Stany nagłe. Okulistyka

Stany nagłe. Okulistyka

Cena: 49,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 69,00 zł

pod redakcją naukową:
Małgorzaty Figurskiej i Marka Rękasa

Oprawa: miękka
Objętość: 132 str.
Wymiary: 127x193 mm

Podręcznik „Stany nagłe. Okulistyka” zawiera  aktualne informacje dotyczące diagnostyki, różnicowania i postępowania w stanach zagrażających widzeniu, takich jak: ostry atak jaskry, choroby naczyniowe, choroby neurookulistyczne, odwarstwienie siatkówki czy urazy narządu wzroku.

W poszczególnych rozdziałach przedstawiono szczegółowy zakres badań diagnostycznych i konsultacji wskazanych w określonych sytuacjach. Ma to pomóc w szybkim podejmowaniu decyzji terapeutycznych.

W podręczniku opisano także pilne stany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, czas interwencji i procedury wymagające hospitalizacji.


W publikacji znajdziesz również:


- wytyczne postępowania w stanach zagrażających widzeniu i przy nagłej utracie widzenia, np. ostry atak jaskry, choroby naczyniowe, choroby neurookulistyczne, odwarstwienie siatkówki, urazy narządu wzroku
- szczegółowy zakres badań diagnostycznych i konsultacji wskazanych w określonych sytuacjach
- informacje dla lekarzy rodzinnych i specjalistów w ambulatorium, które pomogą ograniczyć liczbę nieuzasadnionych skierowań na pilne konsultacje okulistyczne na oddziały okulistyki
- wskazania do pilnego leczenia operacyjnego
- procedury wymagające hospitalizacji.

Opracowanie przydatne dla lekarzy specjalizujących się w chorobach oczu, specjalistów pracujących na oddziałach okulistycznych oraz w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także dla specjalistów medycyny rodzinnej.


Choroby przebiegające z objawem czerwonego oka
Joanna Moneta-Wielgoś, Michał Patyk

Ostre zamknięcie kąta oraz pilne wskazania do operacji jaskry
Katarzyna Lewczuk, Joanna Jabłońska, Jacek Rudowicz,
Marek Rękas

Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki
Małgorzata Figurska

Zamknięcie żyły środkowej siatkówki
Małgorzata Figurska

Neurookulistyczne przyczyny nagłego pogorszenia widzenia
Joanna Wierzbowska

Wylew krwi do komory ciała szklistego
Milena Kozera, Mariusz Kosatka

Odwarstwienie siatkówki
Milena Kozera, Mariusz Kosatka

Urazy aparatu ochronnego oka
Radosław Różycki

Urazy oka
Małgorzata Figurska

Urazy chemiczne oczu – klasyfikacja i mechanizmy uszkodzeń
Dominika Białas

Urazy chemiczne narządu wzroku
Radosław Rożycki, Rafał Pawlik


Z przyjemnością i satysfakcją oddajemy w Państwa ręce podręcznik „Stany nagłe. Okulistyka”. Zawiera on aktualne informacje dotyczące diagnostyki, różnicowania i postępowania w stanach zagrażających widzeniu, takich jak: ostry atak jaskry, choroby naczyniowe, choroby neurookulistyczne, odwarstwienie siatkówki czy urazy narządu wzroku. Są to jednocześnie najczęstsze przyczyny zgłaszania się chorych na ostry dyżur okulistyczny.
Wielokrotnie rozpoznanie i leczenie chorób objawiających się nagłym pogorszeniem widzenia wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy okulistycznej, ale także kompleksowej oceny stanu zdrowia. Dlatego w poszczególnych rozdziałach przedstawiono szczegółowy zakres badań diagnostycznych i konsultacji wskazanych w określonych sytuacjach. Ma to pomóc w szybkim podejmowaniu decyzji terapeutycznych.
Chcielibyśmy, aby z książki korzystali lekarze specjalizujący się w chorobach oczu, specjaliści pracujący na oddziałach okulistycznych oraz w placówkach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dobrze by było, aby sięgali po nią w swej codziennej praktyce również specjaliści medycyny rodzinnej. Wierzymy, że informacje tutaj zawarte pomogą ograniczyć w przyszłości liczbę nieuzasadnionych skierowań na pilne konsultacje okulistyczne na oddziale okulistyki, zwłaszcza w przypadkach tzw. czerwonego oka, w których chory może być leczony przez lekarza rodzinnego lub specjalistę w ambulatorium. W podręczniku opisano także pilne stany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego, czas interwencji i procedury wymagające hospitalizacji.
Autorzy „Stanów nagłych. Okulistyka” są doświadczonymi specjalistami w zakresie chorób oczu, pracującymi od wielu lat w Klinice Okulistyki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie pod kierownictwem prof. dr. hab. n. med. Marka Rękasa – Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki. Wartość rozdziałów wynika nie tylko z wiadomości opisanych w piśmiennictwie, ale również z bogatego doświadczenia praktycznego ich twórców. Opracowanie uwzględnia aktualne wytyczne Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki w zakresie poszczególnych tematów. Mamy nadzieję, że książka spełni Państwa oczekiwania i stanie się kompendium wiedzy przydatnej w codziennej praktyce klinicznej oraz ambulatoryjnej.Małgorzata Figurska

Marek Rękas

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty