Temat numeru

Pacjenci z fobią społeczną, hipochondrią i zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi w dobie COVID-19

dr n. med. Sławomir Murawiec

Polskie Forum Precyzyjnej Psychiatrii

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sławomir Murawiec

Polskie Forum Precyzyjnej Psychiatrii

e-mail: smurawiec@gmail.com

  • Jakie konsekwencje dla zdrowia psychicznego ma bieżąca sytuacja epidemiczna?
  • Wyniki najnowszych badań w tym zakresie przeprowadzonych między innymi w Polsce
  • Opisy przypadków trzech pacjentów z fobią społeczną, zaburzeniami hipochondrycznymi i obsesyjno-kompulsywnymi, leczonych w dobie COVID-19. Jak pandemia wpłynęła na ich stan zdrowia?

W styczniu 2021 r. bardzo duże zainteresowanie społeczne wzbudziły wyniki badania dotyczącego wpływu pandemii COVID-19 na stan psychiczny osób z wcześniejszymi zaburzeniami psychiatrycznymi, o których poinformował Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Najistotniejsze wnioski płynące z tej analizy można streścić następująco: „Prawie 54 proc. Polaków z zaburzeniami psychicznymi ma się gorzej na skutek pandemii. (...) Ponad połowa osób, u których wcześniej odnotowano zaburzenia depresyjne czy lękowe, odczuła pogorszenie stanu zdrowia psychicznego na skutek pandemii – wynika z badań międzynarodowego zespołu, które objęły swoim zasięgiem m.in. Polskę”1.

Cytowane badanie2 przeprowadzono wśród 2734 osób, u których uprzednio występowały zaburzenia psychiczne (pacjentów psychiatrycznych). Zapytano je o pogorszenie samopoczucia w czasie pandemii COVID-19. Wyniki uzyskane od osób pochodzących z 12 krajów wskazywały, że w sumie ten problem zgłaszało 2/3 badanych. Odnosiło się to do takich wymiarów, jak poczucie pogorszenia funkcjonowania psychologicznego, zespół stresu pourazowego i depresja. Subiektywne relacje pacjentów zostały potwierdzone przy użyciu odpowiednich skal oceniających objawy psychopatologiczne. Płeć żeńska, poczucie braku kontroli nad sytuacją, odczuwany brak satysfakcji z reakcji państwa podczas epidemii oraz zmniejszenie ilości kontaktów z rodziną i przyjaciółmi sprzyjały pogorszeniu uprzednio występujących zaburzeń psychicznych. Natomiast optymizm, zdolność do dzielenia się swoimi obawami z przyjaciółmi i rodziną oraz korzystanie z mediów społecznościowych ze zwykłą (dotychczasową) intensywnością były związane z mniejszym ryzykiem tego zjawiska. Badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazywały, że ponad połowa pacjentów wymagała podania wyższej dawki leków lub rozpoczęcia leczenia nowym lekiem w okresie pandemii.

Spośród 2734 osób objętych badaniem najwięcej zamieszkiwało Stany Zjednoczone (874), Polskę (255), Kanadę (246), Hiszpanię (205) i Pakistan (203). Największy odsetek pacjentów, którzy zgłosili pogorszenie samopoczucia, pochodził z Kanady (80,89%),...

Co ciekawe, patrząc na te dane, można odnotować, że co najmniej 50% pacjentów z zaburzeniami psychicznymi nie doświadcza subiektywnie odczuwanego pogorszenia stanu psychicznego (biorąc pod uwagę statystyki uzyskane dla naszego kraju, byłoby to 46%...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Opis przypadku 1

Pani A. – pacjentka w wieku 19 lat – podczas konsultacji oznajmiła: „Pandemia uratowała mi życie”. W jej ocenie okres pandemii [...]

Opis przypadku 2

Pani B. – 23-letnia pacjentka – była już poprzednio leczona z powodu zaburzeń hipochondrycznych (lęku o zdrowie i życie) oraz objawów [...]

Opis przypadku 3

Na zakończenie przedstawię przypadek, który nie zakończył się sukcesem terapeutycznym. Pan C. – 42-letni pacjent – zgłosił się na konsultację przymuszony [...]

Omówienie

Celem tego artykułu nie jest udowodnienie hipotezy, że „pandemia ma też dobre strony”. Chodzi raczej o zwrócenie uwagi na ogromną złożoność [...]

Do góry