Wielka Interna Kardiologia część 2 - wydanie II

Redaktor naukowy:
Piotra Pruszczyk, Tomasz Hryniewiecki
Rok wydania:
2018
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
twarda
Objętość:
760
Wymiary:
210x297 mm
Specjalizacja:
Kardiochirurgia, Choroby wewnętrzne, Kardiologia
 • Opis

  Książka gromadzi prace znakomitych polskich specjalistów z wiodących ośrodków kardiologicznych. Rozdziały cechują się logiczną, przejrzystą strukturą, co pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

  Publikacja łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów i odzwierciedla obiektywny stan wiedzy zawarty między innymi w najnowszych wytycznych zarówno europejskich, jak i amerykańskich. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli wybitni specjaliści, a także ich uczniowie z głównych polskich ośrodków o wysokiej nie tylko w naszym kraju pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Pozwoliło to na uzyskanie szczególnego podręcznika zawierającego konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

  Przygotowując to wydanie chcieliśmy, aby było przeznaczone nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny.

  Kup Tom I i II w pakiecie >

 • Spis treści

  NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

  • Wprowadzenie do niewydolności serca
  Marzenna Zielińska, Jarosław Drożdż

  • Ostra niewydolność serca
  Marek Banaszewski, Janina Stępińska

  • Przewlekła niewydolność serca
  Paweł Siwołowski, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski

  • Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
  Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

  • Niewydolność prawokomorowa
  Lucyna Lenartowska, Jerzy Lewczuk

  • Przeszczepienie serca
  Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Roman Przybylski, Jacek Wojarski, Szymon Pawlak, Jerzy Nożyński

  • Mechaniczne wspomaganie serca
  Tomasz Zieliński, Mariusz Kuśmierczyk


  KARDIOMIOPATIE

  • Klasyfikacja chorób mięśnia sercowego
  Elżbieta Katarzyna Biernacka

  • Kardiomiopatia rozstrzeniowa
  Łukasz Mazurkiewicz, Jacek Grzybowski

  • Kardiomiopatia przerostowa
  Lidia Chojnowska, Beata Kuśmierczyk-Droszcz

  • Kardiomiopatia restrykcyjna
  Andrzej Szyszka, Rafał Dankowski

  • Niescalenie lewej komory
  Paweł Rubiś, Monika Komar, Piotr Podolec

  • Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
  Olgierd Woźniak, Elżbieta Katarzyna Biernacka


  ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA

  • Migotanie przedsionków
  Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

  • Trzepotanie przedsionków
  Piotr Lodziński, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

  • Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS
  Edward Koźluk, Marek Kiliszek, Grzegorz Opolski

  • Inne arytmie z wąskimi zespołami QRS
  Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

  • Częstoskurcz komorowy
  Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak

  • Wielokształtne częstoskurcze komorowe, trzepotanie i migotanie komór
  Dariusz Kozłowski

  • Inne komorowe zaburzenia rytmu
  Dariusz Kozłowski

  • Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
  Zbigniew Bednarkiewicz, Małgorzata Kurpesa

  • Arytmie towarzyszące wadom wrodzonym
  Przemysław Mitkowski

  • Zespoły wydłużonego QT
  Robert Bodalski, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

  • Zespół krótkiego QT
  Jacek Kuśnierz, Robert Bodalski, Franciszek Walczak

  • Omdlenia
  Jacek Gajek

  • Nagły zgon sercowy
  Mariusz Pytkowski

  • Stymulatory
  Andrzej Kutarski, Marcin Grabowski

  • Terapia resynchronizująca
  Maciej Sterliński

  • Implantowany kardiowerter-defibrylator
  Maciej Kempa, Grzegorz Raczak


  CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH

  • Następstwa miażdżycy
  Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Gorący

  • Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
  Witold Woźniak, Piotr Ciostek

