Stany Nagłe po Dyplomie Nr 03 (lipiec) / 2020

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2020
Felieton
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Kardiologia
Traumatologia
Gastroenterologia
Okulistyka
Opis przypadku
Toksykologia
Objawy i dalsza diagnostyka
Rzut oka na rtg