Rzut oka na rtg

Różne maski duszności – wtórny aktywny proces gruźliczy

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Jakub Różalski
Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113,
90-549 Łódź

  • Praktyczne wskazówki dla lekarzy nieradiologów dotyczące rozpoznania na podstawie zdjęcia rentgenowskiego śródmiąższowego zapalenia płuc z wtórnym aktywnym procesem gruźliczym
  • Opis przypadku pacjenta – ścieżka diagnostyczna i terapeutyczna

Opis przypadku klinicznego

Pacjent, lat 66, został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego z powodu pogorszenia stanu ogólnego, gorączki do 39°C, kaszlu z nasilającą się od kilku dni dusznością do spoczynkowej włącznie. Pacjent w bardzo ciężkiej sytuacji socjalnej (przebywa w przytułku dla bezdomnych). Pomimo zaleceń lekarskich nie przyjmował leków na stałe, negował jakiekolwiek choroby przewlekłe. W ciągu ostatniego półrocza dwukrotnie hospitalizowany w innym szpitalu z tych samych przyczyn. Na podstawie danych anamnestycznych w wywiadzie m.in. przewlekła obturacyjna choroba płuc, zespół zależności alkoholowej, kacheksja oraz stan po leczeniu gruźlicy.

W badaniu przedmiotowym pacjent w stanie ogólnym średnio-ciężkim, kacheksja, duszność spoczynkowa z widocznym wysiłkiem oddechowym. Nad polami płucnymi szmer oddechowy pęcherzykowy zaostrzony, symetryczny ze słyszalnymi nad dolnymi polami płucnymi rzężeniami oraz furczeniami. Oddech płytki, tachypnoe ok. 20 oddechów/min. Wydolny krążeniowo, ciśnienie tętnicze 105/65 mmHg. Czynność serca miarowa o częstości ok. 70/min. W badaniu brzucha bez odchyleń, obrzęki obwodowe nieobecne.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

W ramach SOR wykonano badania laboratoryjne oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w projekcji przednio-tylnej (AP) (rycina 1).

Leczenie

U pacjenta rozpoznano pozaszpitalne zapalenie płuc (w skali CURB-65 otrzymał 2 punkty). Z powodu średnio-ciężkiego stanu ogólnego, istotnie podwyższonych wskaźników stanu [...]

Rozpoznanie

U pacjenta stwierdzono śródmiąższowe zapalenie płuc z wtórnym aktywnym procesem gruźliczym. Po pierwotnej diagnostyce rozpoczęto leczenie pozaszpitalnego zapalenia płuc, uzyskując poprawę [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Ze względów praktycznych zmiany w obrębie płuc widoczne na rentgenogramie można podzielić na:

Jak do tego doszło?

W przypadku typowych zmian śródmiąższowych w obrębie miąższu płucnego możemy zaobserwować rozsiane drobne guzki i podobny do sieci wzór lub uogólnioną [...]

Do góry