Repetytorium pediatria

Szanowni Państwo!

Stworzyliśmy dla Państwa nowoczesne narzędzie edukacyjne w celu przekazywania najważniejszej i najnowszej wiedzy z pediatrii. Jego zadaniem jest nauka i usystematyzowanie wiedzy dzięki rozwiązywaniu problemów codziennej praktyki lekarskiej. Duża część pytań zawiera opisy konkretnych przypadków klinicznych, a zadaniem uczącego się jest ustalenie rozpoznania, zaplanowanie i interpretacja badań diagnostycznych oraz wybór postępowania terapeutycznego. Pytania opatrzone są obszernymi komentarzami, które wyczerpująco opisują poszczególne jednostki chorobowe, sytuacje kliniczne i pozwalają dogłębnie przeanalizować konkretny problem.
Repetytorium zawiera 13 modułów tematycznych rozpisanych w 18 testach. Sukcesywnie będą dodawane kolejne moduły, a wszystkie na bieżąco uaktualniane. W opracowywaniu pytań wzięli udział wybitni specjaliści, którzy dzielą się swoim dużym doświadczeniem klinicznym. Mamy nadzieję, że wiedza ta będzie przydatna zarówno dla wieloletnich praktyków, jak i adeptów sztuki pediatrycznej. Pierwszym pomoże rozwiązywać trudne problemy kliniczne, a drugim ułatwi przygotowanie się do egzaminu.
Prosimy wszystkich o wypełnienie krótkiej ankiety oceniającej przydatność repetytorium.


Prof. dr hab. n. med. Bożena Werner
Redaktor naukowa Repetytorium z pediatrii
Kierownik Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny