Stany Nagłe - Hematologia i onkologia

Redaktor naukowy:
dr n. med. Grzegorz Charliński
Rok wydania:
2019
Wydawnictwo:
Medical Tribune Polska
Oprawa:
miękka
Objętość:
670
Specjalizacja:
Choroby wewnętrzne, Onkologia, Hematologia
 • Opis

  O publikacji:

  - Autorzy omawiają wszystkie stany nagłe najczęściej występujące u chorych na nowotwory: silny nieuśmierzony ból, ciężkie zaburzenia wodno-elektrolitowe, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zaburzenia metaboliczne (głównie hiperkalcemia oraz zespół lizy guza), zespół żyły głównej górnej, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zespół ucisku rdzenia kręgowego,  niedrożność mechaniczna bądź porażenna przewodu pokarmowego

  - Jest to przewodnik rozpoznawania stanów nagłych u pacjenta z nowotworem w każdym stadium choroby, począwszy od zdiagnozowania aż po opiekę paliatywną

  - Przewodnik postępowania, jak uniknąć nieodwracalnych powikłań i zminimalizować ryzyko obniżenia jakości życia pacjentów

  - Książkę podzielono na rozdziały, w których opisano najważniejsze i najczęstsze stany zagrożenia życia w zależności od dziedziny medycyny

  - W rozdziałach zawarto aktualne wytyczne, wskazówki, praktyczne uwagi i algorytmy postępowania przedszpitalnego i szpitalnego oparte na zaleceniach polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych

 • Spis treści

  Zaburzenia metaboliczne i wodno-elektrolitowe

  Zespół rozpadu guza 

  Hiperkalcemia 

  Hipoglikemia 

  Hiperglikemia 

  Niewydolność kory nadnerczy 

  Przełom tarczycowy

  Hiper- i hiponatremia 

  Hiper- i hipopotasemia 

  Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej dr n. med. Grzegorz Ostrowski


  Zaburzenia neurologiczne

  Zespół ucisku rdzenia kręgowego 

  Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego 

  Udary mózgu 

  Polineuropatia obwodowa 

  Śpiączka 

  Stan padaczkowy 

  Zespoły bólu głowy 


  Zaburzenia kardiologiczne

  Tamponada serca w wyniku naciekania osierdzia, radioterapii

  Ostra niewydolność krążenia

  Ostra niewydolność wieńcowa

  Zaburzenia rytmu serca

  Infekcyjne zapalenie wsierdzia

  Ostra zatorowość płucna

  Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

  Nadciśnienie tętnicze


  Zaburzenia pneumonologiczne

  Duszność

  Zespół żyły głównej górnej

  Krwioplucie

  Niedrożność dróg oddechowych

  Ostra zatorowość płucna

  Szybko narastający płyn w opłucnej

  Zapalenie płuc w immunosupresji

  Polekowe zmiany w płucach i opłucnej


  Stany nagłe gastroenterologiczne

  Zespół ostrego brzucha

  Ostre krwawienie z przewodu pokarmowego

  Niedrożność jelit

  Nudności i wymioty 

  Ostra niewydolność wątroby 


  Stany nagłe urologiczne 

  Krwawienie z pęcherza moczowego

  Zakażenie układu moczowego

  Zatrzymanie moczu i ostra pozanerkowa niewydolność nerek

  Priapizm


  Stany nagłe nefrologiczne

  Ostra niewydolność nerek

  Przewlekła niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek

  Zespół wątrobowo-nerkowy


  Zaburzenia hemostazy 

  Małopłytkowość

  Zespół rozsianego w

  Nabyty zespół von Willebranda

  Jatrogenne powikłania krwotoczne

  Zakrzepica u chorych na nowotwory

  Zespół Budda-Chiariego


  Leczenie przeciwkrzepliwe 

  Wskazania do stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych na nowotwory

  Leczenie powikłań terapii przeciwkrzepliwej


  Złamania patologiczne kości 

  Złamania patologiczne kości

  Złamania kompresyjne kręgów 


  Zaburzenia hematologiczne 

  Niedokrwistości

  Nadpłytkowości

  Neutropenia

  Limfopenia

  Leukocytoza

  Limfocytoza

  Eozynofilia

  Monocytoza

  Pancytopenia 

  Gorączka neutropeniczna


  Wynaczynienie leków cytostatycznych

  Wynaczynienie leków cytostatycznych


  Zasady leczenia składnikami krwi 

  Zasady leczenia składnikami krwi 

  Leczenie koncentratem krwinek czerwonych

  Leczenie koncentratem krwinek płytkowych

  Leczenie osoczem i krioprecypitatem


  Powiększenie węzłów chłonnych

  Powiększone węzły chłonne


  Powiększenie śledziony 

  Powiększona śledziona 


  Leczenie przeciwbólowe 

  Ból nowotworowy stanem naglącym w praktyce lekarza

O publikacji:

