Stany Nagłe po Dyplomie Nr 01 (październik) / 2017

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2017
Felieton
Kardiologia
Okulistyka
Ginekologia
Pulmonologia
Reumatologia
Toksykologia