Edukacja

Czas na studia!

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zaprasza na II edycję studiów podyplomowych na kierunku „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych”, przygotowujących słuchaczy do samodzielnego prowadzenia psychoterapii dorosłych w jednostkach ochrony zdrowia. Studia podyplomowe są całościowym kursem psychoterapii posiadającym atest Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Studia wpisują się w obszar dydaktyczny UMED Łódź, uzupełniając lukę w zakresie zintegrowanego leczenia psychiatryczno-psychoterapeutycznego. Jak podkreślają organizatorzy, tworząc program studiów, uwzględnili dotychczasowy dorobek w zakresie kształcenia psychoterapeutów oparty na doświadczeniach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do góry