  • Miażdżyca tętnic szyjnych
  Maciej Skórski, Marcin Osęka

  • Zwężenie tętnic nerkowych
  Piotr Andziak, Krzysztof Bojakowski

  • Zwężenie pnia trzewnego i tętnic krezkowych
  Piotr Andziak

  • Zapalenia naczyń
  Bartosz Symonides, Zbigniew Gaciong

  • Choroba Buergera
  Piotr Myrcha, Piotr Ciostek

  • Inne choroby tętnic obwodowych
  Maciej Kielar, Piotr Ciostek

  • Zatorowość cholesterolowa
  Ewa Rzewuska, Piotr Pruszczyk

  • Zakrzepica tętnicza
  Tomasz Urbanek


  CHOROBY AORTY

  • Ostre zespoły aortalne
  Eugeniusz Szpakowski, Andrzej Biederman

  • Tętniak aorty brzusznej
  Grzegorz Madycki

  • Tętniak aorty piersiowej zstępującej
  Maciej Skórski, Małgorzata Szostek

  • Zespół Marfana
  Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek


  CHOROBY ŻYŁ I NACZYŃ LIMFATYCZNYCH

  • Trombofilie
  Jerzy Windyga

  • Zakrzepica żylna
  Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec

  • Zatorowość płucna
  Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

  • Nadciśnienie płucne
  Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki

  • Zespół żyły głównej górnej
  Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic

  • Obrzęk chłonny
  Krzysztof Ziaja, Damian Ziaja

  • Małopłytkowość immunologiczna wywołana przez heparynę (HIT)
  Krystyna Zawilska


  NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

  • Pierwotne nadciśnienie tętnicze
  Zbigniew Gaciong, Bartosz Symonides

  • Nadciśnienie hormonozależne
  Marek Kabat, Hanna Janaszek-Sitkowska, Iwona Cendrowska-Demkow


  CHOROBY OSIERDZIA

  • Choroby osierdzia
  Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski

  • Zaciskające zapalenie osierdzia
  Hanna Siudalska, Andrzej Biederman


  UKŁAD KRĄŻENIA W CHOROBACH UKŁADOWYCH

  • Zapalenie mięśnia sercowego
  Zofia T. Bilińska

  • Choroby układu krążenia w ostrych chorobach neurologicznych
  Jacek Zaborski, Tomasz Pasierski

  • Genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięśniowe
  Piotr Pruszczyk, Anna Kostera-Pruszczyk

  • Układ krążenia w chorobach tkanki łącznej
  Piotr Bienias, Michał Ciurzyński

  • Rzadkie zespoły genetyczne z zajęciem serca
  Bożena Werner, Beata Kucińska

  • Układ krążenia w przewlekłej chorobie nerek
  Michał Nowicki

  • Układ krążenia w zespole metabolicznym i cukrzycy
  Andrzej Folga, Artur Mamcarz


  WAŻNE ZAGADNIENIA KARDIOLOGICZNE

  • Infekcyjne zapalenie wsierdzia
  Tomasz Hryniewiecki

  • Zakażenia układów stymulujących serce
  Andrzej Tomaszewski, Anna Polewczyk, Andrzej Kutarski

  • Nowotwory serca
  Jerzy Sadowski, Grzegorz Grudzień

  • Urazy układu krążenia
  Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski

  • Leczenie chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku
  Marzena Dubiel, Tomasz Grodzicki

  • Serce a sport wyczynowy
  Wojciech Braksator, Marek Kuch, Artur Mamcarz, Hubert Krysztofiak

  • Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych
  Jerzy Bellwon, Andrzej Rynkiewicz

  • Zabiegi niekardiochirurgiczne u pacjentów z chorobami serca
  Krzysztof Jankowski, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

  • Aktywność seksualna i zaburzenia erekcji a choroby serca
  Zbigniew Lew-Starowicz

  • Wybrane problemy medycyny pracy i orzecznictwa w chorobach układu krążenia
  Ewa Orłowska-Baranowska, Tomasz Hryniewiecki

Książka gromadzi prace znakomitych polskich specjalistów z wiodących ośrodków kardiologicznych. Rozdziały cechują się logiczną, przejrzystą strukturą, co pozwala szybko odnaleźć potrzebne informacje. Kompletne opracowanie, z uwzględnieniem najnowszych odkryć naukowych i wytycznych postępowania. Wydanie poszerzone i uzupełnione o nowe jednostki chorobowe.

