Traumatologia

Zerwanie ścięgna Achillesa

lek. Ryszard Górski
dr n. med. Radosław Górski

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Ryszard Górski

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa

e-mail: cor.gorski@gmail.com

  • Epidemiologia, czynniki ryzyka, patomechanizm, obraz kliniczny, diagnostyka, rozpoznanie różnicowe i postępowanie oraz rokowanie w przypadku zerwania ścięgna Achillesa
  • Opis przypadku pacjenta z ostrym zerwaniem ścięgna Achillesa

Ścięgno Achillesa jest największym i najsilniejszym ścięgnem w organizmie ludzkim, jest także najczęściej zrywanym ścięgnem u człowieka. Zerwanie może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostre zerwanie ścięgna Achillesa jest częstym urazem spotykanym u sportowców. Uszkodzenie tego ścięgna bywa nierzadko nierozpoznane przy towarzyszących mu urazach skrętnych stawu skokowego1-4. Wybór prawidłowego postępowania w sytuacji wystąpienia ww. urazu nie jest w każdym przypadku jednakowy, niektóre przypadki można leczyć zachowawczo, w innych należy przeprowadzić operację3,5,6.

W artykule zaprezentowany został opis przypadku pacjenta z ostrym zerwaniem ścięgna Achillesa. Omówiono też diagnostykę i postępowanie lecznicze w uszkodzeniach tego ścięgna1,2.

Opis przypadku

Pacjent 58-letni zgłosił się na SOR po bezpośrednim urazie ścięgna Achillesa wywołanym przez zderzenie z hulajnogą. Wywiad w kierunku schorzeń internistycznych był negatywny. Mężczyzna jest aktywny fizycznie. W badaniu fizykalnym: brak ciągłości ścięgna Achillesa w badaniu palpacyjnym, brak czynnego zgięcia grzbietowego w stawie skokowym, wynik testu Thompsona dodatni. Wykonano zdjęcie RTG w celu oceny obecności urazów kostnych. W badaniu radiologicznym nie uwidoczniono złamań kości w okolicy stawu skokowego ani innych uszkodzeń układu kostno-stawowego (ryc. 1 i 2). Zlecono badanie USG, w którym opisano wysokie uszkodzenie ścięgna Achillesa, ok. 6 cm powyżej guza piętowego, o charakterze zerwania całkowitego lub prawie całkowitego, bez separacji kikutów (ryc. 3), a także obecność krwiaka między kikutami ścięgna. Na SOR-ze pacjent został zaopatrzony w łuskę gipsową od przodu w ustawieniu tzw. końskim.

 

Po diagnostyce klinicznej, radiologicznej i laboratoryjnej mężczyzna został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego. Zastosowano zszycie przezskórne zerwanego ścięgna Achillesa. Po operacji nie stwierdzono ubytków neurologicznych ze strony nerwu łydkowego. Po zabiegu pacjent został zaopatrzony ponownie w łuskę gipsową od przodu w ustawieniu końskim na 2 tygodnie. Po dwóch tygodniach zamieniono łuskę gipsową na ortezę typu Walker z podpiętkami.

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Częstość występowania zerwania ścięgna Achillesa wynosi 11-37 przypadków na 100 000 osób. Istnieją dwa szczyty częstości występowania tego typu uszkodzenia. Pierwszy dotyczy zwykle mężczyzn w wieku 30-40 lat, natomiast drugi szczyt zachorowania ob...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i czynniki ryzyka

Częstość występowania zerwania ścięgna Achillesa wynosi 11-37 przypadków na 100 000 osób. Istnieją dwa szczyty częstości występowania tego typu uszkodzenia. Pierwszy [...]

Patomechanizm

Ścięgno Achillesa zwykle ma długość ok. 15 cm. Części proksymalna i dystalna mają unaczynienie od tętnicy piszczelowej tylnej, natomiast część środkowa [...]

Obraz kliniczny

Niezbędnymi elementami w ustalaniu właściwego rozpoznania są prawidłowo zebrany wywiad lekarski i badanie fizykalne. Ważne jest różnicowanie urazu wysokoenergetycznego z urazem [...]

Diagnostyka obrazowa

Diagnostyka obrazowa pełni funkcję pomocniczą w postawieniu ostatecznej diagnozy. Należy wykonać badanie radiologiczne obrazujące staw skokowy w projekcji przednio-tylnej oraz bocznej. [...]

Rozpoznanie różnicowe

W ramach rozpoznania różnicowego należy brać pod uwagę:

Postępowanie

Istnieje wiele opinii na temat właściwego leczenia ostrego zerwania ścięgna Achillesa.

Rokowanie

Ryzyko ponownego zerwania ścięgna Achillesa jest większe w przypadku uszkodzenia przewlekłego niż ostrego1. Należy pamiętać, że zastosowanie unieruchomienia – niezależnie czy [...]

Podsumowanie

Do góry