Zaburzenia odżywiania

Zespół nocnego jedzenia – przyczyny, objawy i leczenie

mgr Kaja Funez-Sokoła

Klinika Leczenia Uzależnień „Zalesie” Gedeon

Adres do korespondencji:

mgr Kaja Funez-Sokoła

Klinika Specjalistycznego Leczenia Odwykowego „Zalesie” Gedeon

ul. Anny Jagiellonki 6a

05-501 Piaseczno

e-mail: k.funez-sokola@gedeonmedica.com.pl

  • Kryteria rozpoznania zespołu nocnego jedzenia (NES)
  • Obraz kliniczny i różnicowanie z innymi zaburzeniami odżywiania
  • Farmakologiczne i pozafarmakologiczne metody leczenia

Zaburzenia odżywiania (ED – eating disorder) należą do grupy chorób biopsychospołecznych. Są one tak powszechne i ogólnorozpoznawalne, że zalicza się je do najpoważniejszych problemów zdrowia publicznego. ED występują we wszystkich warstwach społecznych i grupach etnicznych. Odnotowano je w 40 krajach na całym świecie1.

ED dotykają kobiet i mężczyzn w każdym wieku, ale w przypadku tych pierwszych wydają się częstsze. Jak wskazują badania, jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) i żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa) występują 10 razy częściej, a zespół objadania się (BED – binge-eating disorer) 3 razy częściej u kobiet niż u mężczyzn2. Wśród nastolatek zaburzenia odżywiania są trzecią pod względem częstości grupą schorzeń3.

Czynniki ryzyka ED są zróżnicowane, jednak istotny wpływ na rozpowszechnienie tych zaburzeń przypisuje się środkom masowego przekazu, propagującym wizerunek idealnego, a więc szczupłego ciała. Niewątpliwie przekaz medialny wpływa na to, jak odbiorcy (szczególnie kobiety) postrzegają siebie i jak bardzo chcą dążyć do uzyskania perfekcyjnego wyglądu. Potrzeba kontroli nad własnym ciałem może być odpowiedzią na rosnące poczucie zagubienia we współczesnym świecie, wobec coraz szybciej postępujących przemian społecznych4.

Już w latach 80. XX w. zaczęto ujmować ED jako manifestację społecznych obsesji dotyczących idealnej sylwetki5. Dużą winą za rozwój tych zaburzeń obarczano wzorce zyskujące coraz większe znaczenie w kulturze zachodniej: wzrost kultury konsumenckiej, przesunięcie z kolektywizmu na indywidualizm, wzrost odosobnienia jednostki, zmianę ról genderowych. Te czynniki są wciąż aktualne we współczesnym świecie. Niektórzy badacze twierdzą, że ciało stało się nowym wyrazem kulturowego zagubienia i cierpienia6.

Na tle szczegółowo opisanych zaburzeń odżywiania, takich jak anoreksja czy bulimia, zespół nocnego jedzenia jest stosunkowo nową jednostką chorobową. Kryteria jego rozpoznania wciąż ewoluują. Jednak wyodrębnienie i różnicowanie tego zaburzenia z innymi ED wydaje się klinicznie uzasadnione i przydatne.

Czym jest NES?

Zespół nocnego jedzenia (NES – night eating syndrome) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się klinicznymi oznakami porannej anoreksji, wieczornej hiperfagii oraz bezsenności związanej z nocnym spożywaniem jedzenia. Podstawową cechą klini...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czym jest NES?

Zespół nocnego jedzenia (NES – night eating syndrome) jest zaburzeniem odżywiania charakteryzującym się klinicznymi oznakami porannej anoreksji, wieczornej hiperfagii oraz bezsenności [...]

Skala problemu

Rozpowszechnienie NES w populacji ogólnej wynosi ok. 1,5%7. Jest ono większe w niektórych grupach pacjentów. Częstość występowania tego zespołu rośnie wraz [...]

Przyczyny

Wśród przyczyn NES wymienia się czynniki genetyczne, hormonalne, emocjonalne, a także społeczne13,15. Odnotowano rodzinne przypadki występowania tego zespołu. Badania przeprowadzone na [...]

Kryteria rozpoznania

W klasyfikacji ICD-10 NES nie został uwzględniony jako osobna jednostka chorobowa. Zalicza się go ogólnie do kategorii F50.9 – zaburzenia odżywiania [...]

Obraz kliniczny

U pacjenta z NES rytm snu (poza nocnym przebudzaniem się) pozostaje nienaruszony, przesunięty jest natomiast czas przyjmowania pokarmów. Pacjenci z NES [...]

Różnicowanie

NES należy różnicować z pozostałymi zaburzeniami odżywiania, m.in. bulimią czy BED. Główna różnica polega na tym, że w przypadku NES pokarm [...]

Leczenie

NES jest często nierozpoznawany lub mylnie diagnozowany. Rozmowa na temat objawów wzbudza w pacjentach wstyd, toteż nierzadko je ukrywają. Czasami szukają [...]

Podsumowanie

NES jest zaburzeniem odżywiania, które stosunkowo niedawno zwróciło uwagę badaczy, a jego kryteria diagnostyczne wciąż ewoluują. Wyodrębnienie tej jednostki chorobowej wydaje [...]

Do góry