Trudności diagnostyczne cukrzycy typu 1

lek. Alina Żorniak1

Katarzyna Sedlaczek2

lek. Hanna Kwiendacz1
dr hab. n. med. Katarzyna Nabrdalik1

1Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

2Wydział Nauk Medycznych w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

lek. Alina Żorniak

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. 3 Maja 13-15

41-800 Zabrze

e-mail: alina.zorniak@gmail.com

• Pacjent z cukrzycą typu 1 rozpoznaną w dorosłym wieku i jej powikłaniami

• Kwasica ketonowa i ostre uszkodzenie nerek jako stan zagrożenia życia

• Wyzwania diagnostyczne związane z cukrzycą typu 1, zasady leczenia i edukacji diabetologicznej pacjentów

Pacjent 45-letni, bez wywiadu chorób przewlekłych, o prawidłowej masie ciała, niestosujący żadnych leków na stałe, zgłosił się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu narastającego od kilku dni silnego bólu brzucha, nudności z towarzyszącymi wymiotami, uczucia suchości w jamie ustnej i wzmożonego pragnienia, a także znacznego osłabienia, które uniemożliwiło mu prowadzenie samochodu (został przywieziony do lekarza przez sąsiada). Chory zgłosił, że w ciągu minionego tygodnia pił kilka litrów płynów na dobę, stracił także na wadze kilka kilogramów. Przed tygodniem rozpoznano u niego anginę paciorkowcową i zalecono przyjmowanie cefadroksylu po. 500 mg 2 × dziennie przez 10 dni.

W badaniu przedmiotowym lekarz POZ stwierdził kliniczne cechy odwodnienia, w tym tachykardię (akcja serca miarowa – ok. 110/min), suchość błon śluzowych oraz suchość i zmniejszenie elastyczności skóry. Wartość ciśnienia tętniczego wynosiła 100/70 mmHg, ciepłota ciała 36,5°C. W badaniu fizykalnym jamy brzusznej stwierdzono wzmożone napięcie mięśniowe i bolesność palpacyjną brzucha zlokalizowaną w obrębie prawego dolnego kwadrantu. W związku z podejrzeniem ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego lekarz rodzinny skierował pacjenta na izbę przyjęć miejscowego szpitala w celu poszerzenia diagnostyki. Wykonano tam badania diagnostyczne i przeprowadzono konsultację chirurgiczną.

Badania laboratoryjne krwi i moczu ujawniły:

  • prawidłowe wartości morfotyczne krwi (hemoglobina – 13,5 g/dl) z prawidłową liczbą leukocytów (WBC – 9 × 103/mm³) i trombocytów (PLT – 351 × 103/mm³)
  • prawidłowe stężenia elektrolitów we krwi (potas – 4,9 mmol/l; sód – 137 mmol/l)
  • upośledzoną czynność nerek (kreatynina w surowicy krwi – 185 µmol/l; szacunkowy współczynnik przesączania kłębuszkowego – 43 ml/min/1,73 m2)
  • kwasicę metaboliczną (pH – 7,15; pCO2 – 20 mmHg; HCO3 – 11 mmol/l; BE – -8 mmol/l; SpO2 – 99,8%, oznaczone we krwi tętniczej)
  • prawidłowe wartości parametrów stanu zapalnego (białko C-reaktywne – 4 mg/l)
  • hiperglikemię (stężenie glukozy w osoczu krwi żylnej – 514 mg/dl)
  • obecność w badaniu ogólnym moczu ciał ketonowych (++++) i glukozy (+++), bez innych odchyleń.

Zapis elektrokardiograficzny (EKG), poza tachykardią zatokową, mieścił się w granicach normy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Dawniej sądzono, że cukrzyca typu 1 występuje jedynie w wieku dziecięcym lub młodzieńczym, ale w ostatnich latach ten pogląd uległ zmianie. [...]

Do góry