Stany Nagłe po Dyplomie Nr 04 (październik) / 2020

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Pulmonologia
Choroby zakaźne
Diabetologia
Nefrologia
Endokrynologia
Otolaryngologia
Praktyka kliniczna
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Opis przypadku
Traumatologia
Rzut oka na rtg