Kardiologia część 2 - wydanie II

 Kardiologia część 2 - wydanie II

Cena: 159,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 189,00 zł

Pod redakcją:
Piotra Pruszczyka i Tomasza Hryniewieckiego

Oprawa: twarda
Objętość: 760 str.
Wymiary: 210x297 mm

Książka gromadzi prace znakomitych polskich specjalistów z wiodących ośrodków kardiologicznych. Rozdziały cechują się logiczną, przejrzystą strukturą, co pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

• Wprowadzenie do niewydolności serca
Marzenna Zielińska, Jarosław Drożdż

• Ostra niewydolność serca
Marek Banaszewski, Janina Stępińska

• Przewlekła niewydolność serca
Paweł Siwołowski, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski

• Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

• Niewydolność prawokomorowa
Lucyna Lenartowska, Jerzy Lewczuk

• Przeszczepienie serca
Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Roman Przybylski, Jacek Wojarski, Szymon Pawlak, Jerzy Nożyński

• Mechaniczne wspomaganie serca
Tomasz Zieliński, Mariusz Kuśmierczyk


KARDIOMIOPATIE

• Klasyfikacja chorób mięśnia sercowego
Elżbieta Katarzyna Biernacka

• Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Łukasz Mazurkiewicz, Jacek Grzybowski

• Kardiomiopatia przerostowa
Lidia Chojnowska, Beata Kuśmierczyk-Droszcz

• Kardiomiopatia restrykcyjna
Andrzej Szyszka, Rafał Dankowski

• Niescalenie lewej komory
Paweł Rubiś, Monika Komar, Piotr Podolec

• Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
Olgierd Woźniak, Elżbieta Katarzyna Biernacka


ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA

• Migotanie przedsionków
Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

• Trzepotanie przedsionków
Piotr Lodziński, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

• Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS
Edward Koźluk, Marek Kiliszek, Grzegorz Opolski

• Inne arytmie z wąskimi zespołami QRS
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

• Częstoskurcz komorowy
Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak

• Wielokształtne częstoskurcze komorowe, trzepotanie i migotanie komór
Dariusz Kozłowski

• Inne komorowe zaburzenia rytmu
Dariusz Kozłowski

• Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
Zbigniew Bednarkiewicz, Małgorzata Kurpesa

• Arytmie towarzyszące wadom wrodzonym
Przemysław Mitkowski

• Zespoły wydłużonego QT
Robert Bodalski, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

• Zespół krótkiego QT
Jacek Kuśnierz, Robert Bodalski, Franciszek Walczak

• Omdlenia
Jacek Gajek

• Nagły zgon sercowy
Mariusz Pytkowski

• Stymulatory
Andrzej Kutarski, Marcin Grabowski

• Terapia resynchronizująca
Maciej Sterliński

• Implantowany kardiowerter-defibrylator
Maciej Kempa, Grzegorz Raczak


CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH

• Następstwa miażdżycy
Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Gorący

• Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
Witold Woźniak, Piotr Ciostek

• Miażdżyca tętnic szyjnych
Maciej Skórski, Marcin Osęka

• Zwężenie tętnic nerkowych
Piotr Andziak, Krzysztof Bojakowski

• Zwężenie pnia trzewnego i tętnic krezkowych
Piotr Andziak

• Zapalenia naczyń
Bartosz Symonides, Zbigniew Gaciong

• Choroba Buergera
Piotr Myrcha, Piotr Ciostek

• Inne choroby tętnic obwodowych
Maciej Kielar, Piotr Ciostek

• Zatorowość cholesterolowa
Ewa Rzewuska, Piotr Pruszczyk

• Zakrzepica tętnicza
Tomasz Urbanek


CHOROBY AORTY

• Ostre zespoły aortalne
Eugeniusz Szpakowski, Andrzej Biederman

• Tętniak aorty brzusznej
Grzegorz Madycki

• Tętniak aorty piersiowej zstępującej
Maciej Skórski, Małgorzata Szostek

• Zespół Marfana
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek


CHOROBY ŻYŁ I NACZYŃ LIMFATYCZNYCH

• Trombofilie
Jerzy Windyga

• Zakrzepica żylna
Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec

• Zatorowość płucna
Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

• Nadciśnienie płucne
Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki

• Zespół żyły głównej górnej
Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic

• Obrzęk chłonny
Krzysztof Ziaja, Damian Ziaja

• Małopłytkowość immunologiczna wywołana przez heparynę (HIT)
Krystyna Zawilska


NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

• Pierwotne nadciśnienie tętnicze
Zbigniew Gaciong, Bartosz Symonides

• Nadciśnienie hormonozależne
Marek Kabat, Hanna Janaszek-Sitkowska, Iwona Cendrowska-Demkow


