Diabetologia

Hipoglikemia reaktywna – jak uniknąć błędów?

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Irmina Korzeniewska-Dyl

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

tel.: 42 639 35 71

e-mail: irmina.korzeniewska-dyl@umed.lodz.pl

  • Rodzaje hipoglikemii reaktywnej (HR)
  • Zasady diagnostyki i leczenia farmakologicznego
  • Rola diety w zapobieganiu HR

Hipoglikemia reaktywna oznacza stężenie glukozy <70 mg/dl, które występuje w ciągu 2-5 godz. po posiłku. Jak każda hipoglikemia, wywołuje ona u chorego bardzo nieprzyjemne doznania, m.in. uczucie silnego głodu, który – z punktu widzenia osoby doświadczającej tego stanu – najłatwiej zaspokoić słodką przekąską. Niestety, takie radzenie sobie z tym problemem nie tylko go nie rozwiązuje, ale wręcz pogłębia.

Opis przypadku

Mężczyzna 56-letni, pracujący jako listonosz, otyły (wskaźnik masy ciała [BMI – body mass index] 31 kg/m2), przewlekle leczący się z powodu nadciśnienia tętniczego, zasłabł w czasie wykonywania obowiązków zawodowych. Wezwany zespół pogotowia ratunkowego stwierdził, że chory jest przytomny, ale splątany, ma chłodną i wilgotną skórę. Nie występowały objawy ubytkowe ze strony ośrodkowego układu nerwowego. Ciśnienie tętnicze wynosiło 126/80 mmHg, tętno 90/min, w elektrokardiogramie nie obserwowano zmian niedokrwiennych, zaburzeń rytmu i przewodzenia; zmierzona glukometrem glikemia wynosiła 48 mg/dl. Rozpoznano objawową hipoglikemię.

 

Choremu podano dożylnie 10% glukozę, uzyskując szybką poprawę stanu świadomości i samopoczucia. Zalecono mu wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i noszenie przy sobie słodkiego napoju lub słodkiej przekąski, w celu zapobiegania kolejnym incydentom hipoglikemii.

Zanim chory zgłosił się do lekarza, zaopatrzył się w słodycze, które zjadał 1-3 razy w ciągu dnia pracy. Zaobserwował, że uczucie osłabienia i wzmożona potliwość szybko ustępują po ich spożyciu, ale pojawiają się coraz częściej. W krótkim czasie przytył 2 kg.

Lekarz POZ podczas wizyty zlecił choremu podstawowe badania morfologii i biochemii, które ujawniły nieprawidłową glikemię na czczo 6,7 mmol/l. Na podstawie doustnego testu obciążenia 75 g glukozy (OGTT – oral glucose tolerance test), w którym po 2...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

U podłoża hipoglikemii reaktywnej (HR) leżą zaburzenia w wydzielaniu insuliny, jej nadmiar lub zwiększona wrażliwość na insulinę.

Jakie były dalsze losy opisanego pacjenta?

Chory w ramach opieki w poradni diabetologicznej wziął udział w szkoleniu dotyczącym zasad żywienia. W trakcie szkolenia zwrócono mu uwagę, że [...]

Do góry