Hematologia dla lekarzy POZ

Hematologia dla lekarzy POZ

Redaktor naukowy:
Grzegorz Charliński
Rok wydania:
2022
Oprawa:
Miękka
Objętość:
555
Wymiary:
127x193 mm.
Specjalizacja:
Medycyna rodzinna, Hematologia, Pediatria
 • Opis

  O publikacji:

  opis wstępnej diagnostyki narządów zaangażowanych w produkcję i funkcjonowanie komórek krwi 

  opis diagnostyki nieprawidłowej liczby elementów morfotycznych krwi 

  szczegółowe omówienie chorób krwi, w tym niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości itp. 

  zasady diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych układu krwiotwórczego, w tym białaczek, chłoniaków, szpiczaków 

  charakterystykę i leczenie stanów nagłych 

  wskazania do leczenia składnikami krwi 

  zasady szczepienia chorych na nowotwory krwi i po przeszczepieniu szpiku. Szczepienia chorych na covid

 • Spis treści

  Część ogólna

  Wskazania do skierowania do hematologa – Grzegorz Charliński

  Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego z podejrzeniem nowotworów krwi - Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka powiększenia węzłów chłonnych – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka powiększenia śledziony – Grzegorz Charliński

  Ogólne zasady oceny wyniku badania morfologii krwi – Grzegorz Charliński 

  Hematopoeza – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka nieprawidłowego stężenia hemoglobiny

  Erytopoeza – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka nadkrwistości – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka niedokrwistości – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka nieprawidłowej liczby krwinek białych

  Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby krwinek białych – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby neutrofilów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby limfocytów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby monocytów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby eozynofilów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby bazofilów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zmniejszonej liczby krwinek białych

  Wstępna diagnostyka zmniejszonej liczby neutrofilów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka zmniejszonej liczby limfocytów – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka nieprawidłowej liczby płytek krwi

  Wstępna diagnostyka małopłytkowości – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka nadpłytkowości – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka pancytopenii – Grzegorz Charliński

  Wstępna diagnostyka wydłużonego aPTT – Grzegorz Charliński 

  Wstępna diagnostyka obecności białka monoklonalnego – Grzegorz Charliński

   

  Część szczegółowa

  Niedokrwistości

  Niedokrwistości mikrocytowe – Grzegorz Charliński

  Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza – Grzegorz Charliński 

  Diagnostyka i leczenie talasemii – Grzegorz Charliński

  Niedokrwistości makrocytowe

  Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 – Grzegorz Charliński

  Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego – Grzegorz Charliński

  Niedokrwistości normocytowe

  Diagnostyka i leczenie niedokrwistości hemolitycznych – Grzegorz Charliński

  Diagnostyka i leczenie niedokrwistości chorób przewlekłych – Grzegorz Charliński

  Niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku) – Grzegorz Charliński

  Pierwotna małopłytkowość immunologiczna i inne skazy małopłytkowe u dorosłych

  Pierwotna małopłytkowość immunologiczna – Grzegorz Charliński

  Zakrzepowa plamica małopłytkowa – Grzegorz Charliński

  Immunizacyjna małopłytkowość wywołana przez heparynę – Grzegorz Charliński

  Ostre białaczki

  Ostre białaczki szpikowe – Grzegorz Charliński

  Ostre białaczki limfoblastyczne – Grzegorz Charliński

  Przewlekła białaczka limfocytowa i rzadkie postaci przewlekłych białaczek

  Przewlekła białaczka limfocytowa – Grzegorz Charliński

  Białaczka prolimfocytowa B-komórkowa – Grzegorz Charliński

  Białaczka włochatokomórkowa – Grzegorz Charliński

  Zespoły mielodysplastyczne – Elżbieta Wiater

  Nowotwory mieloproliferacyjne – Grzegorz Charliński

  Czerwienica prawdziwa – Grzegorz Charliński

  Nadpłytkowość samoistna – Grzegorz Charliński

  Pierwotna mielofibroza – Grzegorz Charliński

  Przewlekła białaczka szpikowa – Grzegorz Charliński

  Nowotwory mieloproliferacyjno-mielodysplastyczne. – Elżbieta Wiater

  Chłoniaki – Grzegorz Charliński 

  Chłoniaki nieziarnicze – Grzegorz Charliński

  Chłoniak Hodgkina – Grzegorz Charliński

  Dyskrazje plazmocytowe – Grzegorz Charliński 

  Gammapatia monoklonalna – Grzegorz Charliński

  Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytów – Grzegorz Charliński

  Pierwotna amyloidoza – Grzegorz Charliński

  Zespół POEMS – Grzegorz Charliński

  Makroglobulinemia Waldenstroma – Grzegorz Charliński

  Diagnostyka nieprawidłowości wyników badania układu krzepnięcia – Bożena Sokołowska

