Psychiatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2016
Aktualności
Seksuologia
Dążymy do celu
Praktyka kliniczna
Terapia uzależnień
Niebezpieczne związki
Meandry psychiatrii
Soma a psyche
Bez farmakoterapii
Prawidłowe rozpoznanie
Felieton