Zaburzenia rytmu serca - wydanie II

Zaburzenia rytmu serca - wydanie II

Cena: 139,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 159,00 zł

pod redakcją
Katarzyny Mizi-Stec i Marii Trusz-Gluzy

Oprawa: twarda
Objętość: 552 str.
Wymiary: 163x243 mm

Aktualne kompendium wiedzy o zaburzeniach rytmu serca.

Książka jest dziełem wybitnych specjalistów ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, mających wieloletnie doświadczenie w leczeniu zaburzeń rytmu serca. Jej głównym założeniem jest przedstawienie w przystępny i praktyczny sposób zagadnień związanych z arytmologią

Drugie wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione - w publikacji przedstawiono zasady diagnostyki i leczenia zgodne z najnowszymi wytycznymi American College of Cardiology (ACC), American Heart Association (AHA) i Heart Rhythm Society (HRS) oraz European Heart Rhythm Association (EHRA) zatwierdzonymi przez HRS.

Książkę Zaburzenia rytmu serca - wydanie II uzupełniają:

✔ przykłady elektrokardiogramów, 
✔ schematy postępowania,
✔ uwagi podsumowujące
✔ przykładowe opisy przypadków klinicznych. 

Publikacja jest szczególnie przydatna dla: 

lekarzy internistów
lekarzy kardiologów
lekarzy rodzinnych.

Zaburzenia rytmu serca powodują duże obawy, często uzasadnione, pacjentów i lekarzy

WIADOMOŚCI PODSTAWOWE

• Wiadomości podstawowe: klasyfikacja zaburzeń rytmu serca i ogólne zasady postępowania
Maria Trusz-Gluza

• Patomechanizmy powstawania zaburzeń rytmu serca
Krzysztof Szydło


DIAGNOSTYKA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

• Diagnostyka elektrokardiograficzna zaburzeń rytmu serca
Maria Trusz-Gluza, Krzysztof Szydło

• Metody rejestracji EKG w diagnostyce zaburzeń rytmu serca
Krzysztof Szydło

• Metody obrazowe w zaburzeniach rytmu serca
Krystian Wita

• Badanie elektrofizjologiczne serca
Anna Maria Wnuk-Wojnar


METODY LECZENIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA

• Farmakoterapia zaburzeń rytmu serca
Maria Trusz-Gluza, Katarzyna Mizia-Stec

• Elektroterapia zaburzeń rytmu serca
Wojciech Kwaśniewski, Witold Orszulak

• Inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu serca
Andrzej Hoffmann

• Niefarmakologiczne zapobieganie powikłaniom zatorowym w migotaniu przedsionków
Maria Trusz-Gluza


NADKOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

• Częstoskurcze nadkomorowe
Jarosław Kolasa

• Trzepotanie przedsionków
Seweryn Nowak


Migotanie przedsionków

• Charakterystyka kliniczna i nieinwazyjne leczenie migotania przedsionków
Iwona Woźniak-Skowerska, Maria Trusz-Gluza

• Kardiowersja w migotaniu przedsionków
Iwona Woźniak-Skowerska, Anna Maria Wnuk-Wojnar

• Przezcewnikowa ablacja w migotaniu przedsionków
Anna Maria Wnuk-Wojnar

• Chirurgiczna ablacja migotania przedsionków
Katarzyna Mizia-Stec, Marek Deja


KOMOROWE ZABURZENIA RYTMU SERCA

• Komorowe zaburzenia rytmu serca w chorobie niedokrwiennej serca
Andrzej Hoffmann

• Arytmie komorowe w kardiomiopatiach
Krzysztof Szydło

• Arytmogenne zespoły uwarunkowane genetycznie
Artur Filipecki

• Idiopatyczne arytmie komorowe
Katarzyna Mizia-Stec, Michał Orszulak


ZABURZENIA AUTOMATYZMU I PRZEWODZENIA

• Dysfunkcja węzła zatokowego
Seweryn Nowak

• Bloki przedsionkowo-komorowe
Maciej Faryan

• Bloki śródkomorowe
Maciej Faryan


SYTUACJE SZCZEGÓLNE W ARYTMOLOGII

• Omdlenia
Dagmara Urbańczyk-Świć

• Tachykardiomiopatia
Artur Filipecki

• Burza elektryczna
Katarzyna Mizia-Stec

• Nagły zgon sercowy
Artur Filipecki

• Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Joanna Wieczorek, Michał Orszulak, Wojciech Rychlik


BRADYARYTMIE I TACHYARYTMIE – OD OBJAWÓW DO ROZPOZNANIA I TERAPII

• Bradyarytmie
Maria Trusz-Gluza

• Tachyarytmie
Katarzyna Mizia-Stec

   Szanowni Państwo, oddajemy w Wasze ręce drugie wydanie książki „Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce”. Pierwsze wydanie spotkało się z zainteresowaniem i życzliwym przyjęciem Czytelników. Czas biegnie szybko, dlatego po 3 latach przygotowaliśmy zaktualizowaną wersję publikacji. Zdajemy sobie sprawę, że arytmologia jest trudną dziedziną kardiologii i nadal budzi wątpliwości. Wiemy, że zaburzenia rytmu serca powodują duże obawy, często uzasadnione, pacjentów i lekarzy. Mamy nadzieję, że przygotowana przez nas pozycja ułatwi podejmowanie właściwych decyzji lekarzom internistom, kardiologom i lekarzom rodzinnym – do tych grup jest adresowana.
   Książkę opracował zespół I Katedry i Kliniki Kardiologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, który od wielu lat zajmuje się zaburzeniami rytmu serca. Naszym celem było stworzenie publikacji o walorach praktycznych. Staraliśmy się swoją wiedzę i doświadczenie przekazać w przystępny sposób. Z tego powodu znajdą Państwo w książce liczne przykłady elektrokardiogramów, schematy postępowania, uwagi podsumowujące po każdym z rozdziałów czy w końcu przykładowe opisy przypadków klinicznych. To sprawiło, że rozmiar naszej książki przerósł znacznie wstępne założenia. Mamy jednak nadzieję, że w Państwa ocenie materiały, które w niej zawarliśmy, będą przydatne, a książka będzie traktowana jako aktualne kompendium wiedzy o zaburzeniach rytmu serca.
   Zapraszamy do lektury, licząc, że kolejna edycja książki „Zaburzenia rytmu serca w codziennej praktyce” spotka się z Państwa zainteresowaniem i sprosta Państwa wymaganiom.

Maria Trusz-Gluza i Katarzyna Mizia-Stec

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty