Rzut oka na rtg

Różne maski duszności. Jednostronny płyn w jamie opłucnej w przebiegu choroby nowotworowej

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

• Gromadzenie się płynu w jamie opłucnej jako przyczyna postępującej duszności

• Mechanizm powstawania paranowotworowego wysięku opłucnowego

• Ocena radiologiczna i wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Opis przypadku

Pacjent 65-letni został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu bólu brzucha i duszności. Ból brzucha o charakterze skurczowym lokalizował się w śródbrzuszu oraz nadbrzuszu środkowym i występował ze zmiennym nasileniem od kilku dni.

Badanie podmiotowe

W wywiadzie pacjent zgłaszał ponadto postępujące ogólne osłabienie, pogorszenie tolerancji wysiłku, utrzymujące się obrzęki kończyn dolnych, spadek masy ciała o ok. 8 kg w ostatnim miesiącu. Negował obecność chorób przewlekłych, nie przyjmował na stałe żadnych leków. Zgłosił natomiast przewlekły nikotynizm. Ostatni raz u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) był ok. 8 lat temu.

Badanie przedmiotowe

Przy przyjęciu pacjent w stanie ogólnym dość dobrym, przytomny, w pełnym kontakcie słowno-logicznym. Niegorączkujący. W badaniu przedmiotowym budowa ciała prawidłowa. Obecne nieznaczne zażółcenia powłok skórnych, ucieplenie skóry prawidłowe. Tkank...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

W ramach SOR-u wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w pozycji leżącej, w projekcji przednio-tylnej (AP) [...]

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano obecność płynu w lewej jamie opłucnej o niejasnej etiologii. Zgłaszana duszność wynikała z braku powietrzności i prawidłowej wentylacji [...]

Leczenie

Pacjent został zakwalifikowany do pilnego przyjęcia na oddział torakochirurgiczny w celu wykonania drenażu lewej jamy opłucnej. Ze względu na niejasną etiologię [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na prezentowanym radiogramie klatki piersiowej w projekcji AP widać:

Jak do tego doszło?

Przyczyną duszności zgłaszanej przez pacjenta była obecność dużej ilości płynu w obrębie lewej jamy opłucnej. Płyn narastał stopniowo, powodując uciskanie miąższu [...]

Do góry