Objawy i dalsza diagnostyka

Silny ból brzucha – jak wykluczyć stany zagrożenia życia?

lek. Michał Stasiak

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. Norberta Barlickiego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Ewa Małecka-Panas

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź

tel.: 48 42 677 66 64

fax: 48 42 678 64 80

• Choroby objawiające się ostrym bólem jamy brzusznej, wymagające pilnej diagnozy

• Ważne elementy badania podmiotowego i przedmiotowego prowadzące do ustalenia właściwego rozpoznania

• Badania laboratoryjne i obrazowe wspomagające diagnostykę

Ostry ból jamy brzusznej jest powodem częstych skarg pacjentów i przyczyną wielu zgłoszeń do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ; 2,8%), a także szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR; 5-10%). Ten objaw przynajmniej raz w życiu pojawia się właściwie u każdego, niezależnie od wieku, płci i statusu społecznego. Ból brzucha należy do objawów o dużej częstości występowania, ma charakter subiektywny, a jego przyczyny są zróżnicowane1,2. Ostry ból jamy brzusznej może być objawem wielu chorób – od łagodnych, samoograniczających się, do zagrażających życiu.

Do chorób objawiających się ostrym bólem jamy brzusznej, wymagających postawienia pilnej diagnozy (do 24 godz. od wystąpienia objawów) w celu zapobieżenia zagrażającym życiu powikłaniom należą m.in.:

 • zapalenie wyrostka robaczkowego
 • zapalenie uchyłków jelita grubego
 • niedrożność przewodu pokarmowego
 • ostre zapalenie trzustki
 • ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego1.

Ostry ból jamy brzusznej (AAP – acute abdominal pain) jest definiowany jako ból jamy brzusznej o charakterze nieurazowym, trwający maksymalnie 5 dni. Nie zaleca się stosowania terminu „ostry brzuch”, ponieważ błędnie sugeruje on stan wymagający pilnej interwencji chirurgicznej przed postawieniem właściwej diagnozy3.

Ocena kliniczna

Pierwszym etapem prowadzącym do ustalenia właściwego rozpoznania jest ocena kliniczna3. W codziennej praktyce wstępną diagnozę stawia się na podstawie dokładnego wywiadu zebranego od chorego, badania przedmiotowego oraz wybranych badań laboratoryjnych. Czasami wymienione elementy dostarczają dostatecznych lub jednoznacznych danych potrzebnych w diagnostyce. W większości przypadków jednak klinicysta musi się uciekać do badań obrazowych, których wyniki także często bywają niejednoznaczne lub niepewne.

Wywiad lekarski

W ocenie bólu jamy brzusznej zaleca się dokładne dopytanie pacjenta o:

 • lokalizację (umiejscowienie) bólu
 • czas i okoliczności jego wystąpienia
 • natężenie (intensywność) i rodzaj (typ) bólu
 • czy ból występuje jeszcze w jakiejś innej lokalizacji (promieniowanie bólu)
 • czynniki nasilające i łagodzące
 • objawy towarzyszące
 • czy podobne objawy występowały w przeszłości.

Lokalizacja

Ból może być odczuwany zarówno jako mięśniowo-szkieletowy, jak i pochodzący z narządów jamy brzusznej. Receptory czucia trzewnego mogą być pobudzane przez rozciąganie, silny skurcz i niedokrwienie. Ból z narządów przestrzeni zaotrzewnowej, takich ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

U chorych z ostrym bólem jamy brzusznej wartość diagnostyczna wywiadu lekarskiego i badania przedmiotowego dla ustalenia właściwego rozpoznania jest bardzo ważna. [...]

Do góry