Ginekologia

Ból brzucha u młodej kobiety – codzienny problem zespołu medycznego SOR

Dr n. med. Tomasz Mikołaj Maciejewski

Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka

Adres do korespondencji: Dr Tomasz Mikołaj Maciejewski Klinika Położnictwa i Ginekologii, Instytut Matki i Dziecka, ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

e-mail: klinika.poloznictwa@imid.med.pl

Ból brzucha u młodej kobiety jest wyzwaniem diagnostycznym dla zespołów medycznych szpitalnych oddziałów ratunkowych. Celem poniższego opracowania jest pomoc w podjęciu właściwych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych i zwrócenie uwagi na specyficzne problemy tej grupy pacjentów zgłaszających się do SOR i izb przyjęć.

Diagnostyka różnicowa bólów brzucha jest trudna i dotyczy bardzo szerokiego spektrum problemów – od zmian łagodnych do stanów zagrożenia życia. Dodatkowe objawy, stany fizjologiczne (ciąża), choroby pacjenta mogą zmieniać typową symptomatologię wielu schorzeń.

Ból brzucha to problem, z jakim zgłasza się 5-10 proc. pacjentów SOR, izb przyjęć. 25 proc. z nich nie jest kwalifikowanych do hospitalizacji, a spośród hospitalizowanych 35-40 proc. jest wypisywanych bez postawionego rozpoznania mimo prawidłowego...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie z pacjentką

Wywiad – dokładne zebranie wywiadu jest niezbędnym warunkiem dalszego ukierunkowania procesu diagnostyczno-leczniczego.

Podsumowanie

Ból brzucha jako objaw będący powodem zgłoszenia się lub skierowania na SOR albo do izby przyjęć pozostaje nadal poważnym problemem klinicznym [...]

Do góry