Niebezpieczne związki

W zdrowym ciele zdrowy duch? Stan zapalny a zaburzenia psychiczne, na przykładzie depresji

dr n. med. Małgorzata Janowska

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Małgorzata Janowska

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ul. Głuska 1

20-439 Lublin

• Zależności pomiędzy stanem zapalnym a pojawieniem się objawów depresyjnych

• Rola cytokin, stresu oksydacyjnego, mikrobioty jelitowej w powstawaniu depresji

• Perspektywy farmakoterapii związane z zapalnym tłem zaburzeń depresyjnych

Występowanie zaburzeń psychicznych jest wciąż dla wielu ludzi tematem tabu. Mimo medialnych akcji uświadamiających, czym są tego typu zaburzenia i jak sobie z nimi radzić, część osób z objawami np. depresji nie wie, do kogo zwrócić się o pomoc. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) z powodu depresji cierpi aż 300 mln ludzi na świecie (dla porównania – z powodu astmy oskrzelowej 235 mln)1,2; w Polsce choruje na nią 3% osób w wieku od 18 do 64 lat3.

Jednym z czynników biologicznych predysponujących do pojawienia się choroby jest płeć. Badania wskazują, że kobiety mają większą predyspozycję do behawioralnej reakcji w odpowiedzi na obecny już proces zapalny. Nasilenie objawów depresyjnych u kobiet jest większe, mimo że koncentracja związków działających prozapalnie, takich jak interleukina 6 lub czynnik martwicy nowotworu, jest zbliżona do stężenia obserwowanego u mężczyzn4. Mediatory reakcji zapalnej wyzwalane w trakcie procesu zapalnego poza działaniem obwodowym modulują procesy zachodzące w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Zacytowane w tym artykule prace wskazują, że podłoże objawów depresyjnych, z biologicznego punktu widzenia, mogą stanowić:

  • zaburzenia szlaków transmisji neuroprzekaźników
  • obniżenie stężenia neurotroficznego czynnika pochodzenia mózgowego (BDNF – brain-derived neurotrophic factor)
  • stres oksydacyjny
  • nadaktywność osi hormonalnych
  • dysfunkcje osi jelitowo-mózgowej.

Wspólnym mianownikiem wszystkich wymienionych mechanizmów może być występowanie stanu zapalnego i wyzwolenie reakcji immunologicznych zaburzających fizjologiczne funkcjonowanie organizmu.

Celem artykułu było przedstawienie możliwych powiązań między obecnością procesów zapalnych a pojawieniem się objawów depresyjnych. Na potrzeby pracy dokonano analizy dostępnych pozycji bibliograficznych wydanych w latach 2014-2019, zawartych w bazach PubMed, Google Scholar, uwzględniając słowa kluczowe „depresja”, „zapalenie”, „terapia”. Wyniki uporządkowano i opracowano metodą analizy opisowej.

Udział cytokin w powstawaniu depresji

Do rozwoju procesu zapalnego w OUN dochodzi w wyniku sekrecji cytokin prozapalnych przez mikroglej, transportu cytokin przez barierę krew–mózg wskutek aktywności białek transportowych, transmisji z udziałem włókien czuciowych nerwu X, a także w efekcie stymulacji cyklooksygenaz produkujących prostaglandyny5.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Udział cytokin w powstawaniu depresji

Do rozwoju procesu zapalnego w OUN dochodzi w wyniku sekrecji cytokin prozapalnych przez mikroglej, transportu cytokin przez barierę krew–mózg wskutek aktywności [...]

Neurotrofiny a oddziaływanie cytokin

Lima Giacobbo i wsp. (na podstawie analizy 3 prac badawczych: Lotrich i wsp. 2013; Gibney i wsp. 2013; Kenis i wsp. [...]

Regulacja osi HPA

Kolejnym ogniwem łączącym występowanie stanu zapalnego z zaburzeniami depresyjnymi jest jego wpływ na osie humoralne organizmu, w tym oś podwzgórze–przysadka–nadnercza (HPA [...]

Mikrobiota a depresja

Mikrobiota jelitowa (w rozumieniu ogółu mikroorganizmów przewodu pokarmowego) jako składowa osi jelitowo-mózgowej, jest w ciągłym i dwukierunkowym połączeniu z układem nerwowym. [...]

Wyzwania terapeutyczne

Występowanie tła zapalnego w depresji otwiera perspektywy dla nowych metod farmakoterapii. W ostatnich latach rozważano możliwość wprowadzenia do leczenia niesteroidowych leków [...]

Podsumowanie

Definiowanie depresji jako choroby, której źródło jest ograniczone wyłącznie do OUN, w świetle obecnych doniesień naukowych wydaje się zbyt ogólne. Obligatoryjne [...]

Do góry