Publikacja łączy indywidualne podejście poszczególnych autorów i odzwierciedla obiektywny stan wiedzy zawarty między innymi w najnowszych wytycznych zarówno europejskich, jak i amerykańskich. W przygotowaniu podręcznika uczestniczyli wybitni specjaliści, a także ich uczniowie z głównych polskich ośrodków o wysokiej nie tylko w naszym kraju pozycji naukowej i zawodowej oraz uznanych umiejętnościach dydaktycznych. Pozwoliło to na uzyskanie szczególnego podręcznika zawierającego konkretne, wiarygodne informacje przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny, co nie znaczy uproszczony.

Przygotowując to wydanie chcieliśmy, aby było przeznaczone nie tylko dla studentów, lecz także dla lekarzy specjalizujących się w chorobach wewnętrznych i kardiologii. Bardzo nam zależało na uwzględnieniu najnowszych danych, tak aby podręcznik był nowoczesny i aktualny.

Kup Tom I i II w pakiecie >

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

• Wprowadzenie do niewydolności serca
Marzenna Zielińska, Jarosław Drożdż

• Ostra niewydolność serca
Marek Banaszewski, Janina Stępińska

• Przewlekła niewydolność serca
Paweł Siwołowski, Jolanta Petruk-Kowalczyk, Piotr Ponikowski

• Niewydolność serca z zachowaną frakcją wyrzutową
Karina Wierzbowska-Drabik, Jarosław D. Kasprzak

• Niewydolność prawokomorowa
Lucyna Lenartowska, Jerzy Lewczuk

• Przeszczepienie serca
Marian Zembala, Michał Zakliczyński, Roman Przybylski, Jacek Wojarski, Szymon Pawlak, Jerzy Nożyński

• Mechaniczne wspomaganie serca
Tomasz Zieliński, Mariusz Kuśmierczyk


KARDIOMIOPATIE

• Klasyfikacja chorób mięśnia sercowego
Elżbieta Katarzyna Biernacka

• Kardiomiopatia rozstrzeniowa
Łukasz Mazurkiewicz, Jacek Grzybowski

• Kardiomiopatia przerostowa
Lidia Chojnowska, Beata Kuśmierczyk-Droszcz

• Kardiomiopatia restrykcyjna
Andrzej Szyszka, Rafał Dankowski

• Niescalenie lewej komory
Paweł Rubiś, Monika Komar, Piotr Podolec

• Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory
Olgierd Woźniak, Elżbieta Katarzyna Biernacka


ZABURZENIA RYTMU I PRZEWODZENIA

• Migotanie przedsionków
Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

• Trzepotanie przedsionków
Piotr Lodziński, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

• Częstoskurcze z wąskimi zespołami QRS
Edward Koźluk, Marek Kiliszek, Grzegorz Opolski

• Inne arytmie z wąskimi zespołami QRS
Agnieszka Piątkowska, Edward Koźluk, Grzegorz Opolski

• Częstoskurcz komorowy
Dariusz Kozłowski, Grzegorz Raczak

• Wielokształtne częstoskurcze komorowe, trzepotanie i migotanie komór
Dariusz Kozłowski

• Inne komorowe zaburzenia rytmu
Dariusz Kozłowski

• Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
Zbigniew Bednarkiewicz, Małgorzata Kurpesa

• Arytmie towarzyszące wadom wrodzonym
Przemysław Mitkowski

• Zespoły wydłużonego QT
Robert Bodalski, Łukasz Szumowski, Franciszek Walczak

• Zespół krótkiego QT
Jacek Kuśnierz, Robert Bodalski, Franciszek Walczak

• Omdlenia
Jacek Gajek

• Nagły zgon sercowy
Mariusz Pytkowski

• Stymulatory
Andrzej Kutarski, Marcin Grabowski

• Terapia resynchronizująca
Maciej Sterliński

• Implantowany kardiowerter-defibrylator
Maciej Kempa, Grzegorz Raczak


CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH

• Następstwa miażdżycy
Zdzisława Kornacewicz-Jach, Jarosław Gorący

• Miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
Witold Woźniak, Piotr Ciostek

