Stany Nagłe po Dyplomie Nr 01 (styczeń) / 2021

10
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Neurologia
Gastroenterologia
Traumatologia
Hipertensjologia
Pulmonologia
Objawy i dalsza diagnostyka
Opis przypadku
Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia
Rzut oka na rtg