Rzut oka na rtg

Różne maski duszności Odma opłucnowa wtórna do urazu mechanicznego

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

• Nagła duszność spowodowana pourazowym uszkodzeniem miąższu płucnego

• Rola wywiadu lekarskiego i badań obrazowych w różnicowaniu przyczyn duszności

Opis przypadku

Pacjent 63-letni zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) bez skierowania, z powodu duszności nasilającej się od kilkudziesięciu minut. Dodatkowo skarżył się na ból w obrębie klatki piersiowej i lewej kończyny dolnej. Według niego dolegliwości miały związek z urazem, którego doznał podczas wykonywania prac remontowych domu – spadł wówczas na niego metalowy pręt. Podczas zdarzenia nie doszło do utraty przytomności. W wywiadzie pacjent zanegował obecność chorób przewlekłych i przyjmowanie leków na stałe, zgłosił nikotynizm.

Badanie przedmiotowe

W badaniu przedmiotowym pacjent w stanie ogólnym średnim, przytomny, z zachowanym kontaktem słowno-logicznym. Temperatura ciała prawidłowa. Skóra prawidłowo zabarwiona, ucieplona. Nie zaobserwowano cech urazu mechanicznego (brak zasinień, przerwan...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

W ramach SOR-u wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w pozycji stojącej, w projekcji przednio-tylnej (AP) [...]

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano odmę opłucnową wtórną do urazu mechanicznego. Obserwowana duszność powstała wskutek przedostania się powietrza do jamy opłucnej. Prawidłowa wentylacja [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na prezentowanym radiogramie klatki piersiowej w projekcji AP widać:

Jak do tego doszło?

Duszność u pacjenta była wtórna do uderzenia metalowym prętem. Doszło do złamania żeber, które doprowadziło do uszkodzenia miąższu płucnego. W wyniku [...]

Do góry