Repetytorium pediatria

Autorzy

prof. dr hab. n. med. Marian Krawczyński
Profesor emerytowany, Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. dr hab. n. med. Maria Kornacka-Borszewska
Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Warszawski Uniwersytet Medyczny

lek. Edyta Ryciak
Klinika Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Anna Dobrzańska
Kierownik Kliniki Neonatologii, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. nadzw. dr hab. n. med. Jolanta Sykut-Cegielska
Kierownik Kliniki Chorób Metabolicznych, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Aldona Siwińska
Kierownik Kliniki Kardiologii i Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

prof. nadzw. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska
Klinika Kardiologii, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Maria Roszkowska-Blaim
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Hanna Szymanik-Grzelak
Katedra i Klinika Pediatrii i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Maria Małgorzata Zajączkowska
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr hab. n. med. Przemysław Sikora
Klinika Nefrologii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska
Kierownik Kliniki Pediatrii CMKP w Warszawie

Prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak
Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Małgorzata Salamonowicz
Katedra i Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz
Kierownik Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr n. med. Irena Wojsyk-Banaszak
Klinika Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

dr n. med. Łukasz Błażowski
Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój Oddział Pediatrii i Alergologii Szpital Specjalistyczny w Jaśle

prof. dr hab. n. med. Ryszard Kurzawa
Klinika Alergologii i Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Rabka Zdrój

dr n. med. Aleksandra Banaszkiewicz
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. n. med. Piotr Socha
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

lek. Diana Kamińska-Gocał
Klinika Gastroenterologii, Hepatologii i Zaburzeń Odżywiania, Instytut Pomnik – „Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

prof. dr hab. med. Ewa Małecka-Tendera
Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

dr n. med. Aleksandra Januszek-Trzciąkowska
Klinika Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

prof. nadzw. dr hab. n. med. Lidia Rutkowska-Sak
Klinika Reumatologii Wieku Dziecięcego, Instytut Reumatologii w Warszawie

dr hab. n. med., prof. WUM Magdalena Marczyńska
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

dr n. med. Sabina Dobosz
Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny