Postępy w hematoonkologii

Postępy w hematoonkologii

Cena: 40,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 50,00 zł
Nakład wyczerpany
PWZ

Produkt dostępny tylko dla osób uprawnionych do wypisywania recept lub prowadzących obrót produktami leczniczymi, posiadających Prawo Wykonywania Zawodu.


pod redakcją
prof. dr. hab. n. med. Wiesława Wiktora Jędrzejczaka

Medycyna po Dyplomie Zeszyt Edukacyjny
Styczeń 2014/NR 01 (10)


SŁOWO WSTĘPNE
prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

POSTĘPY W  LECZENIU CHŁONIAKA HODGKINA
prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

POSTĘPY W LECZENIU CHŁONIAKÓW NIEZIARNICZYCH Z KOMÓREK T i NK
dr n. med. Anna Waszczuk-Gajda, lek. Tigran Torosian,
prof. dr hab. n. med. Wiesław Wiktor Jędrzejczak

POSTĘPY W LECZENIU CHŁONIAKA ROZLANEGO Z DUŻEJ KOMÓRKI B
dr n. med. Piotr Boguradzki, dr n. med. Grzegorz Charliński

POSTĘPY W LECZENIU CHORYCH NA ZESPOŁY MIELODYSPLASTYCZNE
prof. dr hab. n. med. Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek

POSTĘPY W LECZENIU OSTRYCH BIAŁACZEK
dr n. med. Monika Paluszewska, lek. Magdalena Tormanowska

POSTĘPY W LECZENIU PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI LIMFOCYTOWEJ
dr n. med. Joanna Ewa Drozd-Sokołowska,
dr n. med. Magdalena Glazer-Stefańska

POSTĘPY W LECZENIU SZPICZAKA PLAZMOCYTOWEGO
dr n. med. Grzegorz Charliński, dr n. med. Piotr Boguradzki

POSTĘPY W LECZENIU NOWOTWORÓW MIELOPROLIFERACYJNCH
dr n. med. Jolanta Wieczorek, dr n. med. Kazimierz Hałaburda,
lek. Kamila Skwierawska

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty