Psychiatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2019

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2019
Felieton
Aktualności naukowe
Wywiad
Temat numeru
Terapia uzależnień
Prawidłowe rozpoznanie
Psychiatria dziecięca
Aktualne standardy
Dążymy do celu