Seksuologia

Antykoncepcja a seksualność pary – między neurobiologią a genetyką

Dr hab. med. Krzysztof Nowosielski, profesor WSM1
Lek. Katarzyna Stolorz2

1Zakład Seksuologii i Planowania Rodziny, Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu

2Oddział Ginekologii i Położnictwa, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Tychach

Adres do korespondencji: Dr hab. med. Krzysztof Nowosielski, Zakład Seksuologii i Planowania Rodziny Wyższej Szkoły Medycznej, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, e-mail: dr.krzysztof.nowosielski@gmail.com

Wynaleziona przez konserwatywnego katolika szukającego leku w leczeniu niepłodności tabletka antykoncepcyjna stała się przyczyną rewolucji społecznej, kulturalnej, a według wielu również seksualnej. Opublikowany w magazynie „The Time” 3 maja 2010 roku z okazji 50. rocznicy dopuszczenia do sprzedaży przez Amerykańską Agencję Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration – FDA) pierwszej dwuskładnikowej tabletki antykoncepcyjnej Envoid artykuł Nancy Gibbs nosił znamienny tytuł: „Miłość, seks, wolność i paradoks pigułki”. Na okładce zamieszczono jednak bardziej kontrowersyjny podtytuł „Tabletka: mała, potężna i niezrozumiana”. Czy tabletka antykoncepcyjna rzeczywiście wywołała rewolucję seksualną? W jaki sposób w dzisiejszych czasach antykoncepcja wpływa na seksualność człowieka? Autorzy artykułu postarają się udzielić na te pytania odpowiedzi.

Antykoncepcja – krótka historia rewolucji

Kobiety od zawsze potrafiły kontrolować swoją płodność, choć metody regulacji były niedoskonałe. Pomysł skutecznej antykoncepcji narodził się z potrzeby ograniczenia liczby porodów, a co za tym idzie – śmiertelności okołoporodowej kobiet. Ideę uformowały dwie kobiety: Margaret Sanger i Katharine Dexter McCormick, a podwaliny naukowe stworzyli Gregory Pincus i John Rock, wspomniany wcześniej konserwatywny katolik. Po wprowadzeniu tabletki na rynek amerykański dla jednych stała się ona orężem do walki z nielegalną aborcją, dla innych – metodą na zmniejszenie przyrostu naturalnego i sposobem na walkę z komunistami. W latach 60. antykoncepcja była dostępna jedynie dla kobiet zamężnych, a do jej przepisania konieczny był akt zawarcia małżeństwa lub pisemne potwierdzenie terminu ślubu w urzędzie stanu cywilnego.

Wynalezienie antykoncepcji przypadło również na okres liberalizacji zachowań seksualnych i rewolucji seksualnej w Stanach Zjednoczonych; sama tabletka nie była jednak przyczyną rewolucji seksualnej, a na początku jej wprowadzenia nie była powszechnie dostępna. Warto podkreślić, że rola antykoncepcji odegrała się na zupełnie innym polu – społeczno-kulturowym. Dzięki skutecznej metodzie regulacji płodności kobiety mogły studiować, prowadzić dom, pracować i być zatrudniane – pracodawcy i władze uczelni w USA przestały obawiać się o rezygnację z pracy lub studiów ze względu na nieplanowaną ciążę, a same kobiety uzyskały autonomię i mogły budować stabilne i satysfakcjonujące związki. Antykoncepcja pozwoliła więc na rozdzielenie seksu od prokreacji; stosunek płciowy miał być sposobem na zaspokojenie potrzeb seksualnych i pogłębienie więzi między partnerami, a nie tylko drogą do „zachowania” gatunku homo sapiens i ograniczenia się do opieki nad potomstwem. Seksualność nie była, i w myśl współczesnej wiedzy, nie jest tylko sposobem na rozmnażanie się, ale także na komunikowanie się, wyrażanie miłości, czułości i wspólnoty.[1] W tym właśnie kontekście antykoncepcja zrewolucjonizowała pozycję kobiety we współczesnym świecie, nie tylko pod względem seksualnym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wymiary seksualności

Seksualność człowieka jest złożonym konstruktem obejmującym interakcje międzyludzkie nie tylko w aspekcie aktu płciowego, ale również kulturowym, etycznym, demograficznym i społeczno-ekonomicznym. [...]

Dlaczego stosujemy antykoncepcję?

W 2015 roku na świecie 65 proc. kobiet w wieku reprodukcyjnym będących w związku stosowało którąś z form antykoncepcji, co daje [...]

Antykoncepcja a seksualność pary

W literaturze światowej w bazach PubMed, Web of Science, CINAHL i PsycINFO znaleźć można ponad 3 tys. publikacji dotyczących seksualności i [...]

Antykoncepcja a układ hormonalny

Testosteron (T) jest podstawowym paliwem seksualnym. Przesuwa on równowagę w stronę dopaminy w ośrodkowym układzie nerwowym, co nasila pożądanie i podniecenie. [...]

Antykoncepcja a neurohormony i neurotransmitery

Neuronalna regulacja odpowiedzi seksualnej jest nadal nie do końca poznana. Wprawdzie odkryto wiele substancji działających pobudzająco i hamująco na ośrodki seksualne [...]

Antykoncepcja a czynniki genetyczne

Ciekawość naukowców wzbudzało od wielu lat zjawisko różnego, niejednokrotnie przeciwstawnego, wpływu tego samego preparatu DAH na seksualność stosujących go kobiet. Teoretycznie [...]

Antykoncepcja a seksualność – skąd różnice w badaniach

Przegląd ponad 3 tys. dostępnych badań naukowych dotyczących wpływu DAH na seksualność nie daje jednoznacznych wyników. W jednych badaniach jest pozytywny, [...]

Podsumowanie

Wpływ antykoncepcji, a w szczególności antykoncepcji hormonalnej, na seksualność pary jest niejednoznaczny. Badania naukowe nie przedstawiły przekonujących dowodów na kierunek ewentualnego [...]
Do góry