CHOROBY OSIERDZIA

• Choroby osierdzia
Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski

• Zaciskające zapalenie osierdzia
Hanna Siudalska, Andrzej Biederman


UKŁAD KRĄŻENIA W CHOROBACH UKŁADOWYCH

• Zapalenie mięśnia sercowego
Zofia T. Bilińska

• Choroby układu krążenia w ostrych chorobach neurologicznych
Jacek Zaborski, Tomasz Pasierski

• Genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięśniowe
Piotr Pruszczyk, Anna Kostera-Pruszczyk

• Układ krążenia w chorobach tkanki łącznej
Piotr Bienias, Michał Ciurzyński

• Rzadkie zespoły genetyczne z zajęciem serca
Bożena Werner, Beata Kucińska

• Układ krążenia w przewlekłej chorobie nerek
Michał Nowicki

• Układ krążenia w zespole metabolicznym i cukrzycy
Andrzej Folga, Artur Mamcarz


WAŻNE ZAGADNIENIA KARDIOLOGICZNE

• Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Tomasz Hryniewiecki

• Zakażenia układów stymulujących serce
Andrzej Tomaszewski, Anna Polewczyk, Andrzej Kutarski

• Nowotwory serca
Jerzy Sadowski, Grzegorz Grudzień

• Urazy układu krążenia
Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski

• Leczenie chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku
Marzena Dubiel, Tomasz Grodzicki

• Serce a sport wyczynowy
Wojciech Braksator, Marek Kuch, Artur Mamcarz, Hubert Krysztofiak

• Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych
Jerzy Bellwon, Andrzej Rynkiewicz

• Zabiegi niekardiochirurgiczne u pacjentów z chorobami serca
Krzysztof Jankowski, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

• Aktywność seksualna i zaburzenia erekcji a choroby serca
Zbigniew Lew-Starowicz

• Wybrane problemy medycyny pracy i orzecznictwa w chorobach układu krążenia
Ewa Orłowska-Baranowska, Tomasz Hryniewiecki

   Szanowni Państwo
Z radością przekazujemy Państwu drugie wydanie „Kardiologii” Wielkiej Interny. W stosunku do pierwszej edycji obecne wydanie zostało zaktualizowane i znacznie unowocześnione. Pojawiły się nowe rozdziały, które omawiają problemy dotychczas nieuwzględnione lub które w całości zastąpiły rozdziały z pierwszego wydania.
   Kardiologia nieustająco rozwija się bardzo dynamicznie, a od powstania przed kilku laty pierwszego wydania podręcznika dokonał się znaczny postęp dotyczący zarówno diagnostyki, jak i leczenia chorób serca oraz naczyń. Bardzo rozwinęły się obrazowe metody diagnostyczne, takie jak echokardiografia, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny serca, i obecnie odgrywają kluczową rolę w podejmowaniu decyzji klinicznych. Do powszechnego klinicznego zastosowania na stałe weszły nowe leki poprawiające rokowanie między innymi chorych z powikłaniami zakrzepowo-zatorowymi lub z niewydolnością serca. Małoinwazyjne techniki przeznaczyniowe bardzo się rozpowszechniły, rozszerzyły się wskazania m.in. do przezskórnego wszczepiania zastawki aortalnej, dynamicznie rozwijają się metody plastyki zastawki mitralnej. Współczesna chirurgia naczyniowa w znacznej mierze opiera się już na terapii endowaskularnej. Elektroterapia uratowała wielu pacjentów. Ablacja stała się dostępnym skutecznym sposobem terapii różnych zaburzeń rytmu, rośnie liczba chorych z różnymi wszczepialnymi urządzeniami kontrolującymi i wspierającymi pracę serca. W wielu sytuacjach klinicznych oznaczanie biomarkerów ma kluczowe znacznie, a badania genetyczne wkroczyły do praktyki klinicznej.
   Umiejętność prawidłowego wykonania klasycznego badania klinicznego podmiotowego i przedmiotowego nadal pozostaje podstawą i punktem wyjścia do właściwego postępowania z chorym. Te ważne elementy postępowania lekarskiego zostały omówione w rozdziałach dotyczących podstaw kardiologii, tj. badania klinicznego echokardiografii i elektrokardiografii.
   Książka łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów i odzwierciedla obiektywny stan wiedzy zawarty między innymi w najnowszych wytycznych zarówno europejskich, jak i amerykańskich. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli wybitni specjaliści, a także ich uczniowie z głównych polskich ośrodków o wysokiej nie tylko w naszym kraju pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Pozwoliło to na uzyskanie szczególnego podręcznika zawierającego konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.
   Przygotowując to wydanie chcieliśmy, aby było przeznaczone nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny.
   Na zakończenie w imieniu wszystkich osób zaangażowanych w powstanie „Kardiologii”, tj. Autorów i całego zespołu redakcyjnego, chcieliśmy wyrazić nadzieję, że ta książka trwale wpisze się w nauczanie studentów i lekarzy.

Piotr Pruszczyk           Tomasz Hryniewiecki

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty