Stany nagłe niemedyczne

Jak uniknąć błędów prawnych, gdy pomoc została już udzielona?

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny, www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji: dr n. prawn. Radosław Tymiński
Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński, www.prawalekarza.pl

  • Zalecenia, jak uchronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami pacjentów, gdy dojdzie do stanu nagłego
  • Stan nagły z prawnego punktu widzenia – obowiązki lekarza po udzieleniu pacjentowi pomocy

Z prawnego punktu widzenia stan nagły to stan polegający na gwałtownym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych czynności medycznych1.Jak podkreśla się w orzecznictwie sądowym: „Działanie w warunkach nagłych ze swej istoty ma w zasadzie charakter jednorazowy (nawet gdy mieści w sobie szereg czynności), nie zaś charakter ciągłej opieki medycznej z bliżej nieokreślonym terminem jej zakończenia”2.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Skąd wynika stan nagły

Z perspektywy pacjenta lub jego rodziny stan nagły zawsze jest zaskoczeniem, które nieuchronnie rodzi dwa pytania:

Co po stanie nagłym?

Podstawowe zadanie lekarza w stanie nagłym polega na tym, żeby prawidłowo udzielić pacjentowi pomocy.

Do góry