Soma a psyche

Psychologiczne i psychiatryczne aspekty transplantacji płuc

Dr n. med. Izabela Jaworska1,2

Dr n. med. Marek Ochman1

Dr hab. med. Robert Pudlo3

Dr n. med. Magdalena Piegza3

Dr hab. med. Sławomir Żegleń1

Lek. med. Wojciech Karolak1

Dr n. med. Jacek Wojarski1

Prof. dr hab. med. Marian Zembala1

1Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

2Oddział Medycyny Paliatywnej, Szpital św. Kamila, Tarnowskie Góry

3Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Tarnowskie Góry

Adres do korespondencji: Dr n. med. Izabela Jaworska, Katedra i Oddział Kliniczny Kardiochirurgii i Transplantologii, Śląskie Centrum Chorób Serca, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, tel. 32 373 36 00, e-mail: isabelle_jaworska@yahoo.pl

Biorcy płuc na każdym etapie leczenia wymagają opieki psychologicznej i psychiatrycznej. Muszą zmierzyć się z działaniem wielu stresorów, które mogą przerosnąć ich zdolności adaptacyjne. Jakość życia tych chorych jest niższa w porównaniu z oczekującymi na inny narząd, charakteryzuje ich też najwyższa zachorowalność i śmiertelność w porównaniu z innymi pacjentami przeszczepionymi. Dlatego psychiatrzy i psychologowie powinni być członkami zespołów transplantacyjnych i towarzyszyć transplantologom – od kwalifikacji do przeszczepu do opieki w okresie pooperacyjnym.

Dla wielu chorych w schyłkowym stadium niewydolności płuc, u których wyczerpano możliwości leczenia zachowawczego, przeszczepienie jednego lub obu płuc jest jedyną opcją terapeutyczną niosącą nadzieję na przedłużenie życia i poprawę jego jakości.[1]

Kryteria ogólne kwalifikujące do transplantacji według ISHLT (The International Society for Heart & Lung Transplantation, z 2014 roku) obejmują:

  • duże (> 50 proc.) ryzyko zgonu z powodu choroby płuc w czasie < 24 miesiące,
  • duże (> 80 proc.) prawdopodobieństwo przeżycia ≥ 90 dni po transplantacji,
  • duże (> 80 proc.) prawdopodobieństwo przeżycia pięciu lat po transplantacji pod warunkiem prawidłowej czynności przeszczepionego płuca (płuc).


Poza ogólnymi kryteriami istnieją kryteria szczegółowe dla takich schorzeń jak:

  • przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP),
  • śródmiąższowe choroby płuc,
  • mukowiscydoza i inne choroby przebiegające z rozstrzeniami oskrzeli,
  • idiopatyczne tętnicze nadciśnienie płucne (IPAH).[2]


Od rozpoczęcia procesu kwalifikacji do transplantacji, poprzez okres oczekiwania na przeszczepienie, a kończąc na okresie rekonwalescencji, chorzy doświadczają szeregu trudności emocjonalnych i psychospołecznych.[3] Informacja o konieczności transplantacji i oczekiwanie na czyjąś śmierć, długi czas trwania choroby, narastająca niewydolność oddechowa stopniowo ograniczająca funkcjonowanie fizyczne aż po zmianę trybu życia na siedząco-leżący, potrzeba stosowania domowej terapii leczenia tlenem, operacja rozpoczynająca się od usunięcia własnego narządu, a po niej ewentualne epizody odrzucania oraz dożywotnie stosowanie immunosupresji z narażeniem na nietypowe infekcje to stresory nie tylko liczne, ale silne i niecodzienne. Mogą one przerosnąć zdolności adaptacyjne pacjenta, zwłaszcza przy współistniejącym przewlekłym niedotlenieniu mózgu. Z tego powodu psychiatra i psycholog są stałymi członkami zespołów transplantacyjnych, a zakres ich zadań obejmuje: udział w kwalifikacji biorców i prognozowaniu przebiegu pooperacyjnego, przygotowanie do przyjęcia obcego narządu, redukcję lęku przedoperacyjnego, leczenie zaburzeń psychicznych wynikających z choroby podstawowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kwalifikacja do zabiegu transplantacji

Ocena stanu psychicznego pacjenta na etapie kwalifikowania go do przeszczepu ma na celu zidentyfikowanie osób, które z różnych powodów mogą nie [...]

Przeciwwskazania

Autorzy niniejszego opracowania są zdania, że – podobnie jak przy transplantacji serca – lista bezwzględnych przeciwwskazań psychiatrycznych do przeszczepu obejmuje:

Działanie wielu stresorów

W grupie osób oczekujących na narząd problemami są: narastanie zależności od innych i poczucie utraty kontroli nad własnym życiem, poczucie śmiertelnej [...]

Depresja i lęk a ryzyko zgonu po przeszczepie

Pomimo stałej poprawy średniego długoterminowego przeżycia po transplantacji płuc biorcy tego narządu mają najwyższą zachorowalność i śmiertelność w porównaniu z innymi [...]
Do góry