Film DVD - III Kongres WIELKIEJ INTERNY - PRZYPADKI, 11-12.04.2014r.

Film DVD - III Kongres WIELKIEJ INTERNY - PRZYPADKI, 11-12.04.2014r.

Cena: 320,00 zł

Nakład wyczerpany


Prezentowany komplet ośmiu płyt to relacja w formie filmu z III Kongresu  Wielkiej Interny Przypadki, który odbył się 11 i 12 kwietnia  2014 r. w Warszawie. W tej relacji znajdziecie Państwo wiele okazji do prześledzenia drogi od pojedynczego objawu, z jakim pacjent zgłasza się do lekarza, przez proces diagnostyczny aż do fazy leczenia. Obejrzenie tego kompletu filmów daje doskonałą okazję powtórzenia i usystematyzowania zdobytej wiedzy wszystkim uczestnikom Kongresu, natomiast dla osób, które nie mogły uczestniczyć w tym spotkaniu, będzie to nieoceniona pomoc w pogłębianiu wiedzy.

DVD 1 SESJA I – Diabetologia

Chory na cukrzycę z białkomoczem bez retinopatii cukrzycowej
– dr n. med. Krzysztof Wróblewski

Chory z cukrzycą typu 1 z zaburzeniami czucia na kończynach dolnych
– dr n. med. Aleksandra Araszkiewicz

A teraz coś z zupełnie innej beczki – insulina to nie panaceum
– dr n. med. Jan Ruxer


DVD 2 SESJA II – Reumatologia

Przypadek chorej z osłabieniem siły mięśniowej
– dr hab. med. Mariusz Puszczewicz

Uczucie suchości – niepokojący objaw?
– dr n. med. Maria Maślińska

Dna moczanowa – implikacje kliniczne i żywieniowe
– dr hab. med. Mariusz Puszczewicz


DVD 3 SESJA III – Pulmonologia

Gdy antybiotyk nie działa
– prof. dr hab. med. Adam Antczak

Bardzo ,,atypowe” zapalenie płuc
– dr n. med. Jerzy Marczak

55-letnia kobieta z postępującym upośledzeniem tolerancji wysiłku
– dr hab. med. Tadeusz Przybyłowski


DVD 4 SESJA IV – Hematologia

29-letnia kobieta z uogólnionym powiększeniem węzłów chłonnych i nadpłytkowością oraz postępującym osłabieniem
– prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska

Chory z nawracającą neutropenią
– prof. dr hab. med. Krzysztof Giannopoulos

Młoda kobieta z bólami w nadbrzuszu
– dr hab. med. Bożena Sokołowska


DVD 5 SESJA V Kardiologia

Chory po ostrym zespole wieńcowym – jak zapobiec kolejnym zawałom?
- prof. dr hab. med. Marek Kuch

Chory z podejrzeniem dysfunkcji sztucznej zastawki
– prof. nadzw. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki

Chory leczony przeciwzakrzepowo przed zabiegiem stomatologicznym lub operacyjnym – kiedy i jaka terapia pomostowa?
– prof. dr hab. med. Piotr Pruszczyk


DVD 6 SESJA VI – Nefrologia

Nagły wzrost stężenia kreatyniny po koronarografii
– prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec

Chory z niedokrwistością i białkomoczem, diagnostyka różnicowa i postępowanie
– prof. dr hab. med. Magdalena Durlik

Stan po zasłabnięciu u osoby leczonej diuretynami
– prof. dr hab. med. Ryszard Gellert


DVD 7 SESJA VII – Gastroenterologia

45 – letni chory leczony dietą
– dr hab. inż. Dariusz Włodarek

Niedożywienie u osób starszych na przykładzie osób z chorobą Alzheimera
– dr hab. inż. Dariusz Włodarek

65- letni mężczyzna z bezobjawową zmianą ogniskową w stłuszczeniowej wątrobie
– prof. dr hab. med. Marek Hartleb


DVD 8 SESJA VIII – Endokrynologia

Chory z napadową biegunką i bólami brzucha
– prof. dr hab. med. Tomasz Bednarek

44 – letni mężczyzna, dotychczas zdrowy, z ostrym zapaleniem płuc, hiperglikemią i ciężką hipokalemią
– dr hab. med. Agata Bałdys – Waligórska

Mężczyzna z wieloletnim nadciśnieniem tętniczym, niewydolnością serca, cukrzycą, bezdechem podczas snu oraz polipami i rakiem jelita grubego
– prof. dr hab. med. Wojciech Zgliczyński

Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również:


Wszystkie produkty