Rzut oka na rtg

Różne maski duszności. Duszność wynikająca z zaawansowanego procesu rozrostowego

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

lek. Jakub Różalski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Żeromskiego 113

90-549 Łódź

  • Wieloczynnikowy charakter duszności u chorych leczonych onkologicznie
  • Duszność spowodowana zmianami ogniskowymi w obrębie płuc
  • Znaczenie badań obrazowych w diagnozowaniu procesu rozrostowego

Opis przypadku

Mężczyzna 72-letni został przywieziony na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z powodu duszności, ogólnego osłabienia oraz wysokich wartości glikemii w pomiarach ambulatoryjnych. Pacjent bez dolegliwości stenokardialnych, uczucia kołatania serca i objawów dyzurycznych.


Badanie podmiotowe

Pacjent zgłosił, że dolegliwości nasilały się w ciągu ostatnich kilku dni. Negował kaszel, gorączkę, objawy dyzuryczne. Skarżył się na dolegliwości bólowe całego ciała o miernym nasileniu. W wywiadzie m.in. nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 w trakcie intensywnej insulinoterapii, stan po wyłonieniu stomii na jelicie grubym z powodu niedrożności mechanicznej. Zabieg operacyjny wykonano 9 lat temu z powodu guza esicy. Od tamtej pory pacjent był pod opieką poradni onkologicznej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie przedmiotowe

Pacjent w stanie ogólnym średnio-dobrym. Przytomny, z zachowanym kontaktem słowno-logicznym. Niegorączkujący. Nad polami płucnymi szmer pęcherzykowy prawidłowy, symetryczny, ze słyszalnymi pojedynczymi [...]

Diagnostyka

W ramach SOR-u wykonano badania laboratoryjne (tab. 1) oraz zdjęcie rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej w pozycji stojącej, w projekcji przednio-tylnej (AP) [...]

Rozpoznanie

U pacjenta rozpoznano rozsiany proces rozrostowy z punktem wyjścia prawdopodobnie z guza esicy.

Leczenie

Pacjent ze względu na dekompensację metaboliczną cukrzycy oraz podwyższone wskaźniki stanu zapalnego został zakwalifikowany do leczenia szpitalnego na oddziale internistycznym z [...]

Wskazówki dla lekarzy niebędących radiologami

Na przedstawionym radiogramie klatki piersiowej w projekcji AP widać:

Jak do tego doszło?

Duszność, która pojawiła się u pacjenta, wynikała z zaawansowanego procesu rozrostowego. Pomimo usunięcia ogniska pierwotnego wtórnym procesem rozrostowym zostały objęte płuca, [...]

Do góry