Choroby naczyń mózgowych

Choroby naczyń mózgowych

Cena: 59,00 zł

Instytucja lub przedstawiciel medyczny: 69,00 zł

Redaktor naukowy: prof. dr hab. n. med. Adam Stępień

Liczba stron - 68
Okładka - miękka

Przedstawiamy Państwu nową monografię "Neurologii po Dyplomie", która jest poświęcona wybranym zagadnieniom dotyczącym chorób naczyniowych mózgu, ich diagnostyki, leczenia interwencyjnego i profilaktycznego. Postęp, jaki dokonuje się w tej dziedzinie, znacznie rozszerzył nasze możliwości terapeutyczne. Trzeba jednak przyznać, że nadal są one niezadowalające i wciąż ograniczone do stosunkowo wąskiej grupy pacjentów.

W publikacji:

- szczegółowo przedstawiona diagnostyka i leczenie najczęściej występujących, ale też rzadszych chorób naczyń mózgowych- wyczerpujące omówienie zapobiegania powikłaniom udarów dzięki optymalizacji postępowania przed- i wewnątrzszpitalnego
- zastosowanie nowych doustnych antykoagulantów w profilaktyce wtórnej udaru niedokrwiennego mózgu, wybór optymalnego postępowania w przypadkach udaru (dożylne leczenie trombolityczne czy trombektomia mechaniczna) oraz krwotoku śródmózgowego
- najnowsze metody specjalistycznej diagnostyki obrazowej wykorzystywane w rozpoznawaniu udarów mózgu
- monografia bogato ilustrowana przykładowymi wynikami badań obrazowych oraz wzbogacona praktycznymi algorytmami postępowania.


5     Diagnostyka obrazowa u chorych w ostrej fazie udaru niedokrwiennego mózgu
17    Nowe doustne antykoagulanty w udarze mózgu
23    Znaczenie opóźnień przed - i wewnątrzszpitalnych w efektywnym leczeniu udaru mózgu
34    Rozwarstwienie tętnic kręgowych – rzadka przyczyna udaru mózgu w tylnym obszarze unaczynienia
51    Choroba małych naczyń mózgowych – patofizjologia, diagnostyka i leczenie
63    Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu z zastosowaniem procedur endowaskularnych

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty