Spotkajmy się na darmowym kongresie medycznym on-line 'Virtual Medical Summit - Wytyczne Praktyki Internistycznej 2020' już 26-28 maja! Weź udział>


Stany Nagłe po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2020

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2020
Felieton
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Traumatologia
Objawy i dalsza diagnostyka
Hematologia
Opis przypadku
Gastroenterologia
Neuroinfekcje
Psychiatria
Rzut oka na rtg
Stany nagłe niemedyczne