Dla pacjenta

Co to jest depresja?

Dr n. med. Izabela Niedźwiedzka

I Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Medium 47 48 depresja dla pacjenta

Depresja jest chorobą, która przejawia się przewlekłym i dominującym przeżywaniem smutku, przygnębienia oraz wyraźnym pogorszeniem codziennego funkcjonowania.

Jakie są objawy depresji? Jak rozpoznać depresję?

Do podstawowych objawów depresji należą:

 • obniżony nastrój, odczuwany jako smutek, przygnębienie, zobojętnienie, niezdolność do odczuwania radości,
 • obniżenie napędu wyrażające się spowolnieniem myślenia, działania, spadkiem zainteresowań, aktywności ruchowej, stałym uczuciem zmęczenia, niewydolności,
 • zaburzenia rytmów biologicznych, tj. zaburzenia snu (typowe są budzenie się w nocy i wczesnoporanna bezsenność), obniżenie łaknienia z utratą masy ciała, zaburzenia cyklów miesięcznych u kobiet, spadek popędu seksualnego,
 • lęk przejawiający się jako poczucie napięcia, zagrożenia, lękowe oczekiwania i wyobrażenia, niepokój, pobudzenie ruchowe.


O tym, czy mamy do czynienia z depresją jako chorobą, decydują:

 • nasilenie objawów,
 • czas ich trwania dłuższy niż dwa tygodnie,
 • zaburzenia funkcjonowania w codziennym życiu.

Podstawą rozpoznania depresji jest badanie lekarskie.

Kogo najczęściej dotyka depresja?

Szacuje się, że depresja dotyka 30 proc. osób populacji, średni wiek wystąpienia pierwszego epizodu to 20-40 lat. Dwukrotnie częściej na depresję chorują kobiety niż mężczyźni.

Kto leczy depresję?

Depresję powinien leczyć psychiatra. W Polsce do lekarza psychiatry nie potrzeba skierowania i nie obowiązuje rejonizacja. W łagodnie przebiegających zaburzeniach wstępną pomoc farmakologiczną można uzyskać u lekarza rodzinnego.

Kiedy trzeba leczyć depresję?

Zawsze gdy stan depresyjny się przedłuża i trwa ponad dwa tygodnie, a nasilenie objawów depresyjnych zaburza funkcjonowanie.

Kiedy depresja jest nieuleczalna?

Depresja nie jest nieuleczalna. Bywa, że przebiega przewlekle, nawraca, ale zawsze przychodzi moment, gdy ustępuje.

Jak leczyć depresję?

Podstawą leczenia jest przyjmowanie leków przeciwdepresyjnych.

 • W niektórych sytuacjach dołącza się leki stabilizujące nastrój, a niekiedy, z reguły przejściowo, leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki).
 • W przypadku depresji sezonowej (zimowej) można stosować fototerapię.
 • W ciężkich, zagrażających życiu lub niereagujących na leczenie farmakologiczne postaciach depresji stosuje się niekiedy elektrowstrząsy.
 • W depresjach o niewielkim nasileniu może wystarczyć psychoterapia, w głębszych zespołach depresyjnych psychoterapia jest cennym uzupełnieniem leczenia farmakologicznego.
Do góry