Nefrologia

Zespół wątrobowo-nerkowy

lek. Katarzyna Szychowska1
dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM1,2

1Oddział Nefrologii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi

2Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej, I Katedra Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. UM

Oddział Nefrologii

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego

ul. Kopcińskiego 22

90-153 Łódź

tel.: 42 291 95 57

fax: 42 291 95 51

e-mail: ilona.kurnatowska@umed.lodz.pl

 • Zaburzenia czynności nerek u pacjentów z chorobami wątroby
 • Diagnostyka zespołu wątrobowo-nerkowego
 • Zasady profilaktyki i leczenia chorych z tym zespołem

Opis przypadku

Pacjent 73-letni z przewlekłą chorobą nerek (PChN) o niejasnej etiologii (prawdopodobnie mieszanej miażdżycowo-nadciśnieniowej z komponentą cukrzycową) oraz marskością nerki lewej został przeniesiony z kliniki chorób zakaźnych i hepatologii na oddział nefrologii. Powodem było pogorszenie czynności wydalniczej nerek.

 

W wywiadzie: marskość wątroby w przebiegu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C, po leczeniu glekaprewirem i pibrentaswirem, z ujemną wiremią, antyHBc(+). Ponadto w badaniu podmiotowym:

 • nadużywanie alkoholu
 • PChN (stężenie kreatyniny przewlekle od kilku lat ok. 2,5 mg/dl; filtracja kłębuszkowa [eGFR] 20 ml/min/1,73 m2)
 • nadciśnienie tętnicze
 • przewlekła niewydolność serca II/III wg NYHA
 • utrwalone migotanie przedsionków
 • cukrzyca typu 2 w trakcie insulinoterapii
 • stan po dwukrotnym udarze niedokrwiennym mózgu w 2002 i 2014 r. bez ewidentnych ubytków neurologicznych
 • miażdżyca zarostowa tętnic kończyn dolnych
 • stan po obustronnej sympatektomii lędźwiowej
 • miażdżyca tętnic szyjnych
 • choroba wrzodowa żołądka
 • stan po częściowej resekcji dwunastnicy z powodu gruczolaka cewkowego
 • kamica pęcherzyka żółciowego
 • choroba Parkinsona.

W klinice chorób zakaźnych i hepatologii chory był hospitalizowany z powodu osłabienia, dolegliwości bólowych w śródbrzuszu oraz biegunki. W badaniu kału stwierdzono obecność toksyny Clostridium difficile. W badaniach laboratoryjnych przy przyjęciu:

 • podwyższone parametry nerkowe (kreatynina 5,15 mg/dl, eGFR 11 ml/min/1,73 m2, mocznik 81 mg/dl)
 • niedokrwistość (hemoglobina 10,5 g/dl), nieznacznie obniżona liczba płytek krwi 144 tys./µl
 • dyselektrolitemia (hipokaliemia 3,4 mmol/l, hiponatremia 133 mmol/l).

W trakcie hospitalizacji zastosowano leczenie wankomycyną doustnie, co spowodowało ustąpienie biegunki i bólu brzucha. Chorego nawadniano, wyrównywano zaburzenia elektrolitowe. Odstawiono wszystkie leki mogące wpłynąć na czynność nerek: inhibitory konwertazy angiotensyny, niesteroidowe leki przeciwzapalne. Po uzyskaniu optymalnego stanu nawodnienia, wobec braku poprawy czynności nerek, zastosowano wlewy albumin (brak dokładnych danych dotyczących ilości), a także przez 4 doby wlew terlipresyny. Zastosowane leczenie nie spowodowało poprawy funkcji wydalniczej nerek. Pacjenta skierowano na oddział nefrologii w celu dalszej diagnostyki i leczenia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Komentarz

Zaburzenia czynności nerek są częstym problemem spotykanym u pacjentów z chorobami wątroby, a ich wystąpienie jest czynnikiem złego rokowania związanym z [...]

Profilaktyka HRS

Zapobieganie HRS wiąże się głównie z leczeniem wodobrzusza i profilaktyką rozwoju samoistnego zapalenia otrzewnej (SBP – spontaneous bacterial peritonitis). Stosowanie albumin [...]

Do góry