Na ważny temat

Hazard patologiczny w populacji osób w wieku podeszłym

Lek. Andrzej Silczuk

Instytut Psychiatrii i Neurologiiw Warszawie, Centrum Psychiatrii i Psychoterapii Mała Łąka w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Andrzej Silczuk, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa, e-mail: silczuk@wp.pl

W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny rozwój rynku uprawiania hazardu i dotyczy to zarówno liczby, jak i różnorodności ofert – począwszy od zwykłych gier karcianych, loterii i prostych automatów, poprzez kasyna i salony gry, salony bingo, automaty cyfrowe, gry liczbowe, by wraz z rozwojem narzędzi internetowych w środowisku wirtualnym osiągnąć niespotykany wcześniej zasięg i zróżnicowanie. Współcześnie można się zakładać o niemal wszystko, a nowoczesne technologie na bazie dostępu do internetu umożliwiają uprawianie hazardu o każdej porze i niemal wszędzie. Jedną z grup, która jest szczególnie narażona na problemy związane z uprawianiem hazardu, są osoby starsze.

Mimo że to, co współcześnie nazywamy zaburzeniami uprawiania hazardu, zaczęto postrzegać w kryteriach psychopatologicznych dopiero od lat 80. minionego wieku,[1] już w latach 60. pojawiały się pierwsze publikacje zwracające uwagę na narastanie tego zjawiska i jego upowszechnienie się. Współcześni hazardziści motywują podjęcie decyzji o graniu chęcią poprawy poczucia własnej wartości, wzbogacenia się, poszukiwania doznań, złagodzenia nudy oraz uczenia się rozumianego jako zdobywanie wiedzy i doświadczenia w uprawianiu hazardu.[2]

Osoby starsze dysponują ponadto zazwyczaj znaczną ilością wolnego czasu, najczęściej mają stałe dochody z emerytur, rent i oszczędności przy ograniczonych perspektywach czasowych ich używania. W tej sytuacji hazard stanowi dla nich specyficznie atrakcyjną i prostą formę rekreacji.[3] Z tego względu grupa ta jest jednym z bardziej atrakcyjnych adresatów przemysłu hazardowego. Kasyna w USA od lat promują tzw. Dni Seniora, w trakcie których oferowane są zniżki na posiłki i noclegi, a także darmowy transport, program animacyjny wycieczek grupowych albo korzyści wynikające z innych programów lojalnościowych.[4-7] W niektórych kasynach w USA starszym klientom oferuje się elektryczne wózki inwalidzkie, a nawet możliwość skorzystania z butli z tlenem. W dniu urodzin lub po dłuższej nieobecności w kasynie osoby korzystające z poczty elektronicznej otrzymują listy o treści „Tęsknimy za tobą”. W ostatnich latach coraz częściej zwraca się uwagę na problem rosnącej populacji grających szkodliwie i uzależnionych od grania osób w wieku podeszłym.[8,9]

Zaburzenia uprawiania hazardu

Zaburzenia uprawiania hazardu, współczesna kategoria nozologiczna, w której zawierają się wcześniejsze definicje – hazardu patologicznego (nałogowy, kompulsywny, patologiczne uprawianie hazardu lub zakładanie się) i hazardu problemowego (szkodliwe...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Rozpowszechnienie w populacji ogólnej zaburzeń uprawiania hazardu szacuje się najczęściej na 0,2-0,3 proc.,[10] choć dane te są rozbieżne pomiędzy poszczególnymi krajami, [...]

Charakterystyka zjawiska

Współcześnie uwaga klinicystów i naukowców zajmujących się nałogami behawioralnymi zwraca się głównie w stronę nowych technologii, środowiska internetowego, komputerów, gier, smartfonów [...]

Leczenie i profilaktyka

W badaniach nad uprawianiem hazardu konsekwentnie stwierdzano, że osoby grające nie są w pełni zdolne do racjonalnej oceny swojej aktywności i [...]

Podsumowanie

Zaburzenia uprawiania hazardu wśród osób w wieku podeszłym stanowią wyzwanie dla klinicystów i profilaktyków ze względu na ogólnoświatowy trend coraz większej [...]
Do góry