Nowości

Co nowego w lekach

Opracowanie: redakcja encyklopedii „Leki Współczesnej Terapii”

Przedstawiamy nowości na polskim rynku, zmiany na liście refundacyjnej oraz najnowsze rejestracje substancji leczniczych.

NOWE PREPARATY NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ APTECZNEJ

  • Lamotrigine Farmax (lamotrygina) tabl. 25 mg 30 szt.; tabl. 50 mg 30 szt.

Lek o działaniu przeciwpadaczkowym.

Wskazania. Padaczka. Dorośli i młodzież w wieku ≥13 lat: leczenie skojarzone lub monoterapia napadów częściowych i uogólnionych, w tym napadów toniczno-klonicznych; napady związane z zespołem Lennoxa-Gastauta (w terapii skojarzonej lub jako pierws...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

NOWE PREPARATY NA LIŚCIE REFUNDACYJNEJ APTECZNEJ

Lamotrigine Farmax (lamotrygina) tabl. 25 mg 30 szt.; tabl. 50 mg 30 szt.

NOWE PREPARATY W PROGRAMACH LEKOWYCH

Dacepton (apomorfina) roztw. do inf. 5 mg/ml 5 fiol. à 20 ml