Stany Nagłe po Dyplomie Nr 03 (lipiec) / 2019

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2019
Felieton
Temat numeru
Pacjent zgłasza objawy
Psychiatria
Diabetologia
Farmakoterapia w stanach nagłych
Wskazówki
Endokrynologia
Okulistyka
Reumatologia
Rzut oka na rtg
Stany nagłe niemedyczne