• Miażdżyca tętnic szyjnych
Maciej Skórski, Marcin Osęka

• Zwężenie tętnic nerkowych
Piotr Andziak, Krzysztof Bojakowski

• Zwężenie pnia trzewnego i tętnic krezkowych
Piotr Andziak

• Zapalenia naczyń
Bartosz Symonides, Zbigniew Gaciong

• Choroba Buergera
Piotr Myrcha, Piotr Ciostek

• Inne choroby tętnic obwodowych
Maciej Kielar, Piotr Ciostek

• Zatorowość cholesterolowa
Ewa Rzewuska, Piotr Pruszczyk

• Zakrzepica tętnicza
Tomasz Urbanek


CHOROBY AORTY

• Ostre zespoły aortalne
Eugeniusz Szpakowski, Andrzej Biederman

• Tętniak aorty brzusznej
Grzegorz Madycki

• Tętniak aorty piersiowej zstępującej
Maciej Skórski, Małgorzata Szostek

• Zespół Marfana
Sławomir Katarzyński, Stefan Grajek


CHOROBY ŻYŁ I NACZYŃ LIMFATYCZNYCH

• Trombofilie
Jerzy Windyga

• Zakrzepica żylna
Piotr Pruszczyk, Maciej Kostrubiec

• Zatorowość płucna
Maciej Kostrubiec, Piotr Pruszczyk

• Nadciśnienie płucne
Anna Dobosiewicz, Michał Piłka, Adam Torbicki

• Zespół żyły głównej górnej
Tadeusz M. Orłowski, Dariusz Dziedzic

• Obrzęk chłonny
Krzysztof Ziaja, Damian Ziaja

• Małopłytkowość immunologiczna wywołana przez heparynę (HIT)
Krystyna Zawilska


NADCIŚNIENIE TĘTNICZE

• Pierwotne nadciśnienie tętnicze
Zbigniew Gaciong, Bartosz Symonides

• Nadciśnienie hormonozależne
Marek Kabat, Hanna Janaszek-Sitkowska, Iwona Cendrowska-Demkow


CHOROBY OSIERDZIA

• Choroby osierdzia
Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski

• Zaciskające zapalenie osierdzia
Hanna Siudalska, Andrzej Biederman


UKŁAD KRĄŻENIA W CHOROBACH UKŁADOWYCH

• Zapalenie mięśnia sercowego
Zofia T. Bilińska

• Choroby układu krążenia w ostrych chorobach neurologicznych
Jacek Zaborski, Tomasz Pasierski

• Genetycznie uwarunkowane choroby nerwowo-mięśniowe
Piotr Pruszczyk, Anna Kostera-Pruszczyk

• Układ krążenia w chorobach tkanki łącznej
Piotr Bienias, Michał Ciurzyński

• Rzadkie zespoły genetyczne z zajęciem serca
Bożena Werner, Beata Kucińska

• Układ krążenia w przewlekłej chorobie nerek
Michał Nowicki

• Układ krążenia w zespole metabolicznym i cukrzycy
Andrzej Folga, Artur Mamcarz


WAŻNE ZAGADNIENIA KARDIOLOGICZNE

• Infekcyjne zapalenie wsierdzia
Tomasz Hryniewiecki

• Zakażenia układów stymulujących serce
Andrzej Tomaszewski, Anna Polewczyk, Andrzej Kutarski

• Nowotwory serca
Jerzy Sadowski, Grzegorz Grudzień

• Urazy układu krążenia
Piotr Hendzel, Grzegorz Suwalski

• Leczenie chorób układu krążenia u osób w podeszłym wieku
Marzena Dubiel, Tomasz Grodzicki

• Serce a sport wyczynowy
Wojciech Braksator, Marek Kuch, Artur Mamcarz, Hubert Krysztofiak

• Ocena ryzyka sercowo-naczyniowego w różnych sytuacjach klinicznych
Jerzy Bellwon, Andrzej Rynkiewicz

• Zabiegi niekardiochirurgiczne u pacjentów z chorobami serca
Krzysztof Jankowski, Małgorzata Mikaszewska-Sokolewicz

• Aktywność seksualna i zaburzenia erekcji a choroby serca
Zbigniew Lew-Starowicz

• Wybrane problemy medycyny pracy i orzecznictwa w chorobach układu krążenia
Ewa Orłowska-Baranowska, Tomasz Hryniewiecki

Wielka Interna Kardiologia część 2 - wydanie II

159,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: