Aktualności naukowe

Świetna woda z kranu?

prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Być może większość ludzi nie zdaje sobie z tego sprawy, ale ciecz, która płynie z kranu, nazywana potocznie H2O, wcale nie składa się z tlenu i wodoru. Oczywiście te pierwiastki też tam są, ale oprócz nich jest mnóstwo innych i do tego występują one w różnych ilościach w zależności od tego, który kran odkręcimy (to znaczy nie lewy czy prawy, tylko czy w Toruniu, czy w Bydgoszczy). Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że tlenu i wodoru jest tyle samo w wodzie w Houston i Kopenhadze, ale na przykład zawartość litu jest w tym przypadku zupełnie inna i to nie jest bez znaczenia, jak się zaraz okaże.

Badania dotyczące wpływu zawartości litu na odsetek samobójstw są prowadzone od kilkunastu lat. Spektakularne wyniki, wskazujące na wyraźną odwrotną zależność między zawartością litu a ryzykiem popełnienia samobójstwa, uzyskano w badaniach japońskich, amerykańskich, greckich oraz austriackich1-4.

Niedawno przeprowadzono pierwsze tego typu badanie w Europie Wschodniej5. Autorzy zbadali 22 próbki wody z dziewięciu miast na Litwie. Dane dotyczące samobójstw pochodziły z krajowego rejestru prowadzonego na Litwie i dotyczyły lat 2009-2013. W an...

Znacznie bardziej rozbudowane podejście do tematu zaprezentowali Duńczycy6. Autorzy badania zwrócili uwagę na to, że choć obserwacja dotycząca negatywnej korelacji między stężeniem litu w wodzie pitnej a ryzykiem samobójstw została potwierdzona w ...

Do góry