Psychiatria sądowa

Nadużywanie psychiatrii do celów niemedycznych

Prof. dr hab. med. Antoni Florkowski

Instytut Pielęgniarstwa Podhalańskiej Państwowej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

Adres do korespondencji: e-mail: florkowskiantoni@wp.pl

Wykorzystywanie diagnozy psychiatrycznej i przymusowej hospitalizacji w stosunku do przeciwników politycznych było powszechnie stosowane w Związku Radzieckim jeszcze pod koniec ubiegłego wieku. Myli się jednak ten, kto myśli, że czasy nadużywania psychiatrii do celów niemedycznych minęły. Także w Polsce znane są przypadki osób, które przez wiele lat przebywają w zamkniętych zakładach psychiatrycznych o zwykłym lub zaostrzonym rygorze, stały się bowiem ofiarami nieuczciwych działań psychiatrów, którzy bez żadnych skrupułów przedłużają ich pobyt w szpitalu psychiatrycznym, pomimo że nie stanowią i nigdy nie stanowiły zagrożenia dla porządku prawnego.

Rys historyczny

Przestrzeganie praw osób chorych i zaburzonych psychicznie uważane jest przez większą część międzynarodowej społeczności za jeden z podstawowych mierników poszanowania i przestrzegania praw człowieka w ogóle. Organizacje międzynarodowe zajmujące się problemem poszanowania oraz przestrzegania praw i swobód obywatelskich stworzyły i opublikowały szereg kart i kodeksów normujących prawa chorych psychicznie, do których można zaliczyć m.in. Deklarację Hawajską (1977), Deklarację praw człowieka i ochrony zdrowia psychicznego (1989).

Zwiększone zainteresowanie przestrzeganiem praw osób chorych psychicznie było następstwem licznych tragicznych doświadczeń z okresu II wojny światowej, kiedy Niemcy hitlerowskie zastosowały na szeroką skalę eksterminację psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo zarówno na terenie Niemiec, jak i w krajach okupowanych, oraz nadużywania psychiatrii do celów politycznych w Związku Sowieckim i w niektórych innych krajach.

Szczególne znaczenie miało wprowadzenie regulacji prawnych w formie stosownych ustaw m.in. Rady Europy realizującej uchwaloną przez ONZ w 1948 roku Powszechną Deklarację Praw Człowieka i Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (1966). Podstawę stanowią art. 2, 9, 10, 17 wymienionego paktu.

Polska do połowy lat 90. ubiegłego wieku należała do grona kilku krajów europejskich, które nie realizowały zaleceń Rady Europy z powodu braku odpowiednich uregulowań prawnych zapewniających ochronę prawną osobom chorym psychicznie. Dopiero z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w latach 70. rozpoczęto prace nad ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, w których brali udział psychiatrzy i prawnicy.[1] Zostało wstępnie opracowane kilka wersji projektu tej ustawy i po trwającej ponad 20 lat dyskusji różnych środowisk stworzono ostateczną wersję ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, którą uchwalił sejm 19 sierpnia 1994 roku.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pacjent szczególny

Najwięcej oporów i wątpliwości powodowała sprawa włączenia sądów do sprawowania kontroli nad decyzjami podejmowanymi przez lekarzy psychiatrów dotyczącymi umieszczania pacjentów wykazujących [...]

Pułapki biegłego

Przytoczone rozważania mają wyjątkowo duże znaczenie dla psychiatrii sądowej przy wydawaniu opinii sądowo-psychiatrycznej dla potrzeb instytucji wymiaru sprawiedliwości. Szczególnie przy opiniowaniu [...]

Diagnoza totalitarna

Psychiatria i psychologia kliniczna to dyscypliny naukowe, którym powinna przyświecać idea służenia oraz pomagania ludziom wymagającym takiego wsparcia. Pomimo takich założeń [...]

Psychiatria represyjna w rozkwicie

O nadużyciach w sowieckiej psychiatrii dla celów politycznych świat dowiedział się w 1977 roku, kiedy to na VI Światowym Kongresie Psychiatrów [...]

Polska samowola

Także w Polsce docierają z doniesień mediów informacje o nadużywaniu psychiatrii do celów niemedycznych, zwłaszcza w stosunku do osób uznanych przez [...]

Podsumowanie

Zagwarantowane konstytucją prawo do wolności oraz prawo do obrony powinno być przestrzegane przez państwo prawa. Poza tym prawo do obiektywnego i [...]
Do góry