Rzut oka na rtg

Różne maski duszności. Pourazowe uszkodzenie lewej kopuły przepony z przemieszczeniem trzewi do klatki piersiowej

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: lek. Jakub Różalski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź

  • Nagła duszność jako konsekwencja powierzchownego urazu klatki piersiowej
  • Rola wnikliwego wywiadu i dokładnej oceny obrazu radiologicznego w różnicowaniu przyczyn duszności

Opis przypadku

Pacjentka 63-letnia została przywieziona na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu narastającej od ok. 3 dni duszności (do spoczynkowej włącznie), stanów podgorączkowych i gorączki dochodzącej do 39°C. Z relacji ZRM wynikało, że pacjentka od 2 dni była leczona antybiotykoterapią empiryczną w związku z podejrzeniem zapalenia płuc. W trakcie interwencji ZRM otrzymała nebulizację z β-mimetyków wziewnych i paracetamol.

Badanie podmiotowe

Z wywiadu wynikało, że przed blisko 2 tygodniami chora była hospitalizowana na oddziale torakochirurgicznym w związku z upadkiem z własnej wysokości z towarzyszącym powierzchownym urazem klatki piersiowej; doprowadził on do powstania odmy opłucnowej lewostronnej skutkującej pojawieniem się nagłej duszności. W leczeniu zastosowano wówczas drenaż ssący. Ponadto w wywiadzie stwierdzono m.in. stan po przebytym udarze niedokrwiennym mózgu z utrzymującym się niedowładem połowiczym lewostronnym, nadciśnienie tętnicze oraz stan po mastektomii z powodu raka piersi prawej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym pacjentka w stanie ogólnym średnim, przytomna, w pełnym kontakcie słowno-logicznym, ciśnienie tętnicze 105/73 mmHg, tętno 100/min. Widoczna duszność [...]

Diagnostyka

W ramach SOR wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w pozycji leżącej, w projekcji przednio-tylnej (AP) [...]

Rozpoznanie

U pacjentki rozpoznano pourazowe uszkodzenie kopuły przepony po stronie lewej, w wyniku którego doszło do przemieszczenia pętli jelitowych do lewej połowy [...]

Jak do tego doszło?

Przyczyną duszności zgłaszanej przez pacjentkę było pourazowe uszkodzenie przepony w wyniku upadku z własnej wysokości. Ze względu na odmę opłucnową podczas [...]

Do góry