  Trombofilie – Bożena Sokołowska

  Stany nagłe

  Gorączka neutropeniczna – Grzegorz Charliński

  Hiperkalcemia – Grzegorz Charliński

  Zespół ostrego rozpadu guza nowotworowego – Grzegorz Charliński

  Zespół nadlepkości – Grzegorz Charliński

  Wskazania do leczenia składnikami krwi – Elżbieta Wiater

  Szczepienia ochronne

  Szczepienia ochronne chorych na nowotwory krwi – Grzegorz Charliński

  Szczepienie przeciwko COVID-19 – Grzegorz Charliński

O publikacji:

opis wstępnej diagnostyki narządów zaangażowanych w produkcję i funkcjonowanie komórek krwi 

opis diagnostyki nieprawidłowej liczby elementów morfotycznych krwi 

szczegółowe omówienie chorób krwi, w tym niedokrwistości, nadkrwistości, małopłytkowości itp. 

zasady diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych układu krwiotwórczego, w tym białaczek, chłoniaków, szpiczaków 

charakterystykę i leczenie stanów nagłych 

wskazania do leczenia składnikami krwi 

zasady szczepienia chorych na nowotwory krwi i po przeszczepieniu szpiku. Szczepienia chorych na covid

Część ogólna

Wskazania do skierowania do hematologa – Grzegorz Charliński

Badanie podmiotowe i przedmiotowe chorego z podejrzeniem nowotworów krwi - Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka powiększenia węzłów chłonnych – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka powiększenia śledziony – Grzegorz Charliński

Ogólne zasady oceny wyniku badania morfologii krwi – Grzegorz Charliński 

Hematopoeza – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka nieprawidłowego stężenia hemoglobiny

Erytopoeza – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka nadkrwistości – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka niedokrwistości – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka nieprawidłowej liczby krwinek białych

Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby krwinek białych – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby neutrofilów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby limfocytów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby monocytów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby eozynofilów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zwiększonej liczby bazofilów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zmniejszonej liczby krwinek białych

Wstępna diagnostyka zmniejszonej liczby neutrofilów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka zmniejszonej liczby limfocytów – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka nieprawidłowej liczby płytek krwi

Wstępna diagnostyka małopłytkowości – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka nadpłytkowości – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka pancytopenii – Grzegorz Charliński

Wstępna diagnostyka wydłużonego aPTT – Grzegorz Charliński 

Wstępna diagnostyka obecności białka monoklonalnego – Grzegorz Charliński

 

Część szczegółowa

Niedokrwistości

Niedokrwistości mikrocytowe – Grzegorz Charliński

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru żelaza – Grzegorz Charliński 

Diagnostyka i leczenie talasemii – Grzegorz Charliński

Niedokrwistości makrocytowe

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru witaminy B12 – Grzegorz Charliński

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości z niedoboru kwasu foliowego – Grzegorz Charliński

Niedokrwistości normocytowe

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości hemolitycznych – Grzegorz Charliński

Diagnostyka i leczenie niedokrwistości chorób przewlekłych – Grzegorz Charliński

Niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku) – Grzegorz Charliński

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna i inne skazy małopłytkowe u dorosłych

Pierwotna małopłytkowość immunologiczna – Grzegorz Charliński

Zakrzepowa plamica małopłytkowa – Grzegorz Charliński

Immunizacyjna małopłytkowość wywołana przez heparynę – Grzegorz Charliński

Ostre białaczki

Ostre białaczki szpikowe – Grzegorz Charliński

Ostre białaczki limfoblastyczne – Grzegorz Charliński

Przewlekła białaczka limfocytowa i rzadkie postaci przewlekłych białaczek

Przewlekła białaczka limfocytowa – Grzegorz Charliński

Białaczka prolimfocytowa B-komórkowa – Grzegorz Charliński

Białaczka włochatokomórkowa – Grzegorz Charliński

Zespoły mielodysplastyczne – Elżbieta Wiater

Nowotwory mieloproliferacyjne – Grzegorz Charliński

Czerwienica prawdziwa – Grzegorz Charliński

Nadpłytkowość samoistna – Grzegorz Charliński

Pierwotna mielofibroza – Grzegorz Charliński

Przewlekła białaczka szpikowa – Grzegorz Charliński

Nowotwory mieloproliferacyjno-mielodysplastyczne. – Elżbieta Wiater

Chłoniaki – Grzegorz Charliński 

Chłoniaki nieziarnicze – Grzegorz Charliński

Chłoniak Hodgkina – Grzegorz Charliński

Dyskrazje plazmocytowe – Grzegorz Charliński 

Gammapatia monoklonalna – Grzegorz Charliński

Szpiczak plazmocytowy i inne dyskrazje plazmocytów – Grzegorz Charliński

Pierwotna amyloidoza – Grzegorz Charliński

Zespół POEMS – Grzegorz Charliński

Makroglobulinemia Waldenstroma – Grzegorz Charliński

Diagnostyka nieprawidłowości wyników badania układu krzepnięcia – Bożena Sokołowska

Trombofilie – Bożena Sokołowska

Stany nagłe

Gorączka neutropeniczna – Grzegorz Charliński

Hiperkalcemia – Grzegorz Charliński

Zespół ostrego rozpadu guza nowotworowego – Grzegorz Charliński

Zespół nadlepkości – Grzegorz Charliński

Wskazania do leczenia składnikami krwi – Elżbieta Wiater

Szczepienia ochronne

Szczepienia ochronne chorych na nowotwory krwi – Grzegorz Charliński

Szczepienie przeciwko COVID-19 – Grzegorz Charliński

Hematologia dla lekarzy POZ

119,00 zł

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również: