Myślę, że bardzo cenne jest obecne wsparcie, zaangażowanie i duży entuzjazm wielu osób, które wspierają resort zdrowia w pracach nad programem. Nowoczesne zdrowie publiczne wymaga zaangażowania wszystkich uczestników systemu przy podejmowaniu decyzji. Nasze zamierzenia uzgadniamy krok po kroku zarówno z konsultantem krajowym, przedstawicielami środowiska psychiatrów, podmiotami udzielającymi opieki, jak również z organizacjami pozarządowymi. Liczę na to, że uda nam się zmieniać system stopniowo i sukcesywnie w kierunku coraz bardziej sprzyjającym pacjentom.

Do góry