Stany Nagłe po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2020

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2020
Felieton
Temat numeru
Neurologia
Pulmonologia
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Traumatologia
Laryngologia
Kardiologia
Rzut oka na rtg