- Autorzy omawiają wszystkie stany nagłe najczęściej występujące u chorych na nowotwory: silny nieuśmierzony ból, ciężkie zaburzenia wodno-elektrolitowe, zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej, zaburzenia metaboliczne (głównie hiperkalcemia oraz zespół lizy guza), zespół żyły głównej górnej, nadciśnienie wewnątrzczaszkowe, zespół ucisku rdzenia kręgowego,  niedrożność mechaniczna bądź porażenna przewodu pokarmowego

- Jest to przewodnik rozpoznawania stanów nagłych u pacjenta z nowotworem w każdym stadium choroby, począwszy od zdiagnozowania aż po opiekę paliatywną

- Przewodnik postępowania, jak uniknąć nieodwracalnych powikłań i zminimalizować ryzyko obniżenia jakości życia pacjentów

- Książkę podzielono na rozdziały, w których opisano najważniejsze i najczęstsze stany zagrożenia życia w zależności od dziedziny medycyny

- W rozdziałach zawarto aktualne wytyczne, wskazówki, praktyczne uwagi i algorytmy postępowania przedszpitalnego i szpitalnego oparte na zaleceniach polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych

Zaburzenia metaboliczne i wodno-elektrolitowe

Zespół rozpadu guza 

Hiperkalcemia 

Hipoglikemia 

Hiperglikemia 

Niewydolność kory nadnerczy 

Przełom tarczycowy

Hiper- i hiponatremia 

Hiper- i hipopotasemia 

Zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej dr n. med. Grzegorz Ostrowski


Zaburzenia neurologiczne

Zespół ucisku rdzenia kręgowego 

Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego 

Udary mózgu 

Polineuropatia obwodowa 

Śpiączka 

Stan padaczkowy 

Zespoły bólu głowy 


Zaburzenia kardiologiczne

Tamponada serca w wyniku naciekania osierdzia, radioterapii

Ostra niewydolność krążenia

Ostra niewydolność wieńcowa

Zaburzenia rytmu serca

Infekcyjne zapalenie wsierdzia

Ostra zatorowość płucna

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Nadciśnienie tętnicze


Zaburzenia pneumonologiczne

Duszność

Zespół żyły głównej górnej

Krwioplucie

Niedrożność dróg oddechowych

Ostra zatorowość płucna

Szybko narastający płyn w opłucnej

Zapalenie płuc w immunosupresji

Polekowe zmiany w płucach i opłucnej


Stany nagłe gastroenterologiczne

Zespół ostrego brzucha

Ostre krwawienie z przewodu pokarmowego

Niedrożność jelit

Nudności i wymioty 

Ostra niewydolność wątroby 


Stany nagłe urologiczne 

Krwawienie z pęcherza moczowego

Zakażenie układu moczowego

Zatrzymanie moczu i ostra pozanerkowa niewydolność nerek

Priapizm


Stany nagłe nefrologiczne

Ostra niewydolność nerek

Przewlekła niewydolność nerek, przewlekła choroba nerek

Zespół wątrobowo-nerkowy


Zaburzenia hemostazy 

Małopłytkowość

Zespół rozsianego w

Nabyty zespół von Willebranda

Jatrogenne powikłania krwotoczne

Zakrzepica u chorych na nowotwory

Zespół Budda-Chiariego


Leczenie przeciwkrzepliwe 

Wskazania do stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych na nowotwory

Leczenie powikłań terapii przeciwkrzepliwej


Złamania patologiczne kości 

Złamania patologiczne kości

Złamania kompresyjne kręgów 


Zaburzenia hematologiczne 

Niedokrwistości

Nadpłytkowości

Neutropenia

Limfopenia

Leukocytoza

Limfocytoza

Eozynofilia

Monocytoza

Pancytopenia 

Gorączka neutropeniczna


Wynaczynienie leków cytostatycznych

Wynaczynienie leków cytostatycznych


Zasady leczenia składnikami krwi 

Zasady leczenia składnikami krwi 

Leczenie koncentratem krwinek czerwonych

Leczenie koncentratem krwinek płytkowych

Leczenie osoczem i krioprecypitatem


Powiększenie węzłów chłonnych

Powiększone węzły chłonne


Powiększenie śledziony 

Powiększona śledziona 


Leczenie przeciwbólowe 

Ból nowotworowy stanem naglącym w praktyce lekarza

Stany Nagłe - Hematologia i onkologia

119,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: