatiach
  Krzysztof Szydło

  • Arytmogenne zespoły uwarunkowane genetycznie
  Artur Filipecki

  • Idiopatyczne arytmie komorowe
  Katarzyna Mizia-Stec, Michał Orszulak


  ZABURZENIA AUTOMATYZMU I PRZEWODZENIA

  • Dysfunkcja węzła zatokowego
  Seweryn Nowak

  • Bloki przedsionkowo-komorowe
  Maciej Faryan

  • Bloki śródkomorowe
  Maciej Faryan


  SYTUACJE SZCZEGÓLNE W ARYTMOLOGII

  • Omdlenia
  Dagmara Urbańczyk-Świć

  • Tachykardiomiopatia
  Artur Filipecki

  • Burza elektryczna
  Katarzyna Mizia-Stec

  • Nagły zgon sercowy
  Artur Filipecki

  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
  Joanna Wieczorek, Michał Orszulak, Wojciech Rychlik


  BRADYARYTMIE I TACHYARYTMIE – OD OBJAWÓW DO ROZPOZNANIA I TERAPII

  • Bradyarytmie
  Maria Trusz-Gluza

  • Tachyarytmie
  Katarzyna Mizia-Stec

Kompendium wiedzy o zaburzeniach rytmu serca.

Książka jest dziełem wybitnych specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mających wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Jej głównym założeniem jest przedstawienie w przystępny i praktyczny sposób zagadnień związanych z arytmologią

Drugie wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione - w publikacji przedstawiono zasady diagnostyki i leczenia zgodne z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) i Heart Rhythm Society (HRS) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA) zatwierdzonymi przez HRS.

Książkę Zaburzenia rytmu serca - wydanie II uzupełniają:

✔ przykłady elektrokardiogramów, 
✔ schematy postępowania,
✔ uwagi podsumowujące
✔ przykładowe opisy przypadków klinicznych. 

Publikacja jest szczególnie przydatna dla: 

lekarzy internistów
lekarzy kardiologów
lekarzy rodzinnych.

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

• Wiadomości podstawowe: klasyfikacja zaburzeń rytmu serca i ogólne zasady postępowania
Maria Trusz-Gluza

• Patomechanizmy powstawania zaburzeń rytmu serca
Krzysztof Szydło


DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

• Diagnostyka elektrokardiograficzna zaburzeń rytmu serca
Maria Trusz-Gluza, Krzysztof Szydło

• Metody rejestracji EKG w diagnostyce zaburzeń rytmu serca
Krzysztof Szydło

• Metody obrazowe w zaburzeniach rytmu serca
Krystian Wita

• Badanie elektrofizjologiczne serca
Anna Maria Wnuk-Wojnar


METODY LECZENIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

• Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca
Maria Trusz-Gluza, Katarzyna Mizia-Stec

• Elektroterapia zaburzeń rytmu serca
Wojciech Kwaśniewski, Witold Orszulak

• Inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu serca
Andrzej Hoffmann

• Niefarmakologiczne zapobieganie powikłaniom zatorowym w migotaniu przedsionków
Maria Trusz-Gluza


NADKOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

• Częstoskurcze nadkomorowe
Jarosław Kolasa

• Trzepotanie przedsionków
Seweryn Nowak


Migotanie przedsionków

• Charakterystyka kliniczna i nieinwazyjne leczenie migotania przedsionków
Iwona Woźniak-Skowerska, Maria Trusz-Gluza

• Kardiowersja w migotaniu przedsionków
Iwona Woźniak-Skowerska, Anna Maria Wnuk-Wojnar

• Przezcewnikowa ablacja w migotaniu przedsionków
Anna Maria Wnuk-Wojnar

• Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków
Katarzyna Mizia-Stec, Marek Deja


KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

• Komorowe zaburzenia rytmu serca w chorobie niedokrwiennej serca
Andrzej Hoffmann

• Arytmie komorowe w kardiomiopatiach
Krzysztof Szydło

• Arytmogenne zespoły uwarunkowane genetycznie
Artur Filipecki

• Idiopatyczne arytmie komorowe
Katarzyna Mizia-Stec, Michał Orszulak


ZABURZENIA AUTOMATYZMU I PRZEWODZENIA

• Dysfunkcja węzła zatokowego
Seweryn Nowak

• Bloki przedsionkowo-komorowe
Maciej Faryan

• Bloki śródkomorowe
Maciej Faryan


SYTUACJE SZCZEGÓLNE W ARYTMOLOGII

• Omdlenia
Dagmara Urbańczyk-Świć

• Tachykardiomiopatia
Artur Filipecki

• Burza elektryczna
Katarzyna Mizia-Stec

• Nagły zgon sercowy
Artur Filipecki

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Joanna Wieczorek, Michał Orszulak, Wojciech Rychlik


BRADYARYTMIE I TACHYARYTMIE – OD OBJAWÓW DO ROZPOZNANIA I TERAPII

• Bradyarytmie
Maria Trusz-Gluza

• Tachyarytmie
Katarzyna Mizia-Stec

Zaburzenia rytmu serca wyd. 2

139,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: